Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 26 januari 2018

 

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 26 januari 2018

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV / INTELLIGENCE ALERT – 26 januari 2018

Aktiveringen av det nya finansiella systemet blev (förmodligen) tillkännagivet för alla världsledare i Davos (genom bakdörrsmöten).

Detta tillkännagivande informerade världsledarna om att Kabalens styre över denna domän har upphört.

Världsledarna måste nu helt vara överens med Alliansen eller drabbas av samma öde som Kabalen.

Alliansen har nu hög beredskap för den kommande Super Bowl.

Super Bowl har alltid varit det perfekta målet för en Kabal-orkestrerad falsk flagg attack.

Alliansen söker aktivt efter fickor av återstående kabalmotstånd.

Lågtekniska kabalattacker, såsom IED – improviserade sprängmedel, är ett stort hot mot högkoncentrerade befolkningsområden och kan orsaka massiva störningar i övergångsprocessen.

Trots det, med aktiveringen av det nya finansiella systemet – ryktas det nu om att 800-numren är färdiga att släppas när som helst före eller efter Super Bowl.

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...