Sananda via Genoveva Coyle, 15 september 2018

Sananda, 15 september 2018

Via Genoveva Coyle

Hälsningar kära hjärtan! JAG ÄR Jesus Sananda, JAG ÄR Yeshua, jag är er broder och er familj.

Jag är här med er idag och varenda gång ni kallar på mig, för jag är alltid med er och ännu mer så när ni är i behov av tröst eller ett lugnande ord, eller när ni helt enkelt behöver en axel att luta er mot.

Men jag är också här för att fira era segrar, och för att le och skratta i glädje med er: att lyssna på era äventyr, att förundras över era upptäckter och för att hjälpa er att reda ut virrvarret i era, på sätt och vis, komplexa lärdomar, och för att uppmuntra er att gräva djupare och djupare i era kunskaper.

Så många gånger som ni har slutat att söka innan ni har fått meddelandena och hela bilden av en viss lärdom klar för er, för ni misslyckades med att ta in det i ert hjärta så att ni kunde ta till er den visdom som finns där, och som verkligen är nödvändig för att ni ska kunna komma fram till en viss nivå av förståelse.

Det är bra att hålla information i minnet för att sedan begrunda de olika aspekterna av en situation, men när ni går in i ert heliga rum – det där utrymmet djupt inne i ert hjärta – då har ni alltid nödvändig tillgång till den djupaste delen av er själva, den del som innehåller det fullständiga svaret på ert dilemma.

När ni till fullo förstår och införlivar den visdom som förmedlas till er, försvinner blockeringarna snabbt och utvidgning sker och ert ljus kommer att stråla och lysa klarare och starkare än tidigare.

Ja, ert ljus och er strålglans expanderar utåt så att alla kan se det. Men det lyser också inåt, för nu kan ni se ännu djupare in i ert inre för att avlägsna kvarvarande rädslor eller missförstånd, dessa falska konstruktioner och intryck som ni samlade på er medan ni upplevde vissa aspekter av tredimensionellt liv.

Den enda anledningen till att ni genomgick dem var för att få en viss erfarenhet, utan att fästa någon större vikt vid de täta och låga vibrationsenergierna, för de är bara illusioner och osanningar som måste släppas och avlägsnas från ert vidsträckta och vackra fält.

När ni misslyckas med att göra det på egen hand kommer andra till er hjälp och triggar er och fungerar som förstoringsglas och speglar, och gör er en tjänst så att ni kan gå igenom denna säck med falskhet och lögn, och kassera den så snart som möjligt. Era nära och kära, er själsfamilj, vill alltid tillmötesgå och hjälpa er även om det inte alltid sker på det sätt ni förväntar er. Men i så fall skulle det inte längre vara spännande och roligt, eller hur?

Förstå det, när ilska eller förbittring uppstår inför er rensning, att dessa tunga och täta känslor måste snabbt neutraliseras och omvandlas och inte förvärras eller projiceras på andra, eftersom de i själva verket är ett uttryck av frustration för er egen oförmåga att avslöja dessa sanningar själva, utan ingripande och hjälp av närstående vänner eller familj.

Förstå budskapet och straffa inte budbärarna, för de agerar bara utifrån sin del av avtalet de gjorde innan de steg ner till denna värld av skenbar separation från sitt Högre Jag och Moder/Fader Gud.

Som ni vet finns det ingen separation, för sanningen om vilka ni är, är att ni är Ett med Källan och därför är jag alltid med er och kan hjälpa er med att få kunskap om er själva, oavsett hur avlägsna ni kanske tror att ni är från Enheten med Allt, och med Moder/Fader Gud.

Ert mål är att alltid integrera med helheten och sanningen om vilka ni är i varje till synes individuellt utrymme inom er, och i varje ögonblick av ert liv. Ni kommer att visa kärleken och sanningen av ert förunderliga jag i varje situation och i varje möte ni har genom att släppa allt som är mindre än Rent Ljus.

Jag kommer att lämna er nu med min frid och mitt ljus! Farväl!

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

By permission.

©2018 Council of Love, Inc.

http://counciloflove.com/

Du gillar kanske också...