En Mästare från Kristallriket via Carina, 3 december 2018.

En Mästare från Kristallriket via Carina, 3 december 2018.

 

Kära Ljusarbetare, kära människor på jorden,

Tiden är kommen för era hjärtan att vara fullkomligt öppna för Källans enorma kraft, ljus och kärlek.

Jag har öppnat mitt hjärta för att transformera den kärlek jag har i mitt hjärta till kärlek i ert hjärta om ni önskar ta emot.

Jag är en Mästare i Kristallriket. Jag har tagit del av er resa från den plats jag befinner mig och jag är mycket imponerad av det jag skådat.

Låt mig få presentera den nya energin som med sin fulla kraft just nu drar in på jorden. Det kraftfulla ljus som har till uppgift att ge var och en av er de gåvor åter som ni är redo att väcka upp i era liv. Den nya energin är fantastiskt. Den kommer att lyfta upp er till en nivå som vi i de högre rikena inte vågat drömma om att vi skulle få se er ta del av så snabbt. Ni är fantastiska och ert målmedvetna arbete har verkligen givit resultat.

Den Nya Tiden har energimässigt redan fått ett ordentligt fäste på jorden. Er uppgift är nu att öppna upp era hjärtan för den Nya Tidens sätt att leva, tänka, känna och agera.

Jag vill påminna om delar av det jag talat med er om tidigare. Du har en energi inom dig som är manifesterad av din själ. Du har under den tid du levt på jorden upplevt många saker som varit mycket jobbiga och besvärliga. För att kunna läka de sår som dessa upplevelser skapat i dig vill jag påminna om att du som själ valt att gå ner på jorden och uppleva dessa lågfrekventa upplevelser. Du visste när du gick ner som människa på jorden att allt inte skulle bli enkelt. Du visste att du skulle få uppleva motsatsen till det ljus du levde i när du fattade ditt beslut och du visste att dessa lågfrekventa upplevelser skulle hjälpa dig att uppleva ditt sanna ljus starkare än någonsin. Du hade ett uppdrag med dig hit till jorden och det var att ta dig igenom det mörker som du skulle uppleva inom dig och återvinna ljuset inom dig själv – starkare än någonsin.

Ditt NYA LIV på jorden innefattar nu att vara en inspiratör för andra att följa efter istället för att stå kvar i mörkret och försöka hjälpa andra att förstå att de ska slå följe med dig in i ljuset. Jag skulle vilja befria dig ifrån all den vilseledande information som spridits av mörkret i den gamla tiden att du skulle ha ansvar för att återskapa jordens ljus på egen hand. Många av er har vilseletts att tro att ni själva bär ansvaret för att jorden och dess invånare ska hitta tillbaka till sitt ljus. Det har varit ett effektivt sätt för mörkret att hålla er kvar i mörkret istället för att gå vidare in i ljuset. När du nu går in i den Nya Tiden är det extremt viktigt att du förstår att det enda ansvaret du har och någonsin haft är att finna ditt eget ljus inom dig och välja att leva i ljuset.

Alla själar på jorden, inklusive Gaia, har kommit hit med samma uppdrag, att ta sig igenom sitt eget mörker och återfinna sitt eget ljus. Alla själar har en plan för hur det ska gå till. Ingen själ kan misslyckas och ni kan inte ta ansvar för att dessa själars resa då ni i sanning inte har en aning om hur dessa själars plan ser ut. Ni kan i sanning inte veta vad dessa själar valt att uppleva som en kontrast till deras eget ljus och ni har därför ingen möjlighet att ta ansvar för dem. I sinom tid kommer alla själar att återfinna sitt eget ljus och då kommer ni per automatik uppleva fullkomlig fred på jorden.

Ni är nu många som kommer att släppa taget om andra som inte är redo att leva ett liv i kärlek. Ni kommer att inse och förstå att ert uppdrag nu är att manifestera det ljus som ni finner i ert hjärta. Du har liksom alla andra ljusarbetare valt att skapa dig ett nytt liv i den Nya Tiden och du kommer att bli mycket lycklig. Du kommer att beskåda ditt liv från en ny plats inom ditt jag och du kommer att förändra dina uppfattningar om vad ett liv på jorden kan vara.

I den Nya Tiden är det viktigt att du tar ansvar för dig själv. Du ska ta av den tid som är din och fundera över vad som är dina drömmars mål i den Nya Tiden. Du ska lägga händerna på ditt hjärta och lyssna på det som ditt hjärta förmedlar till dig. Du ska känna in dig själv och se ditt hjärtas låga brinna samtidigt som du sänder en accepterande tanke till andra själar att göra sina val av liv och upplevelser. Att respektera andra själars val av liv gör dig fri att acceptera dina egna val och leva det liv som din egen själ förmedlar till dig genom ditt hjärtas sanna låga.

Sätt dig ner var dag och prata med ditt hjärta. Låt det komma till tals och respektera det som det har att säga dig även om det går emot dina tidigare föreställningsramar om vad som är rätt och fel. Lyssna, acceptera och ta in det som ditt hjärta förmedlar i ditt sinne och låt tankarna vänja sig vid det faktum att du är värd allt gott och att tiden nu är inne för dig själv att vara lycklig. Många ljusarbetare har svårt att unna sig själv lycka men nu kommer ni som känner så att befrias från all missunnsamhet mot er själva.

Jag önskar er lycka till mer ert NYA LIV. Njut av er själva och gör de val som gör er lyckliga

Du gillar kanske också...