Ärkeängeln Uriel via Genoveva Coyle, 10 januari 2018

Ärkeängeln Uriel via Genoveva Coyle, 10 januari 2018

 

ÄRKEÄNGELN URIEL: ATT SKIFTA TILL CENTRERING OCH FRID

 

Det finns många saker som inte är av kärlek som måste avvecklas och elimineras

Kanaliserad av Genoveva Coyle.

 

Hälsningar kära ni! Jag är Uriel, Ärkeängeln av Kärlek och Silverfärgat Ljus, bäraren av den ljusa framtiden i det här nuet, bäraren av sanningen och vetandet för er och för alla.

Jag är här för att uppmuntra er att njuta av det här ögonblicket, den här dagen och av detta livs resa.

Jag är här för att föreslå att ni bestämmer er för att skifta till centrering och frid. Ja, ni kan bestämma er för att fylla ert hjärta med frid och stillhet på ett ögonblick. Ni kan känna friden i ert hjärta och sedan sända den genom era blodkärl till era fysiska celler och till alla andra kroppar, de astrala, mentala och emotionella. Och det är vad som händer när ni väljer att lita på er själva, för dessa är inte era begränsade och egoistiska själv, utan de Själv som är kopplade till den högre sanningen och till Allt Som Är, de som känner till den detaljerade gudomliga planen.

När ni känner tillit, när ni flödar med kärleken och nåden genom att agera från övertygelsen av er själs knuffar, så befinner ni er hela tiden precis där ni behöver vara just då.

Bli inte frustrerade om det ni blir ombedda att göra, eller blir uppmanade att gå till, inte verkar vettigt för er. Vet att ert hjärta aldrig kommer att leda er fel, när ni avsiktligen bestämt er att enbart handla utifrån kärlek, så att alla era handlingar resulterar i tillstånd, som bara är för det högsta och största goda, för alla berörda.

Försök inte att kontrollera eller effektivisera alla steg ni tar, eller resultatet från varje handling ni utför, eftersom det mänskliga sinnet fortfarande är mycket begränsat i sin förmåga, att förstå hela den multidimensionella bilden av den gudomliga planen. Lita på att inget sker oavsiktligt, och att allt ni gör har ett syfte.

Älskade hjärtan och modiga änglar av kärlek, ni har avsiktligt varit nersänkta under den tjocka slöjan i den tredimensionella världens låga densitet, och det finns många saker som inte är av kärlek som måste avyttras och elimineras, och era vänliga och känsliga hjärtan, kan inte undvika att förstå det vid denna tid.

Ni har försökt det under de senaste livstiderna, förstår ni, och det som hände var att ni fick ett sårat hjärta, och måste bygga murar runt det för att kunna överleva i denna dimension, så att ni skulle kunna fortsätta hjälpa Gaia, och hela det mänskliga kollektivet.

För uppgiften i det nuvarande uppdraget, när det är absolut nödvändigt att hålla hjärtat öppet och kärleksfullt hela tiden, är det klokt att återkalla vissa delar i ert uppdrag, först efter att det utförts på ett tillfredsställande sätt.

Så, det ni ombeds göra är att njuta av era dagar, gå till platser, göra besök eller handla, gå på föreställningar eller titta på spel, blanda er med andra, oavsett om det är arbetsrelaterat, gamla eller nya vänner eller avlägsna Jordfamiljers medlemmar, det spelar ingen roll, gå och ha roligt och ha det bra. Vid någon punkt kommer det att uppenbaras varför ni behövde ansluta eller återansluta er till några av era själars familjer.

Försök inte isolera er och dölja ert ljus längre, för ni är väldigt mycket starkare än ni tror. Ni är oövervinnerliga eftersom ni är ljus och kärlek, vilket är er intention och ert val; Därför behöver ni inte göra en massa förberedelser för att skydda er, oavsett var ni befinner er. Ingenting kan stå i vägen för kärleken och ingenting kan dra ner er längre, och om ni träffar några som har lägre vibration än ni själva, så beror det på att de bad och hoppades på att få hjälp, de letade efter en väg tillbaka in i kärlek och frid. Ni är svaret på deras bön, förstår ni, och allt ni behöver göra är att vara den kärlek ni är, även om ni inte säger något eller bara pratar lite om vädret eller några familjeangelägenheter.

Jag kommer att lämna er nu med mina silvergnistor, den eviga kärleken och med beundran för era framsteg. Farväl.

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

By Permission.

© 2018 Council of Love, Inc.

http://counciloflove.com/

This channeled material is protected by copyright. We invite you to share it on condition that it is used in its entirety, that no alteration is made, that it is free of charge, and that the copyright notice, channel credit, website link, and this statement are posted.

 

Du gillar kanske också...