Ärkeängel Azrael via Natalie Glasson, 30 november, 2018

Ärkeängel Azrael

Via Natalie Glasson

30 november, 2018

”Din relation med Skaparen”

’Från de Himmelska Vibrationerna och Dimensionerna, kallar jag på Himlarnas Visdom att till min gestalt göra nerladdningar. Jag gör nu anspråk på min heliga visdom, kunskap och förståelse som jag har fått i gåva av Skaparen samt på grund av mitt unika uttryck för Skaparen. Må mitt sinne öppnas upp för Skaparens expansiva natur, må mina tankar vara av Skaparens renhet och upplysning och må allt som jag kan skapa födas fram utifrån Skaparens heliga inspiration och vägledning.

Jag uppmärksammar att det gudomliga ljuset, kärleken och medvetandet i Skaparens Universum är fullständigt närvarande på Jorden, så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara. Jorden och Skaparens Universum är ett, separationen är bara en illusion. Jag väljer att uppmärksamma, minnas och åter en gång förkroppsliga denna sanning, att fullständigt leva och uppleva den, under varje dag i mitt liv.

Jag väljer att nu helt och hållet minnas och uppleva min kropps underverk såsom en förlängning av min själ. Min fysiska kropp är magnifik, den uppnår inte bara allt som jag är medveten om, min kropp förmår uppnå mer än vad jag möjligtvis skulle kunna föreställa mig. Min kropp har förmågor som jag ännu måste få tillgång till, jag väljer nu att tända upp och aktivera min fysiska kropp till att arbeta på ett mirakulöst sätt, såsom den var planerad av Skaparen. Jag låter alla former av sjukdom, begränsningar och blockeringar inom min fysiska kropp nu bli helade, nu med en gång och för alltid.

Jag identifierar helt min själsnärvaro såsom integrerad och aktivt närvarande inom min varelse, kropp och verklighet. Jag ärar min själ, den visdom, vägledning och de förmågor som den redan har och som finns tillgängliga att nu delas med mig och världen. Jag ärar min själ för att den är mäktigare, mer expansivt upplysande än vad jag för stunden kan föreställa mig. Jag låter mig uppleva storheten i min själ, såsom ett uttryck för Skaparen, genom hela min gestalt.

Jag är öppen för att ta emot allt som JAG ÄR, allt som utgör Skaparen. Jag är öppen att vara allting som JAG ÄR, allting som utgör Skaparen. Låt detta bli så och låt detta vara det sätt på vilket jag agerar, reagerar och samverkar på Jorden, från och med denna stund samt framöver.’

Genom denna åkallan uppmuntrar jag dig att inse din storhet, samt att bemäktiga din varelses sanning. Om det någonstans inom din varelse och verklighet förekommer ett ställe där du känner att du på något sätt upplever en brist, så bjuder jag, Ärkeängel Azrael, in dig att inse att det är till Skaparen som du ska rikta din uppmärksamhet. Där det råder brist av något slag så förekommer det en separation med Skaparen och en ovilja till att ta emot Skaparen. När du uppmärksammar en närvaro av brist inom dig eller din verklighet, så har du makten att återförena dig med Skaparen, samt att ta emot de energier från Skaparen som du har saknat. Du får ta emot de energier som behövs till din varelse, vilka på nytt tänder upp din varelse och din medvetenhet om att skapa frid och en djupare förståelse. En brist på något, vad det än handlar om, är en brist på acceptans gällande en aspekt om Skaparens närvaro inom dig. I och med att du öppnar upp dig för att ta emot, så släpps blockeringarna och du får möjlighet att återgå till ett tillstånd av frid och balans.

Skaparen önskar att du ska vara uppfylld, hel och fullständig. Skaparen önskar att detta blir din ständiga upplevelse på Jorden. När du stiger ombord på denna resa som rättmätigt är din, så föreligger det ett behov att vara öppen för att ta emot, att uppmärksamma när du känner dig uppfylld, hel och komplett, såväl som när du känner en närvaro av brist. Dessa tre handlingar kommer att stötta dig i att helt och hållet uppleva Skaparen i varje ögonblick av din verklighet.

Att vara Öppen för att Ta emot

Att vara öppen för att ta emot är att inse att du tillsammans med Skaparens närvaro kan skapa allt du önskar dig i din verklighet medan du manifesterar mäktiga transformationer inom din varelse. När du tar emot Skaparens energi kommer du i balans, för du börjar se på allt i ditt liv och din verklighet som ett tillfälle till att kommunicera med och fördjupa din relation med Skaparen. När du tar emot från Skaparen så är allting möjligt. Du behöver inte ens förstå vad du får ta emot. I stället kan du skänka och överlämna det som fattas till Skaparen och sedan be Skaparen att till din varelse ladda ner de mest perfekta kärleksvibrationerna i Skaparens kärlek, ljus och medvetande för att återställa din inre balans och relation med Skaparen i denna fråga. På vilketdera sättet du än väljer att föreställa dig Skaparen, känn, förnim eller uppmärksamma en förbindelse med Skaparen och en energiöverföring från Skaparen till dig. Andas in energin till din varelse och din medvetenhet. Var medveten om att Skaparens energi kommer att syntetiseras med hela din varelse och verklighet. Sammansmältningen fortgår inom dig; sålunda blir bristen upplöst.

Varje gång ditt sinne eller din uppmärksamhet dras tillbaka till bristen, kom då i stället ihåg att du har överlämnat bristen till Skaparen och Skaparen har gett dig allt som du behöver. Den korrekta manifestationen och det rätta skiftet inom din varelse eller verklighet kommer att manifesteras med gudomlig tajmning för att du ska få uppmärksamma och uppleva det.

Uppmärksamma att du är Uppfylld, Hel och Fullständig.

Att uppmärksamma när du känner dig uppfylld, hel och fullständig i ditt vardagliga liv, din verklighet och andliga evolution kan kännas som ett önsketänkande. Det är viktigt att uppmärksamma att du ständigt är uppfylld, hel och fullständig, fastän du inte alls upplever detta. Att påminna dig själv om att du befinner dig i enhet med Skaparen och är uppfylld, hel och fullständig, är oerhört kraftfullt och kan inleda återuppbyggnaden av din förståelse för Skaparen, vilken finns inbäddad inom din varelse och kropp. Att helt enkelt påminna dig själv om ditt unika själv såsom uppfyllt, helt och fullständigt, fastän du inte till en början tror på det, kommer att påbörja en underbar healing-process som låter dig se dig själv som ett underbart uttryck för, samt en förlängning på Skaparen. Dina tankeprocesser och till och med de kemiska reaktionerna i din kropp kommer gradvis att återgå till sina ursprung; Skaparens renhet.

Uppmärksamma Närvaron av Brist

Det kan vara värdefullt att uppmärksamma närvaron av brist inom dig, din verklighet och dina skapelser, eftersom detta tänder upp en återkoppling till Skaparen. Det är inte av värde att dröja sig kvar vid detta, att döma eller kritisera dig själv på något sätt. Var bara medveten om bristen och uppmärksamma den som en möjlighet. En brist kan för dig innebära att det är något som saknas eller att det råder en brist på något i ditt liv eller inom dig. Det kan kännas som om du hade ett behov eller fordran som är otillfredsställda. En brist är helt enkelt en disharmoni med Skaparens flöde och ofta en missanpassad tankeprocess som inte tjänar dig. När du kan uppmärksamma alla former av brist som icke personliga för dig och inte en upplevelse av misslyckande, så kan du se bortom bristen och återställa din balans med Skaparen.

Du kanske vill skapa en lista på alla de områden inom dig och din verklighet där du känner närvaron av brist på något, hur liten eller stor den än är. Detta är inte för att göra dig deprimerad på något sätt, det är helt enkel för att observera det som snurrar runt i ditt sinne, tidvis med din uppmärksamhet och ibland inte och ändå kvarstår det. Begrunda att bristen på ett fysiskt objekt, en person eller situation, faktiskt inte är problemet eller lösningen, helt enkelt en indikation på var det föreligger ett behov av att ta emot Skaparen. Med medvetenhet kommer du att förmå uppmärksamma alla områden av brist i och med att du framskrider genom din dagliga verklighet.

När det uppstår brist kan du helt enkelt uttala: ’Jag laddar ner till denna situation/upplevelse och jag tar helt och hållet emot Skaparen, jag skapar en transformation som låter mig uppleva uppfyllande, av att känna mig hel och fullständig inom min varelse. Jag ta nu emot!’

Du kan också önska att du uppmärksammar vilken lärdom som kan identifieras från de områden där bristen finns närvarande. Till exempel, ifall du saknar en romantisk partner, överlägg ifall du kanske avfärdar att ta emot Skaparens kärlek. Om du saknar överflöd, överlägg ifall du kanske inte känner att du förtjänar att befinna dig i flödet för Skaparens gudomlighet. Varje situation visar en ny förståelse om dig själv och din relation med Skaparen.

I kärleksfull harmoni,

Ärkeängel Azrael

 

Channeled through Natalie Glasson – 30th November 2018 – Original Source: Sacred School of OmNa

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...