Maria Magdalena via Lea Chapin, 25 januari 2018

Maria Magdalena via Lea Chapin, 25 januari 2018

Snälla, tillåt er själva att börja känna heligheten i era själar. Heligheten i essensen av ert varande. Och börja kalla in den accelererande energin i upplysningen som kommer att tillåta er ett skifte från de lägre frekvenserna till ett högre stadium av medvetande. Och så, Kära Barn, börja inse att ni befinner er i en ny tidsera. Början av detta året 2018 symboliserar fredsenergin. Jag vet att vi har talat om detta många gånger förut och vi kommer att fortsätta tala om det här, men fred kommer att råda på er planet. Fred kommer att råda i alla hjärtan och inom alla förnimmande själar, och alla livsformer kommer att återgå till sin ursprungliga form av Enhet i vilken varenda en av er är skapad. Och så, Käraste Barn, börja känna den här närvaron i era inre, börja känna den här vibrationen av upplysning när ni nu går in i detta skifte, ifrån att känna och förnimma det man kan kalla mörka energier och den tröghet som har härskat på den här planeten, lägre energier som har vilselett, av rädsla och separation.

Det är av stor vikt , Kära Ni, att ni håller den här frekvensen inom ert varande, eftersom ni är de som skapar förändring. Ni gör skillnad genom er närvaro , er energi, ert ljus, ett ögonblick i taget. Det är ni som skapar förändring. Och ni förstår, Kära Ni, att det ni har som intention för att fred ska råda kommer att fortplanta sig som en våg över hela planeten. Er intention kommer att skapa förändring. Tillåt er inte att bli självbelåtna, tillåt er inte att leva i rädsla. Tillåt er inte att oroa er över morgondagen. Var förändringen ni vill se i morgon. Var förändringen ni vill se i morgon.

Ni förstår, detta är resultatet av vad ni skulle kunna kalla den rådande skötseln av ert USA. Den här rådande underliggande energin har nu kommit fram i ljuset och människor vaknar upp till ljuset, till sanningen. Inte längre självbelåtna, inte längre rädda. Förenar er i en energi av kärlek, fred, enhet och upplysning. Ja, Kära Ni, detta är ursinnet hos de som skapar förändring. Var medvetna om att allt ni har gjort för att ha en energi av fred, upplysning, kärlek och enhet har nu mottagits. Jag kommer att säga det här igen. Allt ni har gjort för att behålla en energi av fred, kärlek, ljus och enhet har tagits emot. Gnistan av upplysning har bäddats in i medvetandet och det undermedvetna inom så många. Och så, Kära Ni, som ni ser i kvinnorörelsens marscher , så har gnistan antänts, energin hos det Gudomliga Feminina har vaknat till liv. Vi kommer inte att tystas ner, våra röster kommer att höras och vi är här för att skapa den förändring som behövs för den här planeten, och för USA, som vi har talat om i förra veckan med Paul Den Venetianske. Paul förde fram energin av Det Gudomliga, Kosmisk Kärlek, för han är representerad och fortsätter att repsentera frihet och rättvisa för alla. Och detta är inte bara för ert USA utan för alla själar på er planet. Frihet och rättvisa för alla. Så idag, Kära NI, tillåt er att gratulera er själva för ert engagemang och er beslutsamhet, och för att ni håller ljuset, för nu har gnistan tänts och barnen och barnbarnen kan nu få leva i fred. Framtida generationer kan nu se fram emot att leva i fred.

Gå nu, mina barn, med insikten om att allt är i sin ordning, och att allt är som det ska vara. Ni är gudomliga barn av ljuset och vi är så tacksamma över var och en av er som har valt att vara med i denna levande frekvens och leva i sanningen och essensen av de ni är. Var inte rädda utan håll närvaron av ert kärl i sin renaste form. Era fysiska kroppar är en reflektion av ert inre, era fysiska kroppar är en reflektion av inre medvetande, så tillåt ljuset att lysa igenom, och tillåt era kroppar att bli fysiskt starka och friska och motståndskraftiga. Vitala och hälsosamma, genom resten av er inkarnation, så att ni håller ert ljus i ert tempel, i era fysiska kroppar, tills det är dags för er att återgå till er renaste form. Det finns inget behov av sjukdom, det finns inget behov av sjukdom. Håll ljuset i ert kärl tills det är dags att stiga uppåt. Detta är vårt budskap idag, Kära Ni, stå i perfektionen av ert ljus som en upplyst, i den här vackra energin av styrkan i nuet för att accelerera er frekvens till det högsta medvetandet som ni har förmåga att förkroppsliga och ta emot, och vet att er fysik är stark och ren, och ert ljus lyser klart för alla att se.

Källa: http://leachapin.com/ Kanal: Pastor Lea Chapin

Du gillar kanske också...