Sananda, Ashtar och En som Tjänar via James McConnell, 9 juni 2019

 

Sananda, Ashtar och En som Tjänar via

James McConnell, 9 juni 2019

 

 

SANANDA (kanaliserad av James McConnell)

 

Jag är Sananda.

Det är dessa tider, dessa ögonblick, då allt kommer samman i ert universum, och jag talar om universum inom er såväl som utom er. Ni integrerar alla olika delar av er själva. Som jag sa, inte enbart de kroppar ni har, utan ni börjar också mer och mer att integrera de multidimensionella aspekterna av er själva.

Många av er finner i drömmarna en koppling till de andra delarna av er själva, de andra världarna som dessa delar av er ockuperar nu, och den förbindelse ni alla kommer att förstå mer och mer. Då dessa energier fortsätter att komma in, och ökar på mer och mer, kommer ni att bli alltmer medvetna om er fullkomlighet.

Många av er har börjat inse, eller börjar åtminstone förstå, att ni inte är den fysiska kroppen, utan att ni är andliga varelser som just nu har en fysisk upplevelse..

Det finns många av era bröder och systrar som inte förstår det. De tror att de har ett liv i den fysiska kroppen, och när den fysiska kroppen går ur tiden, så är deras liv som de känner till det, över.

Men det är verkligen inte ens i närheten av sanningen, för vi är eviga – eviga inom källan till vårt varande, och vi är energi, ren energi, energi av medvetet vetande.

Och denna energi kan varken skapas eller förstöras. Vi har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Ju mer ni börjar förstå de mysterier som är inblandade i att ni fullständigt ska förstå vilka ni är, vad ni är, vad ni är här för att göra, och inser att ni är de som är här för att ta tillbaka de förlorade varelserna, det förlorade fåret. Ni är de som ska valla fåren, få dem tillbaka till fållan. Vi kan inte göra det utan er.

Så Jag, nu som Sananda, som Herden, ber alla och envar av er att få tillbaka mina barn hem, att göra allt ni kan, att göra allt ni kan för att få ljuset tillbaka till alla dem ni kommer i kontakt med, som är redo, de som visar glimtar av uppvaknande inom sig.

Inte de som inte är redo, och ni kommer att veta vilka som är det och vilka som inte är det. Ni kan inte tvinga er själva på någon, för alla har sin fria vilja.

Men de som är redo att öppna upp sig för er, bjuda in er och ställa frågor: det är dessa ni kan börja ge svar, svaren så som ni förstår dem. Och när ni gör det, så vägleder ni dem till en större förståelse, precis som ni blev vägledda av era guider. För det är det här det handlar om. Ni når ut till någon annan, precis som vi når ut till er. Och när ni når ut till andra, så kommer de i sin tur att nå ut till andra, och så vidare och så vidare och så vidare.

Så det är dags nu, mina vänner, inte bara för att vakna upp ur er sömn, utan för att hjälpa alla att väckas från sina. För på detta sätt kommer medvetenheten över hela världen att väckas. Det kommer inte att hända på en gång, inte över en natt. Det sker gradvis under en tidsperiod, under en period med ökande vibrationer och frekvens.

Det är då ni, var och en av er, kommer in som Ljuskrigare för att bära Mikaels svärd, för att tillsammans hjälpa till att skära av alla dessa band, som fortfarande håller många kvar i den tredimensionella illusionen, eller i den tredimensionella matrisen. Och om de bär svärdet precis som ni nu bär svärdet, så kommer de att bryta banden precis som ni gjort.

Tiden är inne. Var i ögonblicket. Gör allt ni kan. Mållinjen väntar på er. Tiden då ni ska korsa mållinjen, och sedan kan de som vill vända tillbaka och hjälpa dem som kommer bakom, så att de också kommer över mållinjen. Och de som inte vill, vill inte. Så enkelt är det.

Jag är Sananda. Jag lämnar er nu och öppnar upp för en annan, min broder, vår broder, som också vill dela med sig till er.

 

ASHTAR (kanaliserad av James McConnell)

Jag är Ashtar. Det är ett nöje att vara med er.

Jag har bara ett kort meddelande. Meddelandet är: Titta upp mot himlen mer och mer.

Inte bara de som hör och är i resonans till dessa ord, utan många andra över hela världen, kommer att börja se mer och mer av våra skepp. Avslöjandena kommer till er. Men inte via era regeringar. Det kommer från oss direkt till folket.

Och det kommer att bli så starkt, att allt fler och fler människor över hela världen kommer att förstå, en gång för alla, att ni inte är ensamma i universum, det har varit en villfarelse, ett program som funnits installerat inom er under en lång tid. Den villfarelsen, programmet, avslutas nu.

Och det kommer att övergå i en förståelse om att ni inte är ensamma, att ni också är kopplade till hela universum och att ni är en Galaktisk civilisation, vilken kommer att ansluta sig till denna planet, och alla ni på planeten kommer att vara med i den Galaktiska Federationen av Världar.

Det är upp till var och en av er nu, som Sananda sagt, som Ärkeängel Mikael och andra sagt, det är upp till var och en av er att nå ut till fler och fler av era bröder och systrar, när tillfälle ges, och berätta för dem att titta upp mot himlen och se om de ser något de inte tidigare sett. För det är sant, att de som har ögon att se med, skall se. Men det är också sant, att allt fler ska få ögon att se med, men också öron att höra med.

Jag är Ashtar.

Jag lämnar er nu i kärlek och frid och harmoni och förståelse, och jag vill berätta att nästa gång ni träffas, i nästa söndagsgrupp, så kommer KaRa att vara med er, med ett mycket viktigt och mycket passande specialmeddelande.

Jag lämnar er nu i frid och kärlek.

 

En Som Tjänar (kanaliserad av James McConnell)

 

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum hum, hum. Hälsningar till er! En Som Tjänar här. Shoshanna är med vet vi.

 

Vi är redo för frågor, om inte Shoshanna har något hon vill tillägga, som ett inledande meddelande.

 

Shoshanna (kanaliserad av JoAnna McConnell): Ne

 

EST: Inget? Okej. Då är vi redo för frågor. Någon som vill ställa en fråga? Ni kan sätta på era telefoner. Om det inte finns några frågor, så avslutar vi den här sessionen. Finns det några frågor innan vi gör det?

 

Gäst: Jag har en fråga, En Som Tjänar.

 

EST: Ja.

 

Gäst: Jag har märkt att när vi i vår Ljusfamilj rör oss tillsammans längs våra vägar, så har jag märkt det som kan vara en ökning av enighet hos oss alla, vi har våra konversationer och alla är med, och då kan jag känna när frekvensen i gruppen sjunker. Jag kan också känna när den stiger.

 

Min fråga till er är, eftersom jag vet att vi alla är här i den fysiska verkligheten, och lever inom denna illusion av separation, och fortfarande frigör oss från de band eller kedjor som binder oss till 3-D, och vi kan känna irritation och saker som vårt ego har en koppling till. Jag kan känna när någon av oss släpper tillbaka sitt ego och känner irritation, eller känner sig utmanad eller så. Jag märker mer och mer att när vår grupp förlorar den höga frekvensen, så blir det verkligen påtagligt.

 

Min fråga till er är: (A) vad kan vi göra för att uppmärksamma det, och då hejda oss för att kunna stanna kvar i de högre frekvenserna, och (B) den andra delen av frågan är, hur känner ni kompisar uppe i de högre frekvenserna, känner ni allas vibrationer eller frekvensen hos alla varelser på skeppen i den enhetliga medvetenheten, kan ni känna när någons frekvens har sjunkit, eller existerar den inte i den dimensionen?

 

EST: Vi kan helt klart känna när frekvensen avtar, som ni säger, och det är den största anledningen till att ni inte har haft direktkontakt med oss, såväl som med de ni kallar Uppstigna Mästare, Himlens Kompani liksom Galaktikerna och Agarterna. De kan det inte, vi kan inte vara i direktkontakt med er i en fysisk form, innan dessa känslor av de lägre frekvensvibrationerna har ökat signifikant över en period av tid. Det är därför detta ännu inte hänt. Så ja, vi kan verkligen känna det.

Men vi måste också berätta, att eftersom vi använder neutralitet, så har vi ingen känsla av någon koppling till de lägre frekvenserna, förstår du? De påverkar oss inte om vi inte tillåter dem att påverka oss. Och vi kommer inte tillåta det eftersom vi är neutrala, förstår du? Förstår du det här?

 

Gäst: Om vi förblir neutrala, som jag förstår det, så känner vi inte att ”det här är bra” eller ”det här är dåligt” eller ”det här är fel” och ”det här är rätt”. Stämmer det att det inte finns något dåligt eller bra, eller inget fel eller rätt i illusionen? Och är det genom att bara vara observatör av alla upplevelser, som du stannar kvar i neutraliteten?

 

EST: I illusionen som du talar om, i matrisen, så finns det rätt och fel. Det finns. Du har skapat det där. Det är en del av dualiteten. När du lämnar illusionen och 3D-matrisen, kommer du ur känslan av dualitet och därför existerar inte rätt eller fel, eftersom du är i ett mer neutralt tillstånd, mer och mer av tiden. Förstår du? Förstår du det här?

 

Gäst: Ja, det gör jag. Då leder det mig till nästa fråga som är: vi har hört talas om de krig som förekommer i några av de andra världarna, andra civilisationer och inom galaxen, så om det förekommer krig, betyder det då att det inte finns någon neutralitet där?

 

EST: I alla skapelser förekommer inte neutralitet. Det finns många 3D-världar där ute, fler än du ens kan tänka dig, Jorden, Gaia själv, är bara en av dem. Men det finns också många varelser av högre medvetenhetsnivå, själplaneter, galaxer, och på alla dessa finns det mycket mer av sådant som neutralitet och kärlek. Så det finns allt. Det är en del av skapelsen, eftersom det finns en fri vilja i detta universum. Och den fria viljan skapar exakt det: de som har en fri vilja kan välja dualitet, så som det har skett här.

 

Shoshanna, vill du lägga till något?

 

Shoshanna: Vi vill dela vårt perspektiv med denna Syster. Får vi det?

 

Gäst: Ja varsågod.

 

Shoshanna: En som har en förhöjd känsla av medvetenhet, som du har, eftersom du säger att du kan känna de disharmoniska energierna eller de lägre frekvenserna, i förhållande till de högre frekvenserna. Vi skulle vilja fråga dig, kära syster: vad vill du göra med dessa frekvenser? Vad vill du personligen göra när du känner av dessa energier?

 

Gäst: Min egen personlig själ vill transmutera dessa energier, och omge dem med kärlek, ovillkorlig kärlek. Jag observerar dem bara. Jag vet att vi alla jobbar med egots böjelser och liknande. Så jag skickar kärlek och ljus till alla. Det är allt. Jag bara observerar.

 

Shoshanna: Vi skulle vilja säga att det är en upplevelse som du vill ha. Du vill veta om du som en medveten varelse kan höja, överföra och omsluta energin, omsluta den disharmoniska energin med kärlek och ljus och transmutera den för att öka frekvensen. Det här är vad du har efterfrågat genom denna upplevelse, och du lär dig hela tiden att göra det. Och, som din upplevelse säger, som dina överenskommelser säger, så kommer du att springa på sådana upplevelser, vilka skapas för dig att kunna öva på. Verkar det vettigt?

 

Gäst: Ja det gör det.

 

Shoshanna: Och det är allt det är. Så i processen av att lära sig att effektivt transmutera energin, och effektivt höja frekvensen, så har du mött ditt uppdrag. Det är allt vi kan säga, Kära Syster. Namaste.

 

Gäst: Tack, Min Syster. Namaste.

 

EST: Vi skulle vilja tillägga, att det är viktigt att vara observatören, men att inte bli inblandad i observationen. Bli inte involverad i det. Bara observera, var neutral, låt det vara vad det är. Ha inga känslor för det. Eller om du får några känslor, så försök att vara så neutral som möjligt. Var så neutral som möjligt – nu menar vi inte att du ska bli en robot utan några känslor eller något sådant, det måste du förstå.

 

Vi är inte robotar. Vi har känslor. Men vi har lärt oss att kontrollera dem till den punkt där de inte är skadliga för någon annan, inklusive oss själva. Okej?

 

Gäst: Ja, tack. Det klargjorde mycket för mig. Tack.

 

EST: Ja. Finns det andra frågor, här? Det var en underbar fråga förresten. Finns det några andra frågor?

 

Gäst: Ja. Hej Kära Broder. Samma typ av ämne tänker jag på när Jesus vräkte omkull borden i templet, du vet, månglarnas bord som lånade ut pengar. Jag tror att detta har orsakat mycket förvirring bland oss, och jag är inte säker på om det här är något som faktiskt hände, eller en händelse som hittats på eller om det är något vi missar.

 

Jag tar också något personligt från mitt liv. Till exempel, när jag undervisade en grupp studenter under två dagar i förra veckan, och ungefär vid Dag Två såg jag hela klassen frysa ut av en av klasskamraterna. Normalt försöker jag ta itu med det på ett sätt som är av kärlek och ljus, men till slut på Dag Två, gick jag bokstavligen fram till denna tjej och sa att ”du förnedrar inte den här personen framför klassen, det är slut med det, det är över.” Sedan sa jag också något liknande till de andra som försökte stämma in. Jag sa ”alla ni slutar nu”. Så jag är inte så säker.

 

För mig, är det som om, ja, jag vet att det inte verkar som om den stora kärleken och ljusenergin flödar ut ur mig, men å andra sidan är det lite som månglarnas pengar och borden som vräktes omkull, för jag fick äntligen deras uppmärksamhet och stoppade det, åtminstone just då. Kan du kasta lite mer ljus över hela den frågan med den sortens energi, var den hör hemma eller inte hör hemma?

 

EST: Först och främst skulle vi vilja säga att det som hände vid den tiden, för mer än 2000 år sedan, inte är helt korrekt i alla avseenden. En del ja, men mycket av det har fått andra proportioner och lades till, för att få den nödvändiga kontrollen de ville ha vid den tiden, för att visa att han kunde bli arg och allt sådant.

 

Men du måste också förstå att han var en man, precis som att ni är män och kvinnor som hade känslor, hade känslor, hade upplevelser, och de var inte alltid i form neutralitet, men mestadels kunde han kontrollera sina känslor. Men det fanns sådana stunder.

 

Och det speciella ögonblicket du talar om, skulle kunna betraktas som en ”rättfärdig ilska”. Inte att det är rätt eller fel, det bara är.

 

Och beträffande din egen situation, som du berättat om här, om det är rätt eller fel att visa ilska, så behöver du inte visa ilska när det gäller att få en reaktion, men kan vara det när det gäller att få det gehör som är nödvändigt för att få ett önskat resultat. Men det behöver inte vara nödvändigt att bli arg, bara för att åstadkomma ett resultat. Okej? Shoshanna?

 

Shoshanna: Ja, vi vill säga något. Kära Syster, kan vi få dela vårt perspektiv med dig?

 

Gäst: Absolut

 

Shosanna: Det vi finner är att din stora medkänsla och din stora medmänsklighet visade sig i det ögonblicket, att det var med stor kärlek, med stor medkänsla, med stor förståelse, som du tog ställning då du sa, ”sluta med detta, du får inte göra så mot någon annan.”

Och det är det medvetna individer gör när de ser sådant.

Du måste i ett sådant läge vara ledaren. Vara den som har kontroll. Vara den som visar vad som är ok, eftersom dessa barn som gör så här, har hamnat på villovägar. De har förlorat sin förståelse för mänskligheten, och du måste stå upp och säga det som behöver sägas. Och vi tycker att du gör detta med stor passion och stor kärlek till dessa studenter. Namaste.

 

Gäst: Tack, tack. Det klargjorde verkligen det hela. Jag uppskattar det.

 

EST: Mycket bra. Finns det andra frågor, här?

 

Gäst: Ja, jag har en fråga. Både i drömmar och under meditation har jag sett mig själv stående över koncentriska cirklar, som vanligtvis ändrar färger. Och runt mig finns det gott om ljusvarelser. Men jag vill förstå vad det betyder eller vad jag gör där. Kan ni vara snälla och upplysa mig lite?

 

EST: Först och främst, för att du ska kunna få upplysning här, så kan det inte komma från oss. Det måste komma från dig. Så vad tror du hände under detta drömtillstånd?

 

Gäst: Ja igår, med gruppen som jag deltar i varannan vecka, arbetade vi med planetariska logos. Det var betydelsefullt eftersom vi integrerade energierna från Mahatma och andra logos, och jag kände det som om jag stod där med dem alla. Och jag kunde också se Ärkeänglarna som lyste upp sina tunnlar. Jag vet inte om jag tidigare arbetat med den energin som jag gjorde under gårdagen. Deras övning, den aktivitet som vi utförde igår i gruppen som jag deltar i, var med Mahatma-energierna och planetariska logos, och jag undrar om jag jobbat med dessa energier tidigare? Är det så?

 

EST: Menar du energierna, om du har jobbat med dem? Är det vad du frågar?

 

Gäst: Ja. Om jag har arbetat för att integrera dessa energier tillsammans med andra, och om det är därför jag nyligen stött på dem?

 

EST: Ja. Nu förstår vi. Och som vi ofta gör, så tar vi din egen upplevelse och relaterar den till det hela.

 

Och vi skulle då vilja säga att du inte bara arbetar med dessa energier, eftersom du ser dem i ditt drömtillstånd, under meditation, och många av er, om inte alla ni, arbetar också med dessa energier på många olika sätt.

 

Vissa kommer som fysiska energier som du skulle känna. Andra upplever det inom drömmar och meditativa tillstånd, och ibland under vaket tillstånd också. Och du upplever dessa energier på många, många olika sätt, och kommer fortsätta göra det. Och de kommer också att manifesteras i många olika upplevelser, och får olika sätt att tolka och känna dem, då det sker.

 

Shoshanna, något att tillägga?

 

Shoshanna: Vi skulle vilja dela vårt perspektiv med dig genom att ställa en fråga. Får vi det?

 

Gäst: Ja varsågod.

 

Shoshanna: Tvivlar du någonsin på att du har dessa upplevelser?

Gäst: Jag tvivlar inte på dem, men jag förstår inte helt klart och tydligt. Jag inte kan komma ihåg allt, bara delar av det, så det blir lite förvirrande.

 

Shoshanna: Det finns en del av dig, Kära Syster, som minns allt, som vet allt, som är helt klar över allt du gör. Det är sinnet, det är hjärnan som är lite dimmig.

 

Så det vi skulle vilja fråga är om du litar på att det finns en del av dig, som är helt medveten, och helt i linje med vad som händer. Och när du jobbar med högre frekvenser, integrerar de helt i din kropp, i din själ, i ditt sinne, i din ande, och väcker upp dig till att få de upplevelser du har. Och lita på att det handlar om perfektion. Det är precis som det måste vara (det finns inga ”måsten”) – det är precis det som gynnar dig när du upplever dessa saker. Det viktiga nu är att lita på att allt integreras, och det är inte relevant att du kommer ihåg allt. Verkar det vettigt?

 

Gäst: Det verkar mycket vettigt. Ja. Tack.

 

Gäst: Namaste.

 

EST: Mycket bra. Finns det några andra frågor nu?

 

Gäst: Jag har en fråga. Jag vill fråga om våra andra själv, och vilken påverkan de har på mig, och vilken påverkan jag kan ha på dem. Kan ni förklara det?

 

EST: Du menar ditt högre själv, eller?

 

Gäst: Nej, mina andra själv.

 

EST: Andra själv. Dina multidimensionella själv?

 

Gäst: Hur de påverkar mig, och hur jag kan påverka dem?

 

EST: Du måste förstå att ditt högre själv sätter ner (i brist på bättre formulering) många olika delar av sig själv, i många olika personligheter och i många olika situationer, och även i många olika världar. Och alla dessa delar utgör det hela, när det gäller alla de upplevelser som uppstår, och utgör den fullständiga totalen av vem det högre jaget är och blir. Så allt påverkar allting.

 

Vart och ett av dina multidimensionella själv påverkar dig, och du påverkar vart och ett av dem, som i sin tur påverkar ditt högre själv, vilket i sin tur påverkar det högre självet hos det högre självet och så vidare, hela vägen upp till monaden. Så allt påverkar allting. Svarar det på din fråga?

 

Gäst: Ja, tack.

 

Shoshanna, har du något att tillägga?

 

Shoshanna: Vi skulle säga, Kära Broder, om vi får dela vårt perspektiv med dig, får vi det?

 

Gäst: Ja varsågod.

 

Shoshanna: Det här är väldigt mycket tanken för samskapande. När du samskapar, är det inte bara tillsammans med dina medmänniskor, som du ser, hör, berör och känner, det är med alla själv också. Tanken här är att i varje stund arbeta för att bli medveten om allt, och så mycket som möjligt bli medveten om allt, eftersom du lever ett liv i medvetenhet, medkänsla, kärlek, förståelse, vänlighet, givande, generositet. Du förändrar och påverkar alla andra själv på ett fördelaktigt sätt.

 

När vi är arga, frustrerade, upprörda och tillfogar andra smärta, så skapar vi det till oss själva också. Så det är viktigt att veta, som En Som Tjänar sagt, att allt vi gör i detta ögonblick, påverkar allt och alla. Namaste.

 

Gäst: Tack.

 

EST: Mycket bra. Finns det några andra frågor nu?

 

Gäst: Jag har en fråga.

 

EST: Ja.

 

Gäst: En Som Tjänar, det du talade om beträffande andra aspekter av oss själva, våra andra aspekter av oss själva inklusive vår tvillingflamma, har alla de ett annat högre själv än vårt eget?

 

EST: Det vi kan berätta gäller inte precis det du talar om här. Du måste förstå att det en gång fanns … Hur säger vi detta för att hjälpa er förstå på den tredimensionella nivån?

 

Vid en tid fanns det en Skapare. Och Skaparen sätter ner delar av sig själv. Och de här delarna sätter sedan ner andra delar, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Alla ni kan spåras tillbaka till de ursprungliga delarna av självet, som satts ned av Skaparen, förstår du?

 

Ni är alla delar av det. Var och en av er, era personligheter som ni nu har, är kopplade till många av personligheterna runtom er, inte bara här på denna planet, utan också till många andra världar, inklusive tvillingflamman som är en del av dig, men också en del av Skaparen, förstår du? Det går att spåra detta tillbaka till det ursprungliga. Därför säger vi alltid, ”var den enda” i slutet av våra meddelanden. Det är att vara och att veta att du är den enda, och har alltid varit. Okej?

 

Gäst: Mycket bra. Tack.

 

EST: Shoshanna vill lägga till ett förtydligande, och kanske kan göra det bättre än vad vi gjorde.

 

Shoshanna: Fast, nej. Vi skulle kunna tillägga att var och en som individ, har upplevelser av att vara den enda. Det var det vi behövde tillägga.

 

EST: Ja. Och vi vill tillägga att – James säger ”nej, nej, vill inte att ni gör det här”, men vi måste göra det, eftersom det är viktigt.

 

James hade en dröm igår natt. Han har inte berättat om den än. Men det var väldigt likt det som diskuterats här, när det gäller att kunna röra sig fritt mellan världarna. Han kunde lämna denna speciella illusionära värld, och ta sig genom en portal till en parallell värld. Och alla varelser som befann sig där i den parallella världen, var medvetna om den parallella världen han kom ifrån. Faktum är att de rörde sig fritt, fram och tillbaka mellan de två.

 

Men bara James här, i sin dröm, hade förmågan att ta sig in i deras värld. De kunde röra sig fritt fram och tillbaka.

 

Och det fanns många olika varelser där: vissa var mänskliga, vissa inte. Och många som inte var mänskliga behövde uppträda som sådana, för att de skulle kunna komma in i den här världen, förstår ni.

 

Så det vi säger här, är att allt är sammankopplat, allt är en del av helheten. Och detta är vad den här drömmen representerade, för alla kommer att komma till en punkt, där ni också kommer att kunna röra er fritt mellan världarna, och att kunna ansluta till de andra delarna av er själva. De kommer inte nödvändigtvis att se ut som ni gör. De kan vara totalt olika. Men de kommer att vara en del av er. Okej?

 

Shoshanna, något att tillägga?

 

Shoshanna: Det här är bara så svårt att förstå när man befinner sig i 3D-riket på denna planet, där vi lärt oss individualitet. Vi lär oss att vi är åtskilda, att vi inte en del av en. Det programmet körs hos alla.

 

Och det är en svår sak, för sanningen är, som du har konstaterat, att vi alla är en. Vi är alla en och samma, men har en individuell upplevelse av enighet. Så om vi bara kunde förstå att vi alla är en, som har en individuell upplevelse av enigheten, så kanske det skulle hjälpa till att reda ut det här. Namaste.

 

EST: Mycket bra. Finns det några andra frågor nu, innan vi släpper kanalen?

 

Shoshanna: Vi hör en till.

 

Gäst: Jag har en till, (skrattar) om det är okej?

 

Shoshanna: Ja.

 

EST: Ja.

 

Gäst: I en chattkonversation i morse med en annan grupp som jag är med i, hade två individer samtalat fram och tillbaka, (jag missade den delen). Men en av dem svarade den andra och sa: ”Du är en Uppstigen Mästare, kära du.” Min fråga är, finns det Uppstigna Mästare förkroppsligade på planeten Jorden nu?

 

EST: Helt klart, när det handlar om era multidimensionella själar. Det finns många delar av era själv som har stigit upp. Nu skulle vi dock vilja tillägga, att även du själv har stigit upp förut, inte som din personlighet i det här livet, utan du har stigit upp som den totala varelse du är. Några av er många, många gånger om. Du har varit där, gjort det många gånger. Och denna speciella uppstigningsprocess är ytterligare en du går igenom. Men den här, är som du vet, annorlunda i förhållande till de tidigare.

 

Det som händer här på denna planet, har aldrig tidigare hänt. Och det är därför det är så svårt för oss att berätta för er exakt hur det här kommer att framstå, för vi vet inte själva.

 

Men vet bara att det händer, och det kommer att hända, men det har aldrig hänt tidigare på detta sätt.

 

När uppstigning sker i normala fall (det här är verkligen inte ett normalt fall), men då det hänt tidigare, lämnar varelsen den fysiska kroppen. Den fysiska kroppen försvinner, och medvetandet går vidare till ett uppstiget tillstånd.

 

Den här gången, som du mer och mer kommer att förstå, stiger inte bara planeten själv upp, utan tar med sig många av er i denna process av uppstigning, jag kan inte säga alla, men många, många av er i era fysiska kroppar. Okej?

 

Shoshanna, något att tillägga?

 

Shoshanna: Vi skulle vilja ger er vårt perspektiv. Kära Syster, får vi det?

 

Gäst: Ja.

 

Shoshanna: Vi anser att det är viktigt att se upp här. Någon annan kan inte påpeka att någon är en Uppstigen Mästare. Det är inte så det fungerar. Så jag skulle säga, var försiktig. Den personen kan mycket väl vara en Uppstigen Mästare, men om det skulle vara så, då skulle den inte befinna sig i ett chattrum och fundera över det. Förstår du? Namaste.

 

Gäst: Ja, naturligtvis. Namaste.

 

EST: Ja. Som du säger, de som är Uppstigna Mästare på denna planet, kommer inte att berätta att de är det. Okej?

 

Gäst: (Skrattar) Mycket bra. Tack.

 

EST: Ja.

 

Vi behöver nu släppa kanalen. Men innan vi gör det, har du ett sista ord Shoshanna?

 

Shoshanna: Vi vill bara vilja säga som avslut, (och tack!), att vi än en gång är så stolta över denna grupp individer, som har kommit samman som en kollektiv, för att höja planetens vibrationer, för att höja frekvensen för alla som kunde delta i telefonsamtalet, och i den här gruppen, föra fram budskapet till världen och föra fram meddelandet till alla om att vi är en, och att vi alla samarbetar som den enda.

 

Vi är så stolta över var och en av er. Och vet att ert arbete förändrar världen. Namaste.

 

EST: Mycket bra.

 

Vi avslutar nu med det här enkla meddelandet: det är dags för er att nå ut och beröra någon. Det var allt.

 

Shanti. Frid vare med er. Vara den enda.

 

Kanaliserad av James McConnell

 

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

 

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.

 

“Att tro är att se!”

Översättning: Maggan

 

Du gillar kanske också...