En som tjänar via James McConnell, 28:e maj 2017

En som tjänar via James McConnell, 28:e maj 2017

 

 

EN SOM TJÄNAR

Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om, Om. Hälsningar till er!

En Som Tjänar är här nu, och för de av er som använder telefon och inte vet, vi är En Som Tjänar. Och vi är här för att göra precis det. Och vi tar upp något som sagts tidigare där vi, genom James här, hoppade in och sa ”Nej! Nej så kan det inte vara. Ni kan inte längre tänka på att ta olika medikament, olika mediciner för sjukdomar av varierande slag. Ni behöver inte några läkemedel, traditionella mediciner. De fungerar inte längre för er. När ni går in i högre vibrationer kan ni inte använda dem längre. Dessa piller – sänker vibrationen – och kommer att göra exakt det: de kommer att sänka era vibrationer. Så när ni höjer era vibrationer och tar dessa olika mediciner, så sänks er vibration. Det vill ni väl inte, eller vill ni det folk?

Så fler och fler slutar ta dem. Slutar självmant. Alla ni avvänjer er. Förstår ni? (Weed, Marijuana är också bra, bara så ni vet!) [Skratt] Det kan vara mycket användbart i många fall och har introducerats till denna planet, till medvetenheten här. Det kommer från det Stora Vita Brödraskapet. Vi introducerade det. Det är något som är bra för er. Men inte för mycket. Missbruka det inte. Utan använd det som ett sätt att hjälpa er till ett högre medvetenhetstillstånd. Det är vad det är till för.

Det kan också användas mot smärta och sådana saker, och det har en mycket naturlig substans, men var försiktig med den; det är allt vi säger. För om ni använder för mycket, precis som om ni överdoserar andra droger, så kan det öppna vägar inom er, som kan göra det möjligt för negativa krafter att komma in i er. Inte så mycket besatthet, vi använder inte den terminologin, inte som i ”Exorcisten” och liknande, men det kan åstadkomma en mindre besatthet, om ni tillåter och bjuder in dessa entiteter. Och när de väl är inbjudna, blir det som i era vampyrfilmer och liknande saker. Öppna ett fönster och de är inne. Förstår ni? Så öppna inga fönster åt dem. Okej?

Igen, de olika mediciner och den sortens saker, människor, kommer att försvinna bort. Ni kommer inte att ha dem mycket längre. Det blir en övergång, det är en del av övergången, och ni kommer att ha mer naturliga metoder, mer naturliga sätt att hantera gamla krämpor och sjukdomar. Men ännu viktigare, de gamla sjukdomarna kommer också att försvinna. För eftersom ni höjer era vibrationer mer och mer, då er frekvens som ett kollektivt medvetande, ökar över hela världen, kommer ni att upptäcka att ni inte kan få någon av dessa sjukdomar och allt sådant. Inte ens huvudvärk! Den kommer att vara borta. Magsmärtor kommer att vara borta … allt detta. Ni kommer inte få något av det längre. Är det inte bara så underbart ?! Säg Halleluja! Ni kan fira. Åh min Gud, vi kan börja sjunga: ”Och Fira!” Fast nej, vi sparar det till en annan gång. Okej?

Har ni frågor till En Som Tjänar?

F & S

F: Det här kan vara lite 3D men vi är inte helt i 5D än … vi har hört så mycket om den Nya Republiken, NESARA, välståndspaket, valutaomvärdering (RV), valutaväxlingar och kanske till och med ett jubileum eller skuldeftergift av lån och inteckningar mm, under en lång tid. Vissa ljusarbetare klarar sig knappt ekonomiskt, på grund av att kabalen fortfarande har kontroll över finanserna. Kan ni dela med er lite insikter om hur saker och ting kommer att bli, när de inte längre har kontrollen? Och jag antar att det fortfarande ligger nära i tiden (Blink! Blink!)

EST: Först, eftersom du sa att du inte är i 5D än; Varför säger du så? För när du säger det, så skapar du det. Så säg inte att du inte är i 5D. Säg att du tar dig bort från 3D, du tar dig ut ur illusionen, du tar dig in i högre vibrationer. Du förstår, allt detta blir ett mycket mer positivt sätt att se på det, att flytta bort från den gamla programmeringen, mer och mer.

De som har försökt att behålla kontrollen har försökt att hålla er i illusionen så mycket som möjligt, för att hålla er ”nertryckta” så att ni inte ens skulle bli medvetna om de högre vibrationerna. Era forskare har nyligen börjat prata om vibrationer, högre frekvenser och allt som kommer av det. Och nu kommer det ut mer och mer i till allmänheten. Vi skulle vilja be er gå till era grannar och fråga om de vet vad vibrationer är, och många av dem kommer att förstå och säga, ja vi förstår vad vibrationer är. Men för några år sedan, hur många skulle då ha förstått det?

Ni förstår, det är ett medvetandeskifte som pågår. Och när detta medvetandeskifte fortsätter att röra sig, och ni börjar – ni som ett kollektiv – börjar tro på att ni skapar er egen verklighet hela tiden, i varje tanke, då kommer ni att få NESARA. Då får ni er Republik. Allt av detta Men nu, var snälla och förstå att ni, när vi säger detta, så finns Republiken, NESARA, allt detta redan på plats. Det är redan klart att rullas ut, så att säga. Den sista katalysatorn ska bara komma på plats. Vi kan inte säga vad den består av just nu, men ni kommer att veta när det händer, och det leder sedan till tillkännagivanden av olika saker som det har talats om, inklusive de avslöjanden som Aramda berättade om. Ni kommer närmare och närmare. Det är inte vårt ”snart” längre. Det är närmare ert ”snart”.

F: Jag har en fråga om det område, där detta möte kommer att ske. Jag har hört att det finns tre virvlar precis längs vägen härifrån. Om man går ut på verandan så kan man se Black Mesa som jag fått veta är en manlig virvel. Längre söder ut finns Lone Mountain som ska vara en neutral punkt. Och sedan söder om den, finns ännu en virvel av mycket hög energi i förhållande till Jorden. Jag har också hört att Black Mesa är en stjärnportal. Är dessa virvlar aktiva nu, och kommer de att kunna nyttjas, eller kommer de att användas när Galaktikerna tar kontakt med oss, när de visar sig?

EST: Ja, vi kan svara på det här sättet. Det finns virvlar över hela världen. Många av dem har tagits över av mörkrets krafter och utnyttjats till deras fördel och deras syften, men många av dem hade befriats nu. Många av dem har öppnats för att gemene man ska kunna uppleva dem. De specifika som du talar om här i Arizona, är sådana. Många är här i Arizona. Det är ett mycket stort virvelområde. Det är därför som så många av de andligt övertygade har vägletts att komma hit, till denna speciella stat, såväl som till Kalifornien och Colorado, liksom till många av de bergiga områdena och områdena längs vattnet.

Så det går att uppleva många av dessa virvlar, många av dessa stjärnportaler som du säger, och andra portaler som öppnar, och kommer att öppnas, mer och mer. Och tiden kommer när du kommer att få tillgång till dessa stjärnportaler.

De finns inom er själva; Det är något som kommer att introduceras för er, mer och mer. Det börjar precis komma fram att ni har stjärnportaler inom er själva, och att ni kan röra er genom dem. De kommer att introduceras för er, och ni kommer att kunna förstå, eller snarare förstå och minnas att ni har dem, såväl som stjärnportaler i yttre områden. Portaler som ni kan röra er igenom. De finns där nu. Några av er har i det förflutna, om ni tänker tillbaka, rört er genom portaler på olika ställen, och då ni hade en speciell energi tog ni er genom portalen, och trots att ni inte visste att ni befann er där, så kände ni en omedelbar skiftning i Energin. Vissa av er säger att ni förstår detta. Vi förstår det när ni nickar. Vi förstår det även hos er som finns med per telefon. Vi vet att ni förstår vad vi säger. Ni har sedan tidigare erfarenhet av att röra er genom dessa portaler. Ibland ger de en känsla av salighet. Ibland orsakar de illamående, yrsel och liknande saker. Dessa är portaler, men kan också betraktas som ingångar. Och det finns stjärnportaler här på planeten. Många hade tagits över av kabalen, men de släpps nu till de som ni kallar Motståndsrörelsen, Ljusets Motståndsrörelse. De tar tillbaka dem alla, så att de kan nyttjas av mänskligheten nu.

F: En fråga om portaler i Kanada och virvlar. Var kan det finnas sådana i Kanada?

EST: Som vi berättat så finns de överallt. De finns överallt, i varje land, i varje storstad, i varje stad, överallt. Ni skulle bli förbluffade över hur många det finns. Och det finns stora sådana, men de hade som vi sagt, tagits över av kabalen, men är nu släppta. Det finns ett flertal mindre också. De finns där för att hjälpa till med de pågående energianslutningarna, anslutningarna av ley-linjerna som sker över hela planeten. Nätet är ännu inte färdigt, men blir det snart. Och när det är färdigt, kommer det att skapa en energivirvel över hela planeten. Försök föreställa er att det finns en energivirvel för hela planeten. Detta hände för länge sedan, och influerades, skiftades och förändrades av de falanger som började kriga med varandra, och de förstörde nätet.

Vi kan inte berätta mer om detta just nu. Det har att göra med energier under pyramiderna, pyramiderna själva, under pyramiden och de anslutningar som nu håller planeten i balans. Hålla den från polära skiften, stora jordbävningar, allt sådant. Var det svar på din fråga? Utan att specifikt säga var de finns i Kanada, men det finns många där.

F: Jag har en fråga i ämnet droger. Jag är väldigt nyfiken angående bruket av marijuana och cannabisoljor. Jag är en person som blivit ordinerad det, men jag kan inte stå ut med lukten av det. Mitt största bekymmer är att min son har börjat prova det, och fått ett tillstånd för det, men jag vet att det inte är bra för honom. Jag känner mig ganska hjälplös när jag försöker kommunicera med honom eftersom han inte lyssnar, för jag vet att hans vibration sänks på grund av det. Så hela ämnet med legaliserad marijuana är jag undrande till, och jag har en stark känsla av att det är ett annat sätt av kabalen, att göra det legalt för att hålla vår vibration låg.

EST: Vi ska berätta om något som kommer att chockera dig. Okej? Vi börjar så här. Vänligen förstå att användningen av marijuana, cannabisväxter, allt sådant, avsiktligt gavs till mänskligheten för att hjälpa till att öka era vibrationer, för att öka medvetenheten, för att genom användandet flytta er till högre tillstånd av medvetenhet. Detta var en del av det. Och de olika kabalerna, de mörka krafterna, var medvetna om fördelarna med denna växt, de många olika fördelarna med denna växt. Och de gjorde allt de kunde för att hålla denna växt borta från att utnyttjas, som det var tänkt. Hampaplantan var på många sätt en del i detta, genom att så mycket det gick hålla den borta från mänskligheten, och göra den olaglig. För om den blev olaglig, så kunde de behålla kontrollen. Och om de höll er borta från att nyttja dessa typer av droger som stärkte expansionen av sinnet hos er – som dessutom är naturliga om ni tittar närmare på det. Det är växter. De finns här för jorden eller av jorden. Jorden har gett dem till er, så hur skulle det kunna vara något som är skadligt för er att använda … om det inte överdoseras? Ingen överanvändning med andra ord. Okej?

Så kabalen gjorde allt de kunde för att hålla er borta från att kunna använda det, och kunna expandera ert sinne, för de visste att om ni expanderad era sinnen så skulle ni förstå att ni befann er i denna illusion som skapades här. Och ju mer era sinnen expanderar, kommer ni att förstå allt detta … eller ni kommer att förstå att det här är en illusion, och då kan ni expandera era sinnen till högre medvetandestånd, in till den universella förståelsen, då allt öppnas upp för er och då kan de inte längre ha kontrollen.

Så allt detta är en del av kontrollfunktionen. Även när det gäller pengarna de kunde få, på grund av att detta blev olagligt. Titta på alla de människor som har fängslats för innehav av marijuana, och suttit fängslade i flera år. Ibland i många många år. Verkar det vettigt? Längre än de som har mördat, förstår ni? Det är för att tjäna pengar de gjort allt detta, men ännu viktigare var att ha kontrollen. Men så är det inte längre. Så legaliseringen är faktiskt i många avseenden en bra sak, en mycket positiv sak. Det är en positiv utveckling. Förstår ni? Ett annat sätt att se på det.

F: Min son satt fängslad i ett år för att han sålde, så jag är mamma till ett barn som upplever det. Jag är så tacksam att ni ger mig den här informationen, eftersom jag hade missförstått.

EST: Många har varit felinformerade av den programmering som varit inblandad. Nu, snälla förstå bara, att den som använder marijuana varje dag, och inte kan ta sig igenom dagen utan det, det är inte något bra. Det är inte något som är positivt för dem. Då är det inte till deras fördel. Men använt för en expansion, expansion av sinnet, då är det till stor hjälp. Och att använda det som en naturlig smärtmetod, för att hålla smärtan på en tolerabel nivå och många andra upplevelser och användningsområden. Det var ett ganska långt svar, på kort fråga, men ni vet hur jag är ibland.

F: Kan du berätta för oss vad den anomala vågen är för något, som ska komma från Antarktis?

EST: Ja. Det finns energiformer eller energi, många olika energier som kommer till följd av allt som upplevs i Antarktisområdet. Alla dessa upptäckter som görs där, kommer att introduceras till allmänheten, mer och mer nu. Och denna anomali eller detta energimönster, detta vågmönster, är den energi som har genererats på grund av det medvetna skiftet, som har pågått, och blir ett resultat av det de hittar där.

F: Är det som en frigörelse?

EST: Ja, du kan se det som så.

F: Du sa att det fortfarande finns en katalysator för NESARA/GESARA, och den nya Republiken [för att kunna tillkännages] och senare pratade du om portaler och virvlar, och ley-linjerna som omfattar hela universum, vilka det jobbas med, men ännu inte är klara. Har jag förstått rätt, att när punkterna blir anslutna i ley-linjerna, så skulle det vara den katalysator som behövs för att starta NESARA/GESARA och Republiken?

EST: När vi talar om en katalysator, betyder det att något behöver hända. Eller snarare så behöver flera saker hända, som kommer att leda till större saker, om du kan förstå det konstiga sätt vi säger det på. Men när det här inträffar, är det i förhållande till det vi sa i fråga om denna ley-linjeaktivering, nätet som återansluts till tiden för Lemuria och Atlantis, och allt det. Allting återansluts, och allt detta kommer samman i arrangemanget som uppstår, inte bara genom de saker som vi berättar om, utan också av mänsklighetens medvetenhet, den kollektiva medvetenheten hos alla ni som höjer vibrationerna, på hela planeten. Och eftersom dessa vibrationer fortsätter att öka över hela världen, kommer du att uppleva mer och mer av dessa olika meddelanden, och saker som kommer till dig. Förstår du? Verkar det vettigt med tanke på anslutningen av punkterna?

F: Jag hör vad du säger, fast naturligtvis skulle jag vilja att du gjorde bilden lite tydligare. Men jag förstår. Tack.

EST: Ja. Det skulle vi också vilja, men vi har också sådana som vi måste lyssna på, och de där borta säger, Nej! Inga fler bilder nu. [Skratt] Vi kan inte ge er mer nu.

Vi är redo att släppa kanalen. Vänligen förstå, att när ni fortsätter att gå vidare, då ni fortsätter ert dagliga, och ni övar er andningsteknik och alla dessa saker som ni lärt er att arbeta med, så leder det till, inte bara att er egen medvetenhet ökar, utan det kollektiva medvetandet ökar också. För när ni höjer er medvetenhet så höjer ni också den kollektiva medvetenheten.

Shanti. Frid vare med er. Var En.

 

Channeled by James McConnell
http://www.meetup.com/ancient-awakenings
http://www.ancientawakenings.org
Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated. “Believing is seeing!

Du gillar kanske också...