El Morya via Ann Dahlberg, 12 april 2019

El Morya

12 april 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är El Morya och jag har en del saker som jag vill säga till er idag. Många av er går i väntans tider och det kan ju alltid vara bra att ha något att se fram emot. Problemet med detta är att ni glömmer att leva i nuet. Det nu som ni just nu befinner er i. Ni glömmer att använda ert seende, ert kännande och ert hörande. Ni har lämnat bort det till det förgångna eller framtiden. Ändå är det precis nu som allting sker. Förändringen sker nu i er fullaste närvaro, i det ögonblick som er tanke sker, sker det en förändring.

Vad ger det er för insikter?

Ja, jag tror ni förstår vartåt jag lutar. Er tanke i nuet ger er det förgångna och er framtid. Er tanke i nuet, den tanke som just nu finns i dig påverkar ditt liv vare sig den tanken kommer från det förgångna och ändras till en framtid, så blir det samma tanke.

En ny tanke måste skapas i nuet för att något nytt ska åstadkommas. Er värld förändras av era nyskapande tankar i nuet av ert högre själv eller ert heliga hjärtas röst. Det här är väldigt viktigt att förstå och tänka lite extra omkring. En ny värld kan endast byggas upp i er medvetna närvaro och det är därför det är så viktigt att ni vaknar upp till er själva.

Det var detta som jag ville tala om lite extra idag. Förväxla inte era heliga tankar med ert ego är ni snälla. Egot kan lova er gröna skogar men det klingar redan från början falskt, ty egot vet inte vad sanning är. Det famlar omkring i mörkret precis som ni om ni låter det få övertaget. Det är som vi alltid sagt, det viktigaste arbetet har ni med er själva. Lämna mörkret till er Fader och ljuset kommer snart att lysa genom er. Ljuset förvandlar mörkret till ljus och ni blir åter de ljusbarn som ni alltid varit. På detta fundament skapar ni en ny och vacker värld. En värld av ljus och kärlek, ty det är den sanna världen och den bor i varje hjärta och den kan tas fram av varje själ som vill återvända till den. Ni har aldrig blivit övergivna, ni har aldrig varit ensamma. Det här riket har alltid funnits i varje hjärta och själ. Det är endast ni som avgör när ni åter vill träda in i detta rike.

Det är det många nu som vill och det är många som söker sitt ljusa rike. Det är också många som har funnit det, men som fortfarande tvekar vid dess port. Rädslan för det okända gör att många tvekar fast att det är det mest kända och kära som de har. De har bara glömt bort det sanna hem som de har lämnat och vågar inte riktigt släppa kontrollen, trots att det skulle ge dem tusenfalt i glädje och kärlek.

Ja kära Jordbor, ni är många som står vid porten och blickar in på ljuset. Det är dags att göra ert val nu. Jag El Morya står vid porten och påminner om ljuset och den härlighet som väntar er där. Jesus Kristus står bredvid mig och vi sänder er allt ljus vi kan, så att ni själva vågar öppna porten till den kärlek och frihet som väntar er där.

Ta steget nu, ni är så älskade och välkomna.

Mycket kärlek

El Morya

Du gillar kanske också...