Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 8 september 2017

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 8 september 2017

 

Ett Budskap till Ljusarbetare – 8 september 2017

Av Caroline Oceana Ryan

Den senaste vägledningen från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementalerna, Feernas Äldste, Änglarna and Ärkeänglarna kända som kollektivet:
Hälsningar, vänner medskapare!

 

Vi ber i detta ögonblick, att när du tar en paus från dina dagliga uppgifter och ansvarsområden, du ser ditt liv och skapelsen som du föddes in i som en invecklad design av perfekt balans, perfekt energiflöde och perfekta system för förnyelse.

 

Så att även om dina personliga utmaningar och livskrav verkar stora och tunga, även när din dagliga resa till Uppstigning, och din övning att skicka gudomlig kärlek och ljus till alla som lider nu – när allt vad jorden upplever nu känns kaotiskt, turbulent och utom kontroll, så tillåter du dig fortfarande stunder av ren högre förståelse av vad som verkligen händer.
Och den förståelsen finns alltid inom dig, och informerar dig alltid om att det inte finns några misstag, att det inte finns några felaktiga svängar.
Att det inte finns några olyckor eller förlorade stunder där du inte kan ansluta dig till ditt högre jag eller komma ihåg din sanna inre kraft, styrka och motståndskraft.

Alltid – för dig, dina kamrater Ljusvarelser och din Jord – finns det bara tydligheten i syftet, historiens skönhet som kan ha dramatiska kapitel och traumatiska känslor, men som aldrig helt definieras av dem.

Så när du känner vad som verkar vara kaoset från många tusen som drivs från sina hem genom översvämning, storm, okontrollerade bränder eller någon annan katastrof, så inser du i ditt höga hjärta att inget av detta definierar hur du känner om dig själv eller ens definierar hur de som flyr dessa händelser känner om sig själva.

Du har sett djuren räddas från eld eller stigande översvämningsvatten och noterat att de för det mesta inte råkat i panik, även om deras familjer inte finns att se för närvarande.

Det finns flera skäl till detta.

För det första, så känner de korrekt Kärleken och omsorgen från de som räddar dem, placerar dem i burar eller korgar för en säker resa till där de kommer att matas och hållas säkra och torra.

För det andra så lever djuren helt i det Nuvarande Ögonblicket.

Så även om de inte ser någon familjemedlem eller välbekant vårdare i närheten baseras deras lugn utifrån den hjärtbaserade förväntan att de återigen kommer att vara i en situation där de blir älskade och omhändertagna, utan att bli misshandlade eller övergivna.

De vet intuitivt, på ett eller annat sätt, att Universum – verkligheten de har kommit att känna och tro på – kommer att sörja för dem eller ta med dem dit där de kan acceptera till och med en tid av kamp med mod och lugn.

Och på många sätt måste de som flyr ett bekant liv och det som åtminstone delvis verkar vara säkerhet, nu också gå in i det Nuvarande Ögonblicket på ett sätt som de inte har upplevt sedan barndomen.

Med bara den öppna vägen framför dem, och alla frågor som lämnas obesvarade angående eventuell förlust av hem, inkomst och samhälle, har de inget annat val än att inse kraften och betydelsen av varje andetag.

Att se det ovärderliga värdet av mänskligt liv och balansen i Jordens egna element.

För många var detta ett individuellt själsval, för att introducera en helt ny högre nivå av tillväxt, inre förverkligande och ett hopp om vibrationell ökning.
För andra var det ett gruppsjälsval, och de kommer att rida ut detta och alla efterföljande stormar eller bränder – emotionella, ekonomiska, fysiska – med ett helt annat fokus när det gäller deras livssyfte, själstillväxt och de vibrationer de kom hit, inte bara för att uppleva, utan för att förankra mer fullständigt i Jordelivet själv.

Så är det, även mitt i vad som verkar vara kaotiska störningar utom kontroll som vissa influenser på din planet har frodats på och dragit sin kraft ifrån i många århundraden.

Du definieras inte av någon uppenbar katastrof eller dess effekter.

Du är lugn, varje storms öga.

Du är det centrerade och förankrade ögonblicket av balans, ett uttryck för de vibrationer som utsänds av formerna av den heliga geometrin och deras Ljusspråköverföringar.

Du är det som kommer från även den djupaste osäkerheten – paniken och oron för oersättlig förlust – det slags mod som inser att all säkerhet, all trygghet, all frid i sinne och hjärta, inte behöver yttre demonstrationer och strukturer.

Det behöver inte hus, byggnader, dagliga scheman eller ens hela mänskliga städer och kulturer för att kunna upplevas på den djupaste nivån.

För många är dessa yttre strukturer i själva verket den konstanta avledningen och distraktionen som hindrar dem från att uppleva sann Frid, sann Visdom – Kärlekens höjd i sitt mest kraftfulla uttryck och Kärlekens djup som den förankras i vardagen.

Det här är den oändliga strömmen som löper genom mänskligt liv, inte som en säkerhet för yttre erfarenheter, utan som det som Medskapar ett kontinuerligt högre uttryck för inre erfarenhet, inklusive Uppstigning till femtedimensionellt liv.

Det i sin tur skapar de yttre situationer som så många har drömt om, och så få tillåtit sig att förstå.

Vi talar om samhällen baserade på förtroende, vänlighet och ömsesidig respekt för alla.

Vi talar om energisystem som drar från de naturliga energiladdningar som jorden själv bär, som ni kallar ”fri energi”.

Vi talar om högre former av utbildning, medicin, näringsliv, samhällsutveckling och uttryck, vilket även påverkar hur byggnaderna utformas och byggs.

Det är former som inte utnyttjar Jorden eller Hennes folks förmågor och naturliga gåvor, utan som hedrar dem.

Ni drar från luften i varje ögonblick potenta partiklar från den stora Ljusströmmen och högre tanken – Källenergin från vilken allt Liv flyter – och lever era liv i kraften av den strömmen av briljans utan att ens förstå djupet och kraften i Kärleken som ni är, och är här för att erbjuda varandra.

Och så som ni skickar Kärlek och energier av nåd, lugn och upplösning, till stormarna, skogsbränderna, översvämningarna, fattigdomen och de väpnade konflikterna som har påverkat så många länder och samhällen runt om i världen, vet ni att ni investerar i det som dessa uppenbara katastrofer ger er.

Vi talar om en sällsynt gåva som bara de mest kraftfulla av medskaparna skulle komma hit för att uppleva.

Och det är att det mitt i skenbar galenskap, kaos och förlust finns en insikt om att det som du har kommit hit för att vara och uppleva, aldrig kan tas från dig.

Det är ditt – det är Vem och Vad du är – och vi bugar för din Medskapande närvaro nu och din ökande medvetenhet om detta.

Och till din vilja att inte fokusera på katastrofer, utan på att skapa en Förnyelse av Livet på denna planet på en nivå och med ett medvetande som den aldrig har sett tidigare.

Namaste, Bringers of the Light!

Hon är din planet nu – du har återkrävt Henne, och hon kommer inte att tas från dig någonsin igen.

 

Copyright 2017, Caroline Oceana Ryan

Om du repostar, behåll integriteten av denna information genom att skriva ut den exakt som du hittar den här, inklusive länken till det ursprungliga inlägget. Tack.

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

Du gillar kanske också...