Dikt via Per Beronius; Vad som stort sker, sker tyst, 18 september, 2018

Ämne: Vad som stort sker, sker tyst.
Sedan urminnes tider, har en majoritet av mänskligheten
levt i fattigdom och nöd, och varför det.
Allt har sin Gudagivna mening
inget händer, av det vi kallar tillfälligheter, eller slump.
Jorden ett Universitet
med sina extremt höga inträdeskrav.
För att lära, en absolut nödvändigt att erfara
där vi in på bara huden får uppleva, orsak och verkan
ett oskiljaktigt tvillingpar, det vi sår, gott eller ont, får vi skörda.
Sedan urminnes evinnerliga tider, har större delen
av Jordens befolkning levt i fattigdom och nöd, en udda minoritet
samvetslösa, roffat åt sig det mesta, av Jordens rikedomar.
Men så skall det aldrig vara mer
majoriteten av Jordens befolkning har kommit
till den förståelsens nivå, där vi börjat inse, orsak och verkan
ett oskiljaktigt tvillingpar.
Vad än, i kärlek vi ger ut, kommer tusenfalt till oss åter
motsatsen självklar, om detta behöver vi inte orda.
En ny tid, en ny värld, en ny medvetenhet
har tagit sin rättmätiga plats på scenen.
Det, som sedan urminnestider varit
har gjort sitt, för att aldrig mer komma åter.
Krukan går tills den spricker
och i dessa, av nåden fyllda dagar, har den
med ett åskans, nedslags dån, spruckit.
*  *  *

Du gillar kanske också...