Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 28 november 2020

 

THE LIGHTWORKER JOURNEY THROUGH THE HUMAN WORLD ~ Aita Channeling Her Higher Self – November 2020

 

 

Det här är en underbar värld som ligger framför oss, Kära Ljusarbetare, den 28 november 2020. De riktigt svåra, riktigt utmanande tiderna ligger bakom oss – och nu återstår det bästa. Ja, det är verkligen underbart, för det bästa återstår.

Våra Kära Ljusarbetare, Kära Stjärnfrön, låt oss prata om er resa idag, låt oss titta på er resa genom planetens träningssimulatorprogram, era liv, som ni har levt dem. i denna mänskliga värld.

Du var i din himmelska, lyckliga, enhet, ditt Gudomliga flöde, som en Ande. Du och dina bröder njöt av lyckan, belåtenheten, flytande från ögonblick till ögonblick på himmelska moln av oändlig, evig kärlek.

Och sedan hörde du kallelsen, planeten jorden var i trubbel. Du visste att planeten jorden var ett träningssimulatorprogram för Själar för att lära sig större kärlek. Du visste att Satan i denna materiella värld tävlade med Gud om mänsklighetens trohet, Själen.

I evigheter har jorden varit en spelplats för kriget mellan ljus och mörker, mellan kärlek och rädsla. Och mänskligheten fångades mitt i detta krig i en till synes oändlig omgång av inkarnationer. Jorden var som en fängelseplanet för mänskligheten.

Mänskligheten kunde, efter att ha kontrollerats, manipulerats, dämpats av sina kontrollörer, dess skuggregering, den korrupta servicen till andra mörka inte fly själv. De var för hjärntvättade, för framgångsrika, för djupt hypnotiserade in i sin mänskliga erfarenhet.

Människorna uppförde sig som en fårskock, följde efter sina regeringar och små byråkratier. De var obekväma och undergivna. De kände deras plats som de patetiska, värdelösa syndarna som de fick lära sig att de var och de trodde att de som styrde dem visste vad som var bäst för dem.

Kritiskt tänkande hade tränats bort ur mänskligheten. Den hade blivit omintetgjord av deras kontrollörer, för att bli buffade fram och tillbaka efter deras vilja. De lyssnade på den repetitiva träningen av deras ord och trodde att det den fick höra var sant.

Och dess DNA hade manipulerats så att den existerade på två strängar av genetisk förmåga. Den kunde bara se sin mänskliga verklighet, den kunde inte se bortom glömskans slöja.

Så Kära Ni, vad skulle vi göra för att rädda mänskligheten, för Kali Yugas tid närmade sig snabbt? Kali Yuga, den cykel av processionen som tillkännager slutet för det tredimensionella rädsloprogrammet som höll jorden i sin låga rädslovibration.

Detta jordiska datorhologram är baserat på frekvens och vibrationer. Den tredjedimensionella planeten jordens frekvens som har gjort det möjligt för de mörka att fungera har varit mycket låg. En frekvens där rädsla råder och kärlek knappt kan komma in.

Och nu är det dags för jorden att stiga i frekvens till den högre, ljusa och kärleksfulla femte dimensionen. Där rädsla avlägsnats, där telepatisk gemenskap och kamratskap härskar. Där mänskligheten, från sin jordiska träning, kan använda allt som den lärt sig om kärlek och medkänsla, visdom och urskiljning.

Men mänskligheten kunde inte lyfta sig från sitt rädslofyllda tänkande. Den var för djupt inbäddad i dess psyke. Och de mörka har ökat sin programmering, deras negativa nyheter från mediekällorna som hällde deras vitriol på jorden dygnet runt. På så sätt stressar och sammanflätar de mänskligheten allt djupare in i sin indoktrinering.

Och så behövdes volontärer. Ni var änglar. Ni hade inte haft något liv på planeten jorden. Men ni var kärleken själv och ni visste att ni med er gemensamma höga vibration, er utstrålning, kunde hjälpa till att lyfta världen in i den nya ljusfrekvensen.

Och du kunde få visdom, urskiljning och en ny högre frekvens av kärlek och prestation för dig själv.

Så, du kom till jorden för att klä din Själ, en del av din flerdimensionella varelse, i en människokropp. Du visste att livet på jorden skulle vara utmanande, men du visste inte hur svårt det skulle bli.

För du tjänade andra, du önskade enhet, gemenskap och kamratskap. Du gillade alla varelser, alla människor och du siktade på att behaga.

Människor var inte sådana. De hade tränats i psykologisk negativitet, i att sticka och peka på varandra med negativa ord och fraser, att trycka ner varandra. Rädsla styrde vistelsen i denna lågfrekventa värld och ilska, hat, svartsjuka, skuld och skam var dagens ordning.

Du passade inte in från början. Du var annorlunda, hur hårt du än försökte kunde du inte relatera. Och du försökte mycket hårt att passa in. Ännu mer utmanande var din naivitet.

Du förväntade dig att alla skulle vara snälla och uppträda vänligt som du gjorde. Du gav dig själv skulden för vad du uppfattade som den minsta avvikelse från din heliga väg.

Och så lockades världens narcissister till dig. De kunde se din kärleksfulla flexibilitet och behövde den för att mata deras låga självkänsla. Människor längtar efter beröm från varandra för godkännande. Det gjorde du också, men de omkring dig kunde inte ge dig beröm för de kände inte igen din unika kärleksfulla vibration.

”Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör.” Och i den jordiska glömskan visste du inte vem du var. Du var förbryllad och förvirrad, skadad av hullingarna, slingorna och pilarna av negativitet som kastades mot dig.

Och så, deras negativa tänkande om dig övertygade dig om att du i dig själv var dålig och syndig och många, många av er vände sig till missbruk. Alkohol, droger, mat, vad som helst som fick er att må bättre.

Ja, våra Kära representanter på planeten jorden, ni har genomlevt mycket rädsla och förtvivlan, skador och missnöje. Skilsmässor, fysiskt våld, orättvisor av alla slag har blivit lagda på er.

Och ingenting fel hände någonsin, för det här är vad du kom till jorden för att uppleva. Du kom till jorden för att växa dig själv till högre höjder av kärlek och ljus och för att utstråla din höga vibration till alla omkring dig. Den gemensamma effekten av Ljusarbetarens kärleksstrålning är att lyfta världen till en högre kärleksfrekvens.

För att utföra ditt uppdrag hade du kodat dig själv till att vakna till sanningen om din medverkan. Det var dags för dig att vakna. Dags för dig att förverkliga din gudomlighet, att veta att du är en själ placerad i en människokropp, gömd i en biologisk dator.

Och det var dags för dig att förstå hur mänskligheten var förslavad. Det var dags för dig att se hur kontrollörerna hade satt upp system, använt ord och upprepningar, till att hypnotisera, till att hjärntvätta mänskligheten.

De vred psykologin för att manipulera människan till rädsla. Du kommer också att använda psykologi. Men du kommer att använda psykologi för att hjälpa mänskligheten. Du kommer att använda psykologi med kärlek och medkänsla för att lyfta människans ande, för att hjälpa henne ur sitt rädda paradigm. Att uppmuntra och höja henne till en högre frekvensmedvetenhet.

För nu, efter att ha levt ett särskilt svårt människoliv, och att ha drabbats av slingorna och pilarna och tredimensionell rädsla, förstår du mänskligheten och dess förvirring och förtvivlan med stor medkänsla.

För du har varit där den är och du har lidit mycket av det som den lider av.

Och så, våra mycket Kära, ni har fullgjort den första delen av ert uppdrag. Ni har levt det mänskliga livet och som empater har ni känt narcissisternas grymhet och själviskhet.

Och nu, återstår det bästa. Ja, det bästa återstår ännu. För nu är det dags för mänskligheten att vakna. Och ni är här för att hjälpa den.

Chock och vördnad, kära bröder och systrar, chock och vördnad kommer att upplevas eftersom mänskligheten ser att allt som hon har lärt sig är bak och fram. Det som var gott och Gudomligt gjordes till att vara ont och det som var ont gjordes till att vara gott och Gudomligt.

På denna novemberdag sipprar sanningen fram. Avslöjanden inträffar. Det här är en fantastisk tid. Lita på planen, för den Gudomliga planen för planeten jordens uppstigning ur den tredje dimensionen är verkligen underbar.

Den har utformats på ett intrikat sätt. Ingenting kan stoppa det som kommer nu. Där vi går en går vi alla och vi är väldigt tacksamma för det, för vi återvänder till den kärlek som vi verkligen är och lämnar bakom oss den fruktade glömskemanteln som vi har använt så länge.

Kära Ljusarbetare, Kära Stjärnfrön. Ni är precis där ni behöver vara. Ha förtroende för dig själv. Du är i kontakt med din själ, du hör dess röst. Din Själs röst är din intuition, din magkänsla.

När du är i frid, i glädje, följer du den stilla lilla rösten i din Själ. När du är deprimerad av en tanke, när ditt hjärta sjunker, lyssnar du på ditt egos röst, Satan frestar dig till mörkret.

Var i glädje, våra kära, följ er salighet, utstråla er kärlek. Ni är fria, ni är fria, ni är fria. Ljus och kärlek är er verklighet nu. Det är ännu en vacker dag på paradisplaneten jorden.

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag. Vi Är Välsignade Varelser.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...