El Morya via Ann Dahlberg, 23 juli 2020

 

El Morya via Ann Dahlberg, 23 juli 2020

 

Jag är El Morya och jag har kommit idag för att jag vill ge Jorden och dess folk lite hälsningar från oss som hjälper till och arbetar med Jordens uppstigning. Det är en stor händelse i universum när en planet stiger upp från en lägre frekvens till en högre. Just nu befinner sig Jorden i ett känsligt skede av sin uppstigning, så det finns många runt henne nu av både eteriska och fysiska väsen.

Det är en tuff tid för alla som är involverade i denna uppstigning på det fysiska planet. Det är ett stort arbete att integrera hela sin varelse med de högre energierna av ljus. Det blir ett helt nytt sätt att se på världen. Det blir ett helt nytt sätt att ”vara” på. Allt blir mer kärleksfullt och vackert och det är med den blicken som ni nu kommer att se på er själva, era medmänniskor och den värld som ni lever i. Du kommer att känna dig lugn och närvarande, och det som var viktigt förut är inte så viktigt längre. Du kommer att känna dig hel och förstå att ni alla är en del av helheten. Du ser det vackra med den skapelse som är du och i all skapelse som din blick vilar på. Det här kan ni känna och uppleva när ni är i flödet. Det är många som kan uppleva den här känslan idag när ni befinner er i era stilla stunder. Svårigheten består i att bibehålla den här känslan i det vardagliga livet. Hålla kvar känslan av glädje och kärlek även när ni utför era rutinsysslor, misslyckas med något eller får en tillsägning av en vän. Det här är en utmaning kära barn på Jorden. En utmaning i att hela tiden hålla kvar känslan av lugn och tillit även när du står i stormens öga. Klarar du det så kommer stormarna snart att försvinna och vinden kommer att kännas len och mjuk. Du kommer då att dra till dig människor och uppgifter som matchar de egenskaper som du besitter och låter det bli till en del av ditt liv. Kan det åstadkommas utan någon träning eller krävs det lite övning med påföljande utmaningar? Jo, så är det, ingenting kan uppnås utan att vi övat oss ett tag, det gäller för alla yrkesgrupper oavsett vad du sysslar med. Detsamma gäller för vår andliga utveckling, vi utvecklas steg för steg.

Själen stiger nu in i era hjärtan och manar er att lyssna på dess röst eller er intuition. Den leder er nu framåt mot ett högre mål, en högre energi, och det krävs lite fokus för att nå dit. Framförallt så är det er vilja, er vilja att följa själen och ta in det högre ljuset i ert sinne och i era hjärtan. Låta kärleken till er själva och livet bli ert rättesnöre nu. Det är kärleken som måste växa sig så stark så att det bubblar över i era hjärtan. Det är KÄRLEK som är det viktigaste ordet på Jorden idag. Det är kärlek som ni ska andas in, det är kärlek som ni ska andas ut. Det är kärlek som ska ges och det är kärlek som ska tas emot. Hela ert liv ska andas in och andas ut kärlek. Varför är då det så viktigt? Jo, för ni stiger in i kärlekens rike och det är i kärlek som ni med lätthet stiger in i dess port.

Människor idag längtar efter kärlek men förstår inte att den redan finns inom dem. Det är i kärleken i er själva som ni stiger in i riket av ljus och kärlek. Var i sanningens ljus och låt kärleken stiga upp inom er och slå ut i full blom.

Jag sänder er all min kärlek för att ni må hitta kärleken inom er själva.

 

I stor kärlek och respekt

 

El Morya

You may also like...