Saul via John Smallman, 12 oktober

56

Saul via John Smallman, 12 oktober

Ni kan bara Älska Gud genom att älska er själva!

10/12/2016 av John Smallman

Alla är älskade. Det finns inga undantag. Alla är barn av det Gudomliga Ett. Inget kan förändra det för Gud, Källan, Kärleken – välj vilket ord som fungerar bäst för er, som mest kraftfullt är i resonans med att signifiera den Högsta Intelligensen av oändlig Kärlek – evigt och utan villkor älskar allt som den skapar.

Att välja att inte älska en enda annan person, hur omöjliga de än verkar vara att älska, är faktiskt ett val att förbli separerad från Gud, från er själva, och från hela skapelsen. Det intensifierar er egen känsla av att vara övergiven, av att inte vara värd något, och av skräcken – skräck för separation, om den vore möjlig, skulle vara oändligt slutgiltig. Den skräcken är djupt nedgrävd under er medvetna nivå av medvetande. Om den inte var det, och om ni trodde på den, skulle den orsaka vansinne.

Ni måste påminna er själva, åtminstone varje dag att ni är Gudomliga Varelser som skapats i oändlig och evig Kärlek, och inse att er brist på att veta det, på att känna det, är ett val som ni gjort och det kan ni upphäva. Hur? Gå inom er, till det heliga inre rummet där den Gudomliga kärleksflamman brinner för evigt på ert personliga altare, och öppna er själva för den Kärleken som väntar på er där, och som bara önskar att omsluta er i Sig Själv i varje stund.

Många av er gör så, men ni har stora svårigheter med att släppa er djupt ingrodda tro på er ovärdighet i Guds ögon! Ni vänder er bort i rädsla för att bli avvisade. Tanken på avvisning av Gud är endemisk inom mänskligheten! Den tanken är en del av illusionen och del av praktiskt taget varje mänsklig kultur. Men, den är ytterst ogiltig.

Den Vansinniga Tanken Måste Släppas!

Bara ni kan göra det. Om ni vägrar att älska er själva, som är fallet för många av er, då är kärleken som erbjuds av andra verkningslös, för ego-drivna tankar kommer upp när kärlek erbjuds, som säger er att ni är ovärdiga. Ni kanske tänker: ”Varför i hela Världen skulle någon älska mig, de ser säkert hur omöjlig jag är att älska”. Och, så klart, att inte Älska er själva är alltså att vägra Guds Kärlek! Var och en av er är för evigt och oskiljaktigt En med Gud. Ni kan bara Älska Gud genom att älska er själva! Det är verkligen så enkelt.

Lita på Gud! Han litar absolut på er för Han vet att ni är Hans perfekta barn, okapabla till något annat än Kärlek. Släpp er rädsla för Honom, er känsla av ovärdighet, av otillräcklighet, av synd, och öppna era hjärtan för att låta Hans eviga Kärlek omsluta er, omfamna er, trösta er, och fylla er med glädje!

Det finns bara Kärlek. Ni har fått höra detta upprepade gånger av kanaler, medium, synska, av mysktiker, av många visa och kärleksfulla vareler, och ändå avfärdar ni denna oförändrade Sanning, och anser att det är ”hokus pokus”, overkligt och opraktiskt i vardagens värld som ni verkar bo i. Men har era mer ”praktiska” närmanden till problemen med vilka livet i illusionen presenterar för er, visat sig vara effektiva? Som er historia klart visar er, det har de inte. Inte heller kommer de göra det, för dessa ”mer praktiska” närmanden förlitar sig på konflikt, och det bjuder alltid in till mer konflikt som leder till en ändlös feedback loop av ytterligare, ändlös konflikt.

Anledningen till att det för er verkar som att Kärlek inte kan fungera och är opassande och opraktisk i att försöka lösa era mänskliga frågor, är för att ni inte engagerar er helt i den och litar på den, utan istället, även när ni känner att ni vill försöka, håller ni ett mycket fast grepp om rätten att engagera er i konflikt om ni tycker att det blir nödvändigt. Och det tankesättet resulterar alltid i konflikt för det är vad ni vill ha. Ni tror att ni har rätt och att den andra har fel och ni använder konflikt för att straffa den andra och bevisa er ståndpunkt. Är inte det helt vansinnigt?

Ni har alltid ett val – att välja Kärleken eller rädslan – och era egon är bäst på att välja rädsla, och så, när det är möjligt, njuter de av att göra förebyggande tillslag för att hålla er ”säkra”, men den enda säkerheten ligger i Gud.

Att ha rätt är att ha fel, för när ni dömer väljer ni rädsla och konflikt. De rättfärdiga hävdar att om de som gör fel skulle upphöra att finnas, så skulle de rättfärdiga inte behöva starta en konflikt för att ställa allt till rätta. Men när båda sidor i en konflikt anser att de själva har rätt kan det inte bli någon meningsfull upplösning.

Släpp rättfärdigheten, förlåt er själva för att döma och sluta göra det, låt Kärleken sedan visa vägen till en harmonisk och totalt praktisk upplösning. När ni engagerar er ärligt i varandra, kärleksfullt och transparent, kommer praktiska och upplyftande lösningar alltid att komma fram. Det är era personliga egobaserade agendor, medvetet maskerade och gömda, som förstör överenskommelser som till synes gjorts i god tro, när det som varit gömt avslöjas och tilliten åter igen blir förstörd.

Det enda meddelande ni får från de spirituella rikena, vilket upprepats om och om igen under eoner av tid, är att Kärleken är det enda svaret som kommer att tillhandahålla meningsfulla upplösningar på problemen som ansätter mänskligheten. Slutligen blir detta meddelande hörsammat, erkänt och agerat utifrån.

Mänskligheten upplever ett massivt världsomspännande spirituellt uppvaknande, ett växande medvetande om att det finns en spirituell mening med livet och att det är den enda meningen. Allt annat är distraktion, och distraktionerna som har förlett och förslavat er så länge, lockar inte längre. När ni fokuserar mer och mer uppmärksamt på er sanna natur, Kärlek, och finner att Den är totalt effektiv, distraherar distraktorerna er inte längre, för Kärleken, när den erkänns och blir engagerad i, ger en överflödande känsla av frid, belåtenhet, och glädje som ni absolut vet är Verklig, som löser upp alla andra kortlivade och distraherande önskningar som ni har sökt och ibland hittat, och ändå, i slutändan, alltid gjort er besvikna.

Ni är, som jag redan nämnt, oändligt kraftfulla gudomliga varelser, och de önskningar ni har i hjärtat kan bara tillfredsställas genom Närvaron av Gud, genom att var En med Gud. Och i verkligheten har ni aldrig lämnat det tillståndet, ni drog bara en slöja över det för att kunna spela ett drömspel, ibland ganska fruktansvärt, i illusionen. Nu har ni valt att vakna upp och återvända till glädjen och då det är Guds Vilja för er, då kommer ni att vakna upp.

Med så mycket kärlek, Saul.

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...