Mästare El Morya via Jahn J Kassl, 11 maj, 2023

När är Mirakel möjliga?

Jahn J Kassl 2023-05-11

Mirakel och Karma
JJK: När är mirakel möjliga? När inträffar mirakel?
MÄSTARE EL MORYA: När den enskilda personen till större delen gjort sig av med sin karma, och kanske behöver hjälp genom ett mirakel för att uppnå ett stort medvetandesprång. Detta kan även gälla en grupp människor eller för det mänskliga kollektivet som sådant. Alla aktuella händelser på denna planet äger för närvarande rum på denna nivå.
Mänskligheten gör sig redo för mirakel, när mänskligheten börjar lämna karma-planet. Många års omvandlingsarbete gör sig nu gällande, uthållighet och hängivenhet bär nu rik frukt. Det är då mirakel inträffar.
Det ofattbara kommer in i ditt liv och stannar där
Antag aldrig att den linjära utvecklingen kommer att fortsätta på detta sätt. Det är omöjligt för detta spel att fortsätta som vanligt! Ingen vet detta bättre än de som driver det här spelet, och har bundit folk till karma-hjulet. Det är därför du just nu upplever en hektisk rush, kaos och galenskap, eftersom de mörka krafterna inte accepterar förlusten av planeten Jorden, och mänsklighetens uppgift som energikälla. Alla deras handlingar orsakar så mycket oro och sprider rädsla bland människorna.
Stanna orädda på ljusets väg!
Därför är vårt råd till dig, älskade person: Fortsätt orädd på ljusets och kärlekens väg! Ta hand om ditt eget! Var konsekvent i ditt eget helande arbete och gör dig redo för de underverk som kommer! Ta av dig karmans mantel, förkasta allt som inte är ljus, och visa dig själv som en sann människa, som en sann Guds budbärare här på jorden!,
Låt världen och människorna utvecklas, se bara till att du inte står i vägen för DIN utveckling och inte stagnerar i DIN medvetenhet. Då har du gjort allt och då är du redo för GUDS BARMHÄRTIGHET, för de mirakel som nu uppenbaras för hela mänskligheten på ett eller annat sätt.
Mänskligheten har åstadkommit stora saker som ett kollektiv. Hon lät inte de mörka krafterna leda henne bakom ljuset. Från och med idag är antalet personer som är vakna eller redo att vakna, tillräckligt många för att vända spelet och åstadkomma de mirakel som nu behövs i ditt liv.
Jorden läker och mänskligheten med henne. Från himlen flödar Guds nåd oupphörligt in i era hjärtan. Det som en gång började kommer att fullbordas, människans enhet med GUD kommer att fullbordas.
Ändra ingenting, håll dig trogen ditt hjärtats väg och fortsätt orädd på DIN kärleksväg! Livet kommer att belöna dig med mirakel du aldrig bett om, och aldrig behöver be om.
Jag älskar er oändligt.
MÄSTARE EL MORYA
& DE UPPSTIGNA MÄSTARNA

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *