Änglaguider via Taryn Crimi, 5 april 2017

Änglaguider via Taryn Crimi

5 april 2017

Hur man Höjer sin Vibration

Idag vill vi fokusera på hur man avsiktligt höjer sin vibration. Vi förnekar absolut inte att er verklighet är mycket fängslande. Den dualitet ni existerar inom erbjuder en konstant spärreld av olika upplevelser att fokusera på. Det vi vill fokusera er uppmärksamhet på är hur ni mer avsiktligt kan ta tag i ert fokus och skifta det efter behag.

Vi förnekar inte att när goda saker inträffar är det lätt att må bra och motsatt, när dåliga saker inträffar är det svårare att förbli positiv. Emellertid, ju mer ni tänker på att medvetet välja de tankar ni låter expandera i ert sinne, desto mer blir ni en vibrationell motsvarighet till liknande upplevelser.

Vi har sett att många människor känner sig snärjda av sina omständigheter. De fysiska upplevelser ni har vid en given tid är en direkt spegling av den mest dominanta vibrationen i denna tid. Många av er har ett brett omfång inom vilket ni vibrerar under en dag, från mycket höga vibrationer till låga och allt däremellan.

Det vi helt kort vill påtala är bara hur kraftfulla ni verkligen är i att ändra ert vibrationstillstånd när som helst. Omständigheterna omkring er kommer alltid att innehålla en positiv och negativ komponent eftersom ni lever inom dualitet. Dock finns det triggers för er alla. Vissa tankar triggar mer positiva, lyckliga känslor, medan andra triggers påminner er om utmaningar eller kamper som verkat olösliga.

Nyckeln till att förändra den mest dominanta vibrationen i ert liv är att förändra era vanemässiga tankar. För er alla finns det områden i era liv som alltid fungerat bra, de har varit lätta att manifestera, medan andra områden alltid känts utmanande.

Enkelt uttryckt, era vanemässiga tankar runt de områden av era liv som alltid fungerat bra för er är i linje med lättheten runt det ämnet. Ni ägnar sannolikt bara lite tid åt att bekymra er om dessa områden i era liv, ni bara förväntar er att de ska fungera väl. Det har de alltid, så varför skulle inte det fortsätta?

Emellertid är de områden av era liv som känts som en konstant kamp utan tvivel olika för er alla. Men, en sak är antagligen lika i dessa områden av svårigheter, det finns mer oro runt dessa ämnen. Det finns en större medvetenhet om frånvaron av det ni önskar och närvaron av utmaningar.

Kom ihåg att det ni fokuserar på alltid kommer att expandera, oavsett varför ni fokuserar på det. Tänk på varje tanke som om det är en instruktion till Universum att, ”ge mig mer av detta”.

Nu, ifråga om att skifta ert fokus till de områden i livet som fungerar väl, och hitta saker som ni uppskattar, eller att bara ha en känsla av inre frid, så är de väl värda att identifiera. Ni förstår, det spelar ingen roll varför ni mår bra, det viktiga är att ni gör det.

Ni behöver inte vara fokuserade på era drömmar för att bli en vibrationell motsvarighet till dem. Då ni blir mer fokuserade på de tankar som känns lyckliga, fridfulla och glädjefyllda, ändrar ni er vibration. Universum speglar alltid tillbaka till er vad ni håller inom er. Ni är konstanta fyrar av vibrationer, tillkallande mer upplevelser, människor och omständigheter som har en liknande frekvens.

Ni är i sanning skapare av den verklighet ni upplever. Era drömmar ligger i de höga vibrationerna av kärlek, glädje, optimism, spänning och frid. Bli en motsvarighet till dessa vibrationer, använd varje ursäkt ni kan hitta i er verklighet för att göra det, och det kommer att bli så.

Vi hoppas att detta på något sätt har tjänar er.

I kärlek och ljus, vi är era Änglaguider.

Copyright © 2012-2017 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy, share and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. www.Angelic-Guides.com

 

Översättning: Markku Pärssinen – www-st-germain.se

You may also like...