Dinar Chronicles Intel Uppdatering, 14 oktober

Reval-22

Dinar Chronicles Intel Uppdatering, 14 oktober 2016
Republik, GCR / RV, Presidentval

Varken Donald eller Hillary blir president i USA AB. Båda spelar bara en förskiven roll för att få allt att verka normalt, det är därför kampanjretoriken har gått så långt utom kontroll. Allt är påhittat.

En gammal/ny form av regering kommer att återvända, den heter Republiken av Förenta Staterna.

Den skapades år 1776 via en konstitution som skrevs av nationernas förfäder för att styra alla deras angelägenheter.

Denna Republik kommer att tillkännages som återställd mycket snart, innan 8 november, och ett nytt val för Republiken kommer att införas med helt nya kandidater.

Den Globala Finansiella Återställningen & Omvärderingen av Valutorna är båda verkliga finansiella händelser som har godkänts av 209 suveräna nationer genom ett undertecknat internationellt fördrag (Parisavtalet).

Båda händelserna är så massiva i omfattning, nyheter med sådana långtgående övergångar har hållits klassificerade, liksom att de rullas ut omsorgsfullt och väldigt långsamt, för att säkerställa både en framgångsrik och säker genomförandefas.

Vet att alla valutor i världen redan har omkalibrerats (dag och tid okänd), sammanbunden med en ny guld-depå vars värde sätts dagligen i Shanghai i Kina i stället för London.

Global monetär sanning och balans har redan uppdaterats och fungerar just nu på en rättvis monetär plattform med ohackbara kvantdator-systems kapacitet.

Denna nya suveräna digitala valuta för den gamla/nya Republiken blev också tyst införlivad vid midnatt EDT 1 oktober 2016. Även en ny Republik-regering inklusive president, regering, kongress och helt ny domarkår i Högsta Domstolen svors in.

Plötsligt kunde den gamla/nya Republikens Finansdepartement lösa alla sina historiska anspråk med sin egen suveräna digitala valuta på både inhemska och internationella banker över hela världen för alla T1 (suveräna nationer) & T2 (statliga) lånetransaktioner. Dessa transaktioner var privata och publicerades inte.

Sedan vid midnatt EDT den 10 oktober 2016, kunde T3-transaktioner lösas även i gamla/nya Republikens digitala valuta för enskilda statsfordringar som historiska obligationer, rättsliga beslut och ursprungsstammars skadestånd. Dessa transaktioner var privata och publicerades inte.

Slutligen vid midnatt EDT den 13 oktober 2016 godkändes T4-transaktioner att börja för både inhemska och internationella transaktioner i gamla/nya Republikens digitala valuta.

Dessa transaktioner kommer också att vara privata och inte offentliggöras, även om miljoner hos allmänheten kommer att meddelas via Internet med avgiftsfria nummer för att boka in möten på tillfälliga externa bankkontor.

T4-uppgörelser ska inkludera privat förhandlade utväxlingar för första korgens omvärderade valutor såsom: IQD, IRR, IDR, AFA, VND & ZIM. Inhemskt sett i USA kommer alla intäkter omvandlas till denna gamla/nya Republikens digitala valuta.

Tidpunkten för frigivningen av de avgiftsfria numren är okänd även för Wells Fargo som har ansvar för de externa bankkontoren förutom sina ordinarie kontor.

Detta betyder att hela världen står i viloläge och väntar på den globala frigivningen vid den här tiden.

Que Así Sea

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...