Ärkeängel Mikael och En Som Tjänar (OWS) via James McConnell och Shoshanna, 7 juni 2020

Ärkeängel Mikael och En Som Tjänar (OWS) via James McConnell och Shoshanna, 7 juni 2020

 

ÄRKEÄNGEL MIKAEL (kanaliserat av James McConnell)

Jag är Ärkeängel Mikael. Det är ett tag sedan jag talade med den här gruppen och kunnat tala via den här kanalen.

Men nu är det dags att berätta om de saker som sker över hela planeten. Men viktigare än vad som händer på planeten, är att ni finner tröst inom er, känner er lugna, lugna i stormen som det talats om, vilken fortfarande rasar.

Men stormen avtar. Stormen mojnar. Och det gör den på grund av er, Ljusarbetarna och, inte minst Krigarna, som hjälper till att minska den, hjälper till att föra ut Ljuset över planeten för att få Ljuset att sippra in i alla mörka vrår, som fortfarande finns kvar. Och ja, det finns några. Men de blir färre och färre. Och de som finns i de mörka vrårna, de ljusskygga varelserna, springer så långt bort från ljuset de bara kan. För de tål det inte. De tål inte de högre vibrationerna som ni skapar. Vi skapar dem inte, ni gör det.

Den Kosmiska Källan hjälper naturligtvis till med att föra dessa energier till planeten, för att höja vibrationerna. Men det är ni, Ljusarbetarna och Ljuskrigarna, som möjliggör att hela processen och hela planen, kan fortsätta mot förverkligandet, för att nå crescendot som fortfarande närmar sig.

Och jag säger fortfarande närmar sig, för att det gör det. Ni kommer närmare och närmare crescendot, slutpunkten. Nollpunkten som det har talats om. Den nollpunkt då Solblixten faktiskt kan komma. Men igen, inte i den tredimeninsionella illusionen. Det kommer inte att hända inom illusionen. Det kommer att hända när ni har höjt vibrationerna tillräckligt över planeten som ett kollektiv, för att möjliggöra för frekvenserna, de högre frekvenserna, att kunna komma in. Så att fler och fler är redo för detta. Fler än bara Ljusarbetarna och Krigarna. Många fler tänder nu sina ljus och tänder eldarna i sig, medvetet eller till och med omedvetet.

Och det är vad vi ser från vår vy. Vi ser att ljuset återvänder till planeten, fastän många över hela världen fortfarande bara ser mörkret. De känner rädslan som har spridits över planeten. Men på grund av er, minskar också rädslan. För att ni vägrar låta rädslan ta över. Ni vägrar att låta mörkret komma in igen, att återigen låta de ljusskygga varelserna styra er.

Och jag säger er nu, som Ärkeängel Mikael, de kommer inte ta kontrollen igen. De har förlorat den. Ni kanske ser er omkring, precis som alla era bröder och systrar gör, och ni ser förödelsen. Ser stormen som fortfarande rasar i deras sinnen, inom deras övertygelser. Men jag säger er, att stormen minskar nu mycket.

Ljuset har återvänt till planeten. Och ni ÄR ljuset. Alla ni är Ljuset. Alla ni som hör dessa ord och resonerar till dem känslomässigt. Inte så mycket bara hör dem, utan att ni känner dessa ord, känner anslutningen, känner kärleken för er alla som ligger bakom dem. Och sedan allt som kommer att resonera till dessa ord, när man läser eller hör dem senare.

Eftersom allt är en del av skapelsen. Ni skapar det ni kom hit för att skapa, för att föra fram den Nya Gyllene Tiden på Gaia. Ni är den nya Gyllene Tiden på Gaia. Ni tar med er tron. Ni tar med er den kreativa kraften att skapa vad ni än vill skapa. Det är inte upp till någon annan att styra er. Det är upp till er att styra er själva, styra genom er tro, styra programmeringen inom er. Omvandling – inte så mycket att övervinna utan att mvandla programmeringen till det kreativa ljuset, som kommer och är i antågande.

För om ni är i ögonblicket, som det berättats om många, många gånger, på många olika sätt, i det ögonblicket, i de högre frekvenserna i det ögonblicket, kan det inte finnas någon rädsla, det kan inte finnas några ljusskygga varelser. Det kan bara finnas kärlek. Endast högre medvetande. Det är upp till var och en av er att skapa inom er själva, och varje ögonblick i era liv går nu framåt. Se inte bakåt, se framåt. Var i ögonblicket. Och när ni är i ögonblicket, skapa då nästa och nästa och nästa.

Och i de ögonblicken har ni skapat er framtid! Det är den kraften ni har i er! Det är det ni behöver veta för att förstå! Återigen: att ni är kraften och att ni är de ni har väntat på.

Ni väntar inte på Ärkeängel Mikael. Ni väntar inte på att alla Ärkeänglarna ska komma. Ni väntar inte på att de Uppstigna Mästarna ska komma hit. Ni väntar inte på att Galaktikerna ska visa sig. För ni är Galaktikerna. Ni är de Uppstigna Mästarna som kommit tillbaka. Ni är Ärkeänglarna som minns vilka de är och aspekterna som var och en av er är. Förbundna med allt som sagts tidigare.

Vi är här i miljoner och åter miljoner för att hjälpa er. Men allt vi kan göra är att hjälpa och vägleda och att vara ljuset som lyser framför er. Men ni måste bära ljuset. Bära ljuset till era bröder och systrar, överallt och ta alla möjligheter ni får. Visa att det inte finns någon anledning att frukta, vare sig det handlar om ett virus eller om det handlar om förödelse från kaoset över hela planeten, oavsett vad det än är. Det finns ingen anledning att frukta. Eftersom rädsla skapar mer rädsla. Men Ljus och Kärlek föder mer Ljus och Kärlek.

Så skapa nu livet som finns framför er. Den Nya Gyllene Tiden som ni alla har förberett er för, och väntat så länge på att manifesteras för er här på planeten. Himlen på Jorden, kallar ni det. Då så, då det är dags att manifestera den himlen precis här på Jorden och inom Jorden.

Jag är Ärkeängel Mikael och jag lämnar er nu med all min frid och kärlek. Och mitt Flammande Blå Svärd av Sanning finns alltid där för er att kalla på, för att avlägsna alla kvarvarande mentala band och alla kvarvarande programmeringar som fortsätter att hålla er tillbaka.

Ni behöver bara kalla på mig en gång så är det gjort. Men något många av er trott är att ni måste kalla på mig om och om och om igen, för att fortsätta avlägsna dessa band. Men det är inte nödvändigt. En gång, sedan är det gjort.

Och sedan är det upp till er tro att ta över, och veta att allt ni har förberett er för, allt ni har planerat för finns i processen nu, för att uppnå detta crescendo. Mållinjen som Sananda har talat om så många gånger. Den mållinjen finns inom er.

All min frid och kärlek till er alla.

EN SOM TJÄNAR (OWS) (kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er! En Som Tjänar här. Shoshanna här. Vi tror att vi är redo att gå vidare med era frågor, och vi hoppas att vi har svaren.

Men snälla ni, när ni ställer frågorna, gör dem så specifika och kortfattade ni bara kan. För ju mer specifika och kortfattade de är, desto mer specifika och kortfattade kan svaren bli. Det är bara ett tips när ni ställer era frågor. Har ni frågor till En Som Tjänar och Shoshanna?

Gäst: Jag har en.

OWS: Ja?

Gäst: Ärkeängel Mikael pratade just om band och hur han skär av dem, och sedan är de avskurna för alltid. Jag undrar bara hur banden fästes vid oss.

OWS: De fästes vid er från er programmering, under er vistelse här, som ni varit på under så lång tid. Nu talar jag om livstiderna här på Jorden. Vi kommer inte att gå in på de tider som var före era inkarnationer här på Jorden, utan om de inkarnationer, de många livstider ni haft här. För de har skapat all programmering, alla dessa mentala band, som Ärkeängel Mikael sagt fortsätter hålla er tillbaka, hålla er tillbaka med alla olika bihang som finns där. Men om ni använder hans Flammande Blå Svärd av Sanning för att bryta dessa band, så är det för alltid om ni tror på det. Och det är kärnan i det, att ni tror på det. Om ni inte tror det, då blir det inte så.

Som James sade tidigare i er diskussion, så förvandlade Yeshua vattnet till vin då han hällde upp det. Han visste att det skulle förändras till vin när han hällde upp det. Han ifrågasatte inte. Han ifrågasatte heller inte de healande aspekterna av sin kraft som han kunde utnyttja. Han visste att de skulle bli healade om de var redo för det. Om de trodde tillräckligt. ”Din tro har befriat dig,” sa han. Förstår ni? Det är din tro som healar dig. Och det är den som är nödvändig: tron.

Er diskussion handlade om tro: “att tro är att se.” Och det är där så många av er ännu kommer till korta, för även om ni känner till konceptet, så måste ni förstå det.

Men när ni tänker, att tro är att se, vad är det då som direkt kommer till er? Det har alltid varit “att se är att tro.” Det har hamrats och hamrats och hamrats in i ert psyke, mentalt under så lång tid: “Du måste se det för att tro det,” men det är precis raka motsatsen. Ni måste tro det, då kommer ni att se det. Shoshanna, har du något att lägga till här?

Shoshanna: Det har vi inte.

OWS: Mycket bra. Räcker det som svar, Kära Du?

Gäst: Ja. Tack.

OWS: Mycket bra. Finns det andra frågor här?

Gäst: Hej, jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Jag har det, det är faktiskt en rolig fråga, för jag har hört rykten om att vissa djur används av djupa staten som robotar. Jag hörde rykten om att vissa duvor var som robotar, konstgjorda robotar. Och jag har upplevt att det finns vissa duvor som verkar vara helt annorlunda. Så finns det någon sanning i ryktet, eller är det bara min fantasi?

OWS: Det vi skulle säga är att din fantasi säkert skenar iväg ibland. Och det är underbart att låta fantasin skena iväg. Men håll den i Ljuset.

Du förstår, det är vad din bufferttid är till för i den tredimensionella illusionen, att utnyttja fantasin. Men om den används fritt och fullt kan omedelbar manifestation inträffa, det kan bli resultatet av det. Du kan föreställa dig något som är av mörker, eller något som är skrämmande eller rädslobaserat, som då skulle kunna visa sig. Det är därför det finns en buffertzon här.

Men när du flyttar upp till de högre vibrationerna och frekvenserna i de högre dimensionerna, kommer du inte längre att ha så stor buffertzon. Det blir mindre och mindre och mindre, ju mer du skapar genom fantasin, förstår du?

Så tänk på det som en gåva du har. Låt din fantasi löpa fritt om du vill. Men arbeta med att kontrollera den, så att du bara föreställer dig de Ljusa sakerna, bara de saker som ger dig glädje och lycka, istället för att ge efter för olika rädslobaserade programmeringar som varit fallet tidigare.

Och låt inte någon, och jag säger nu, inte någon, rubba dig på något sätt, med att den vet hela sanningen. 100% sanning. Det finns inget sådant. Även genom den här kanalen när jag nu talar, eller då vi talar genom som Den Som Tjänar, eller Shoshanna, så är det inte 100% sanning. Vi kan bara föra fram sanningen till dig på det sätt du skulle förstå just nu. I nästa ögonblick kanske den sanningen inte längre gäller, förstår du? Det är så vi måste besvara frågan. Shoshanna, har du något att lägga till?

Shoshanna: Det har vi inte. Vi håller med er.

OWS: Mycket bra. Vi rullar på nu antar jag! Mycket bra. Finns det andra frågor här?

Gäst: Jag har en fråga. Jag skickade in några frågor via e-post. Men vi hörde just Mikael säga vid tre olika tillfällen, “om du kallar på mig”. Min fråga är, hur vet vi att en Mästare har hört oss? Hur vet Mästarna att vi kallar på dem, om vi bara mediterar och inte säger någonting. Hur vet vi att vi kallar på dem, och hur vet vi att de har hört oss?

OWS: Det är en fråga som många, många har. Eftersom de kallar på någon av oss och hör sedan inte svaret direkt, på det sätt de förväntar sig. Du förstår, svaren kommer på många olika sätt. Det kan vara så att du leds till någon som har ett svar åt dig, eller du kan bli ledd till en viss bok, eller en viss film, eller vad det än skulle kunna vara som kan ge dig svar.

Men du förstår att när du frågar, så måste du tro att svaret kommer. Om du frågar, och sedan med en gång tänker, “ja, jag vet inte om jag kommer att få något svar eller “jag tvivlar på att det kommer”, eller “jag är inte tillräckligt värdig för att få ett svar. ”Om du börjar tänka på det sättet, så är det den gamla programmeringen som inställer sig, och det kommer helt klart att blockera svaret.

Men precis som den vi talar genom här, James: i början av dessa kontakter, tvivlade han mycket på om det var verkligt, om det var hans fantasi, om det bara var hans tankar. Tänk på hur det är för de som påbörjar denna process, förstår du? Men över tid, sakta men säkert, började han släppa taget och lät processen (detta är en process) komma igenom.

Oavsett om det är en kanalisering eller om det helt enkelt bara uppstår en fråga inom dig från ditt Högre Själv eller från en av dina Guider eller Ärkeängel Mikael eller Sananda, eller vem det än kan vara. Om du frågar så måste du tro att du kommer att få motta. Du förstår, det är ett axiom. Yeshua har gett er: ”Be, och ni ska få; sök, och ni ska finna; knacka på och dörren ska öppnas.” Om du gör allt detta, blir manifestationen mer framträdande och permanent vad skapelsen anbelangar. Shoshanna?

Shoshanna: Vi kan dela med oss ​​av detta. Får vi det, Käre Broder?

Gäst: Ja snälla.

Shoshanna: Vi måste säga dig, Käre Broder, att det är vårt uppgift att höra dig. Det är vårt uppgift att svara dig. Detta är vårt liv att höra dig och svara dig. Det enda som håller mänskligheten tillbaka från att få svar, är tvivlet de har, förstår du. Så det är enkelt: du måste be, du måste tillåta svaret och sedan måste du låta omvandlingen ske. Namaste.

OWS: Och det som Shosanna just sagt, är förresten också manifestationens hemlighet.

Gäst: Ja. En Som Tjänar, jag tror att de hör mig. Jag vet bara inte hur de gör det. Hör de oss, eller är det vibrationer eller frekvenser? Det är min fråga.

OWS: Vibration. Vi hör, eller vi känner dig som vibrationer. Så är det.

Gäst: Känner ni igen varje person på olika sätt?

OWS: Ja, genom deras vibrationer.

Gäst: Okej, det var det jag ville veta. Tack.

OWS: Ja. Finns andra frågor här?

Gäst: Ja, Kära Du. Hej En Som Tjänar, hej vackra Shoshanna, hej Ärkeängel Mikael, jag är så glad att höra från er. Okej, jag har tittat på en video om de många, många underjordiska baserna, som tydligen tas tillbaka av Ljusets Styrkor. Jag är nyfiken på två saker. Den ena är att det finns massor av dem, och några av dem ligger under Mount Shasta och Sedona, och jag försöker ta reda på hur de kan ha sådana baser under ett så högt vibrerande område. Det var den ena frågan.

Min andra fråga är, räddade de verkligen över 30 000 barn, var är dessa barn och kommer det någonsin att komma till mänsklighetens kännedom?

OWS: Först och främst använde du begreppet “tydligen.” Det finns inget “tydligen”, det är sant. Dessa baser rensas som de behöver. Och vibrationen i Mount Shasta är, du har rätt, inte den rätta för att ha någon av dessa baser. Men det fanns en nära. Vi säger fanns nu, för det är inte längre ockuperat. Många av dessa baser har rensats ut, är inte längre ockuperade och några har till och med förstörts. Processen fortsätter och barnen befrias. Allt detta händer bakom kulisserna än så länge, eftersom den kollektiva människan, befolkningen i allmänhet, inte är beredd att höra om pedofili och tortyr, och alla dessa saker som har pågått av de ljusskygga varelserna, som Ärkeängel Mikael talade om här. Det händer fortfarande till viss del, men har blivit kraftigt begränsat den senaste tiden, och det fortsätter. Allt detta är en del av den storm som rasar. Shoshana, har du något att lägga till?

Shoshanna: Vi kan lägga till det vi vet om vi får, Kära Syster?

Gäst: Ja snälla.

Shoshanna: Vi skulle vilja lägga till det vi vet om det du frågade om barnen. Dessa varelser kommer att må bättre efter att de healats, förstår du. De kommer att berätta sin historia. Ni kommer att få glimtar av deras berättelser genom många kanaler, som i de sociala medierna och i tidningarna när de healats. Allt kommer fram med tiden, när det är dags.

Vet detta, Kära Syster, att mänsklighetens medvetande ökar dagligen, vibration för vibration, och allt kommer att avslöjas när rätt tidpunkt kommit. Namaste.

Gäst: Tack.

OWS: Ja. I den stund då frekvensen, vibrationen har nått crescendot, som Ärkeängel Mikael och Sananda tidigare talade om här. Finns det andra frågor här?

Gäst: Jag skulle vilja fortsätta på den frågan, tack?

OWS: Ja?

Gäst: Vart ska dessa barn ta vägen nu? De måste behöva en plats att vara på. Det är så många. Jag hörde att många av dem är på sjukhus för undersökning, eller tas omhand så vad händer?

OWS: Vi kommer bara att säga här att de tas om hand på det sätt som är nödvändigt för tillfället. Folk behöver inte oroa sig för det för tillfället, eftersom de tas omhand. Det kan vara här på planeten, under ytan eller ovanför ytan.

Gäst: Tack. Det var allt jag ville veta. Tack, och jag uppskattar er så mycket.

OWS: Har du något att lägga till, Shoshanna?

Shoshanna: Det har vi inte.

OWS: Mycket bra. Då fanns det en annan fråga?

Gäst: Ja. Hej Shoshanna och En Som Tjänar. Är det bekvämare att vara i eller leva i en femdimensionell kristallkropp jämfört med en tyngre tre-/ fyrdimensionell kropp. Jag vet att det är en dum fråga, men jag ställer den ändå.

Shoshanna: Vi vill dela.

OWS: Ja. Snälla gör det.

Shoshanna: Vi delar gärna med oss om du svarar på vår fråga, Käre Broder. Vill du det?
Gäst: Visst.
Shoshanna: Käre Broder, varför frågar du?

Gäst: Åh, jag vet redan, men jag har beklagat mig de senaste veckorna. Eftersom jag blir äldre så jobbar jag medvetet med att föryngra mig. Men jag blir fortfarande trött i den fysiska kroppen, av allt jag måste ta mig igenom. Jag vet att det kommer att bli bättre, men kan ni bara ge mig en liten jämförelse, mellan den femte och den tre- och fyrdimensionella kroppen?

Shoshanna: Vi kan bidra med vårt perspektiv om vi får.

Gäst: Ja tack.

Shoshanna: Vi märker att du känner av det, som du sagt.

Gäst: Ja.

Shoshanna: Vi ska berätta att den tredimensionella existensen är svår. Det är nästan så svår den kan bli!

Gäst: (skrattar)

Shoshanna: Så du är på rätt väg, för allt över den tredimensionella vibrationen du har i denna illusion, kommer att kännas bättre. Namaste.

Gäst: Jag visste det. Tack så mycket. Hej då.

OWS: Vi skulle säga att det är skillnad som mellan natt och dag, som ni brukar säga.

Gäst: (skrattar) Åh, jag ser fram emot det så mycket. Tack.

OWS: Ja. Hej då.

Shoshanna: Som de flesta gör.

OWS: Det här är det ni alla förbereder er för, folk. Detta är vad det handlar om. Detta är uppstigningsprocessen. Att komma till den punkten inom er själva, för att få uppleva de högre vibrationernas frekvens i de högre dimensionerna. Och när ni kommit dit, då kommer ni att veta det.

Gäst: Yay! Tack.

OWS: Finns det andra frågor här?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: När det gäller mordet på George Floyd så såg jag inslaget då polisen höll knät på George Floyds nacke, även om det var hemskt så förekom en viss hjärntvätt, att hela saken var uppgjord för att skapa en händelse. Om han var hjärntvättad så var det inte han som gjorde det. Och därför är förlåtelse det bästa vi kan ge honom.

Shoshanna: Vi kan dela med oss.

OWS: Ja, snälla gör det.

Shoshanna: Käre Broder, får vi det?

Gäst: Naturligtvis.

Shoshanna: Vi kommer att ge vårt perspektiv på detta, eftersom denna dimension är mycket hjärntvättad. Varelsen som deltog, och de andra som deltog i denna fruktansvärda händelse, var alla djupt programmerade. De var djupt programmerade att känna hat. Och i en sådan stund övervinner passionen för brott varelsen i så stor utsträckning, att de inte klart kan förstå vem de ens är, förstår du.

Så du har rätt. Och den högsta vibrationen du alltid kan ha för en sådan händelse, är förlåtelse. Namaste.

OWS: Ja. Och kom alltid ihåg, att allt inte alltid är som det verkar vara. Det är faktiskt raka motsatsen. Så de saker som skildras av er media, är avsedda för ett visst projekt eller ett visst program som de följer. Planen de har.

Shoshanna: En agenda.

OWS: En agenda. Ja. Ett bättre ord här. Agendan de har. Och den agendan inkluderade att förverkliga detta. Och de, som Shoshanna sagt, som var inblandade i situationen var styrda: både att de kom hit med detta kontrakt, säger vi, och levde genom det kontraktet i karmisk mening. Så de var en del av det.

Men de utnyttjades av de mörka krafterna, kabalen, eller vad ni vill välja att kalla dem. Detta var en trigger som har åstadkommit kaos över hela planeten på många olika sätt, för att på så sätt skapa ytterligare separation.

Det handlar om separation. Rädslan för viruset handlade om separation. Det kaos som uppstår i detta land och i andra länder, handlar om separation, förstår du?

Och det är viktigt att ni Ljuskrigare, hjälper till att återföra samhörigheten så mycket ni kan, när ni än kan. Det är separation som får ett land, en värld nedåt. Det är samhörigheten som förenar allt. Förstår du?

Gäst: Jag förstår. Låt mig bara säga en sak: Jag tror att allt kommer från en och samma Källa. Så dessa programmerade människor har Ljuset inom sig, Kristusljuset, och därför förlåter jag. Och det är inte bara tankemässigt, det är som att veta.

OWS: Ja. Ja, det är en djupare inre kunskap för dig själv och alla de som skulle använda uttryck av kärlek för att åstadkomma förlåtelse, och för att få Ljuset till alla mörka situationer.

Shoshanna: Kan vi få lägga till ett perspektiv här?

Gäst: Naturligtvis.

Shoshanna: Vi kommer att lägga till detta: att när du mediterar så blir du ombedd att andas in ljuset och andas ut mörkret, och det beror på att alla varelser bär på både mörker och ljus. Då den medvetna varelsen omvandlas till mer Ljus, så sker hela mänsklighetens upphöjning, förstår du. Det skapar det kollektiva Ljuset. Så du har rätt. Namaste.

OWS: Mycket bra. Finns det andra frågor här?

Gäst: En Som Tjänar, en fråga. Den har att göra med insekter och allt annat som inte är vänliga mot mänskligheten. Insekter eller spindlar som biter, giftiga saker. Var allt det en del av programmeringen från den mörka delen? Det var väl inte menat att vara en del av vårt Ljus på Jorden, som skapande varelser från tidernas begynnelse

Men nu, alla dessa insekter som jag har upplevt oerhört mycket de sista två veckorna, och blivit fullständigt täckt av bett på min kropp, och det har varit helt hemskt då jag under min tjänstgöring bara attackerades hela tiden. De kröp upp från mina skor. Och jag hade flera lager med kläder. Och de kom under. Och de bara totalt attackerade mig.

Så höll det på. Så jag undrar, har detta med nanoteknik att göra. Vad säger ni om det? Är dessa också programmerade. Vad säger ni?

OWS: Vi skulle vilja säga att du till viss del har rätt i det du säger, att de attraheras till dig på grund av ditt Ljus. De attraheras. Precis som att en malfjäril och andra liknande saker attraheras av ljus, så attraheras också dessa till ditt ljus.

De mörka varelserna är också en del av detta, för att åstadkomma manifestationen av dessa skapelser, dessa insekter, som du säger, för att att attackera dig. Och detta drar du själv till dig.

Du måste, som vi uppfattar det, använda skydd för att avvärja det. Det är inte något att vara rädd för. Och det gäller alla här som lyssnar eller kommer att läsa dessa ord efteråt, det är inget att vara rädd för. Det gäller att använda skydd som du vet fungerar. Du måste göra det. Det kommer att hjälpa dig mycket för att hålla den här typen av attacker borta. Det gäller inte bara dig, utan också andra.

Men när du rör dig uppåt till de högre vibrationerna mer och mer, så kommer detta också att minska, och fortsätter stanna kvar i de högre vibrationerna så mycket du kan, när som helst och var du än kan.

Gäst: Det finns en annan del av det här …

OWS: Vänta snälla, vi ber att Shoshanna injicerar sitt perspektiv.

Shoshanna: Vill du att vi ska dela med oss av vårt perspektiv, Kära Syster?

Gäst: Ja tack.

Shoshanna: Vi är inte säkra på att du vill det, och vi kommer inte att göra det om du inte …

Gäst: Jo, snälla gör det.

Shoshanna: Vill du att vi ska dela med oss?

Gäst: Ja, Kära Du, ja.

Shoshanna: Kära syster, den fysiska kroppen är sårbar och vissa är mer utsatta än andra. Som En Som Tjänar sagt, så har du ett mycket starkt ljus, och inom ditt ljus finns en attraktion, förstår du. Vi rekommenderar att du använder blandningar av högt vibrerande eteriska oljor. Detta kommer att hålla allt som vill hitta ditt ljus borta, eftersom den högvibrationella eteriska oljeblandningen kommer att avvisa dem, och blandas med ditt ljus för att skapa en barriär mot det. Dessa finns lätt tillgängliga, förstår du. Du måste undersöka det. Namaste.

Gäst: Ja. Tack, Shoshanna.

Något mer angående detta. Jag har började fråga om eteriska oljor för att använda något naturligt. Men en sak hände, Shoshanna och En Som Tjänar, jag bad om beskydd, jag bad om Ärkeängel Mikaels beskydd för de gav sig inte. Jag hann bara sätta fötterna på marken så var de var redan uppe på benen, och bet mig hela vägen upp.

Nå, det som hände var för två kvällar sedan, då jag lade mig för en kort tupplur. Mitt barnbarn skulle sova i min säng den natten, så jag hedrade det och jag bara låg där tillsammans med honom, tills han var ganska sömnig. Medan jag låg där så somnade jag. Jag hade bett om allt beskydd jag kunde få.

När jag sedan började vakna, så kände jag att något arbetade med mig och jag antar att det var det som fick mig att vakna. Det var som om jag var inne i en maskin, som en MRI-maskin. Jag kände att det började vid mina fötter. Det vibrerade uppåt genom min kropp. När det gjorde det, skakade sängen under mig. Så stark var denna vibrationshealing som utfördes på mig. Den rullade upp genom min kropp, och jag kunde känna att det ‘dt, dt, dt, dt, dt’ bara pulserade hela vägen upp till mitt huvud. Det gjordes fyra gånger. Så den skannade mig, och gjorde en healing. Det var det jag ville tillägga.

Det var otroligt kraftfullt. Och mitt barnbarn väcktes av det, för han fanns precis bredvid mig. Direkt då insåg jag, gode tid, de gör ett arbete på mig, snälla skydda mitt barnbarn som finns precis här bredvid. Och han skyddades.

Men En Som Tjänar, var det det som hände? Tog de bort giftet? Det kändes verkligen som om jag hade mycket gift i mig.

Shoshanna: Hon frågar dig.

OWS: Ja. Så du frågar om de arbetade på dig, stämmer det?

Gäst: Ja. Och jag kände när jag vaknade upp, att det gjordes någon form av medicinsk service på mig.

OWS: Ja. Detta är ett exempel på det vi har talat om tidigare, “be, och ni ska få.” Detta var ett perfekt exempel. Du bad om hjälp. Du bad om hjälp och den fanns där för dig. Det fanns där för dig eftersom du trodde på det.

Gäst: Mycket bra. Tack.

OWS: Ja. Mycket bra. Finns det några fler frågor här innan vi släpper kanalen? Vii vet att det finns en eller två e-postfrågor som vi kan ta hand om snabbt. Finns det någon mer från er som ringer? Nej? Då tar vi e-postfrågorna.

Gäst: Ja, tack. Den första är någon som e-postat om att de tror att det finns andliga filosofier: att allt är möjligt att skapa, och den andra, att någon styr oss. De frågar om ni tycker det stämmer.

OWS: Du kan inte använda det uppdelat, eftersom det är ett och samma. Du har kontrollen. Det måste du förstå. Du har kontrollen. Du är Guds Källa inom dig. Du är den skapande källan. Så du har hela tiden kontrollen.

Tanken om att något utanför er själva skulle styra er, kom från era olika religioner, och sådana saker. Men också, karma i termer av “det du sår, får du skörda.” Förstår du, det handlar om orsak och verkan. Det är sant. Och även kontrakten ni kom hit med. Men allt är en del av din egen skapelse. Du skapade karmat, så därför får du verkan av den orsaken, förstår du.

Men förstå att du har full kontroll. Du har kontroll över ditt eget öde. Det finns inte något utanför dig själv som styr ditt öde. Även om det verkar så ibland, när någon är med om en bilolycka eller något sådant. Nej. Det är inte något utanför som skapar det. Det är de själva som har skapat det på olika sätt. Det är deras tankeprocess, deras attraktionsprocess som har lett till det, förstår du? Så du måste förstå att du alltid har full kontroll om du tror på det. Och återigen, att “tro är att se.” Shoshanna?

Shoshanna: Vi kan lägga till detta. En varelse kan skapa vad den vill skapa genom sin fantasi, i samma utsträckning som de kan föreställa sig det. Men förbehållet i vilken grad de kan skapa, beror på vilken dimension de befinner sig i. Den tredje dimensionen är full av begränsningar, folk! Så för att kunna kapa bortom den tredje dimensionen, måste man befinna sig bortom den tredje dimensionen, i skapandet och i fantasin. Namaste.

OWS: Mycket bra. Fanns det någon ytterligare fråga?

Gäst: Ja, tack. Den andra frågan är, är det möjligt att ha flera Högre Själv?

OWS: Åh, du store. Det är inte bara möjligt, det är så. Det finns så många nivåer av er själva. Så många aspekter av er själva. Ditt Högre Själv har ett Högre Själv. Och det Högre Självet har ett Högre Själv. Och så vidare, och så vidare. Men du kan inte förstå det på en tredimensionell medvetenhetsnivå, för det blir för, som ni brukar säga, för ofattbart för att kunna fatta. Men ja, det direkta svaret på detta är att det helt klart finns flera Högre Själv, flera aspekter, flera personligheter, som är en del av dig, en del av hela ditt själsuttryck, förstår du?

Shoshana? Som ett Högre Själv vet vi att du kan komma med ett underbart perspektiv här.

Shoshanna: Vi kan dela med oss. Vi kommer att dela med oss av vårt perspektiv. Som Shoshanna får vi mycket information från den som vägleder oss. Och de får sin information från de som vägleder dem, och så vidare och så vidare, i den utsträckning informationen vi får är användbar, och kommer att göra jobbet som det var avsett att göras baserat på det individuella behovet, förstår du. Så vi kan ge informationen baserad på förståelsen och förmågan att kunna förstå, hos den varelse som tar emot den. Och vi kan förstå mer, så vi tar emot mer. Det handlar om expansion. Ju mer en varelse expanderar, desto mer kan den förstå. Namaste.

OWS: Mycket bra. Och vi måste släppa kanalen nu. Innan vi gör det, Shoshanna, har du något att säga?

Shoshanna: Det har vi inte.

OWS: Mycket bra. Då släpper vi helt enkelt kanalen. Vi har inget avlsutande meddelande heller.

Shoshanna: Vi kan säga en sak.

OWS: Ja.

Shoshanna: Älska varandra. Namaste.

OWS: Ja. Verkligen Älska varandra. Hjälp varandra genom dessa tider nu när ni har möjlighet att sprida ljuset, dela ljuset, vara ljuset. Var det lysande exemplet på det ni talar om.

Shoshanna: Var det ni själva vill ha. Namaste.

OWS: Ja. Shanti. Frid vare med er. Var den ende.

Kanaliserad av James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.
If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.
“Believing is seeing!”


Översättning: Maggan

You may also like...