En Mästare i Kristallriket genom Carina, 6 april 2019

En Mästare i Kristallriket genom Carina, 6 april 2019

 

Kära Ljusvarelser, kära människor på jorden,

Djupt inom er genomgår ni nu den hittills största transformationen ni upplevt i ert jordeliv. De enorma energivågorna som skapas av den Nya Tidens ljus gör er omtumlade och fundersamma på vad som händer inom er. Från de högre dimensionerna av ljus önskar vi hälsa er att ni ska vara i ert inre så många stunder ni kan varje dag och låta allt ha sin gång.

De känslor som blommar upp i er nu har en stark koppling till er gamla tro och leverne i den gamla tiden. Minns att ni just lämnat tidslinjen bakom er när ni passerade in i den Nya Tiden och ge er själva insikten att ni måste ha tålamod att låta allt ha sin gång.

Det som händer nu är att allt det som ni förberett i ert högre medvetande under eoner av tid nu ska tas ner till ert jordade plan av varande och appliceras in i era liv som människa. När ljuset ni arbetat upp i ert högre medvetande nu tas ner av er till ert jordplan blir kollisionen mellan det nya högre medvetandet och det gamla medvetandet på jorden mycket kraftig. Era gamla uppfattningar om vem ni är raseras, era gamla uppfattningar om rätt och fel raseras och era fysiska kroppar måste ställa om sig för att kunna ta in allt ljus. Det är en emotionell process och en fysisk process som är mycket ansträngande och kräver mycket vila, högvibrerande föda och vatten.

Många av er ljusvarelser ropar till oss att ni känner er lurade. Ni upplever å ena sidan att ni levt i en dagdröm i ert medvetande som aldrig kommer att bli sann på jorden. Ni upplever å andra sidan kraftfulla ilskor inom er då ert nya ljus lyser upp den gamla tidens liv ni levt och avslöjar allt som ni skapat ur rädsla istället för självkärlek. Många av er blir förtvivlade när ni plötsligt ser hur ni behandlat er själva ett helt liv.

Kära ni, det pågår en sammansmältning av ert högre medvetande och ert medvetande som ni levt med på jorden sedan ni kom hit. Ni har suttit inlåsta i ett medvetande fyllt med lågvibrerande energi och har inte kunnat annat än göra de bästa val ni förmått utifrån den sanning ni levt i. Många av er har, trots att ni inte är aktivt kyrkliga i detta liv, haft mängder av skuld som triggat er så fort ni gjort något gott för er själva istället för andra. Ni har med er mängder av snedvridna tolkningar av den gamla tidens religion som haft till uppgift att hålla människan i sitt grepp snarare än att göra varje människa fri och lycklig.

Förstå nu att allt haft sin mening även om ni har svårt att se den nu. Förstå att ni var fullkomligt medvetna om att ni gav er in i detta för att göra denna resa med er själva. Förstå att ni aldrig varit fångna på riktigt utan att jordens energi erbjudit er en annan upplevelse av er själva än när ni är i ljuset. Det gigantiska ego som de flesta av er skapat under era liv på jorden har inte varit något annat än en del av den jordliga process som ni valt att uppleva för att få ett perspektiv på er själva som ni inte tidigare haft.

Den Nya Tidens ljus kommer nu att förlösa de gamla lågvibrerande energierna från er själva och er värld. Det blir starka känslor för er att uppleva när ljuset avslöjar det gamla som den illusion det varit men minns att när ljuset avslöjar illusionen är ert gamla ljusa JAG redan skapat och klart att ta vid. Det är ert sanna och naturliga JAG och det har alltid funnits med er men har varit dolt av låga vibrationer.

Att leva i den Nya Tiden kommer vara mycket enkelt för er när det så kallade skiftet är över. Ni kommer att hitta tillbaka till ert ljusa naturliga jag och allt ni ser och har omkring er kommer ni att reflektera utifrån det. Ni kommer att uppleva kärlek på jorden, ni kommer att uppleva starka känslor av kärlek till er själva och ni kommer att uppleva en starkt och innerlig kraft i er själva. Det är ljusets tid som kommit till jorden nu. Det finns fortfarande de av er som inte tror att ni kommer att klara av att nå ända fram till den Nya Tidens ljusa liv men tro oss, när skiftet är över är ni alla hemma hos er själva igen och ingen av er kommer att kunna bli lämnad kvar i det gamla jaget ni levt i under den gamla tiden. Ert ljusa liv på jorden är garanterat.

Vi älskar er alla innerligt.

 

 

Du gillar kanske också...