EN SOM TJÄNAR via James McConnell 3 september 2017

EN SOM TJÄNAR via James McConnell

3 september 2017

Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om, Om. Hälsningar till er!

För de av er som inte vet, detta är En Som Tjänar. Och vi är här för att dela mer angående några av de saker ni talar om i termer av hur allting är, då vi hela tiden säger, på många olika sätt: allting är nu iscensatt. Allting faller på plats.

Ni behöver inte oroa er för stormar och sådana saker för de är alla del av planen. De är alla del av vad ni skulle kalla den större bilden. Och allt är precis som det behöver vara.

Med det inte sagt att det inte förekommer lidande och sorger och liknande. Och några går genom detta och de gör det av en orsak. Det kan vara för dem själva eller för närstående och lektioner som de lär och sådant de behöver gå genom.

Men ännu viktigare är här den större bilden, det är vad som står på spel i termer av era olika stormar. Då detta sker händer många saker i processen, i processen att få till stånd förändring i ett större perspektiv. I termer av: se på all den kärlek som delas runt dessa katastrofer. Vi talar om den i Texas. Se på alla pengar som samlas in på olika sätt för att hjälpa dem i nöd. Se hur grannar sträcker ut sina armar till varandra medan de innan detta inte brydde sig särskilt, nu gör de det. Och detta sker många gånger vid sådana katastrofer.

Många kommer fram och sprider ljuset. Och det kan åstadkomma detta. Det kan få det att hända. Dessa olika stunder av födslovåndor – till synes födslovåndor, men de är inte nödvändigtvis det i den större bilden.

Och vad beträffar stormen, tänk i termer av allt som pågår runtomkring er. Inte bara dessa speciella stormar utan alla stormar i den tredje-dimensionella illusionen som ni fortfarande befinner er i, och se allt detta medan stormen ryter omkring er och ni är i dess mitt. Ni befinner er i stormens öga och vad lugnt och fint det är här inne. Detta är att gå inom sig. Detta är att vara inom er Källa, inom er Varelse. Detta är vad ni behöver göra när stormen rasar runt er.

Source 1 Source 2 – Channel: James McConnell – “Believing is seeing!”

 

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

You may also like...