Dikt via Per Beronius; Varandets villkor, 12 januari, 2018

Ämne: Varandets villkor
Meddelande:
Livet, existensen, så outgrundligt underfundigt
vi må fundera, grubbla, vilket som är schackets
nästa drag, utan att på förhand
något det minsta få veta.
Med ett urgammalt talesätt, människan spår
men det är Moder/Fader Gud som rår.
Om existensen, livet, varandet, på förhand
skall vi inget veta, bara att vänta och se, vilket som är
schackets nästa drag, vad, som i framtiden väntar
gårdagen gjort sitt, morgondagen ännu ej här
ögonblickets tidlöshet, vår enda egendom
resten kan vi glömma.
Tilliten, helt nödvändig
för att jordelivet överleva, tilliten förutan
handsken kastad, har allt gjort sitt
för denna gång.
Den svåra dagen, där det mesta, för att inte
säga allt, ställts på sin högkantens spets
den prövningarnas dag, där allt som varit
bytts ut mot något outgrundligt
förunderligt, annorlunda nytt.
Om vilket på förhand
inte det minsta vi skall veta.
Ögonblicket, vår enda egendom
så det är, så det varit, så det för evigt skall vara
inget förhandlingsutrymme står till buds
livet, existensen, så outgrundligt
underfundigt.
Av Per Beronius, från den eteriska världen mottaget
i ett oförväntat, ögonblickets, tidlösa, korta stund.
__________________________________________

Du gillar kanske också...