Ashtar och OWS via James McConnell, 31 januari, 2021

ASHTAR (kanaliserad av James McConnell)

Jag Är Ashtar. Och jag har kommit för att vara med er i dessa stunder av förändring. Även nu när ni ser allt som händer, så finns det fortfarande saker som ännu inte kommit fram. Saker som fortfarande hålls borta från er, hålls gömda.

Men det här är som ni hört, en illusion. Det är en del av den tredimensionella illusionen som bryts ner. Den rasar.

Men för att den ska rasa, för att den ska falla sönder så måste den först ses av Befolkningen, se att det är en illusion, att det är en show, en film. Allt detta är för att väcka människorna. För att skapa det Stora Uppvaknandet. Men för att få till det Stora Uppvaknandet så finns det de som först måste förstå att allt inte är som det brukar. Det är inte som det brukade vara längre.

Alla ni som har vaknat ser det som det är, så som ni skapar nu. Den tidslinje, så att säga, som ni skapar. Och det är en tidslinje som tar er bort från illusionen. Tar er bort från allt detta.

Nu vet vi att ni har förväntningar. Många förväntningar skapas av dessa som säger att det kommer det eller det datumet. Det kommer nu att förändras. De här kommer att stiga uppåt och ta över. Fast så är det inte riktigt.

Ja, allt går mot sin ände, som den gamla illusionen. Det gamla paradigmet närmar sig sitt slut. Exakt tidpunkt kan vi inte ge er, eftersom den bygger på möjligheter och sannolikheter, inte förväntningar. Förväntningarna leder bara till att ni blir desillusionerade, missmodiga, som många av er blivit när ett datum har fastställts och ingenting händer, eller verkar som om ingenting händer.

Fast trots det så händer det många saker. Och, även på det speciella datumet hände något. Det syns bara inte utanför illusionen. Ni är fortfarande insvepta i illusionen när ni förväntar er att dessa datum kommer att innehålla en större förändring. Men även om dessa datum kommer och går till synes utan de förändringar ni letar efter, på grund av den förväntan som skapar det, även då kommer ni till en punkt där allt inte är som det verkar vara. Fast då kan ni se bortom det.

Det som är verkligt finns bakom kulisserna. Ni kan tänka på det som mannen bakom gardinen i ”Trollkarlen från Oz” där de säger, ”ge ingen uppmärksamhet till mannen bakom gardinen.” Men ändå gör ni det. Ni tittar bakom den. Ni ser det som dolts, täckmantlarna, som inte bara pågått under detta år, inte bara under denna livstid, utan livstid efter livstid efter livstid. Dessa saker som har pågått djupt nere i Jorden, djupt nere i de underjordiska militärbaserna som ni hör om nu, med de fruktansvärt misshandlade barnen. Allt detta förekommer. Det sker.

Men det närmar sig sitt slut. Eftersom de som har medkänsla, de som känner enigheten med dem, känner den högre vibrationen, känner det högre kallet, fritar dem nu, de hjälper till att befria dessa små. Inte så mycket med att ta dem till dagsljuset, utan att föra dem till Ljuset, Ljuset med deras egen kunskap. Det sker. Och det kommer fram när sanningarna avslöjas.

Men, befolkningen som helhet, är den redo för detta avslöjande ännu? Det behöver ni fråga er själva. För när ni kommer fram till svaret då kommer ni att veta, det går inte att bara att ha förväntningar på en viss tidpunkt. Det måste baseras på möjligheter, sannolikheter och på människans medvetande, det kollektiva medvetandet. Och hur det kollektiva medvetandet skapar denna nya tidslinje, denna nya tidslinje som förstör de gamla sätten, förstör det gamla paradigmet med den tredimensionella illusionen – splittrar den totalt.

Och när den väl brutits sönder, kan verkligheten bortom denna illusion, bortom slöjan, börja återuppstå i Republiken, er Republik, i detta land. Men inte bara i detta land, utan på hela planeten. Denna republik kan återuppväckas från sinnet hos de som skapade den till att börja med. Men den skapades inte av Unionens Fäder, som ni trott här i Amerika, den skapades av de bortom denna evolution vilka förde den till dem, förde den till dem som en förståelse, en kunskap, och skapades sedan utifrån det.

Det är vad som händer nu. Att kunskapen kommer tillbaka till er alla, alla ni som har förberett er för dessa förändringar, dessa högre vibrationsfrekvenser som höjer medvetandet, inte sänker det.

Rädsla sänker medvetandet. Men om ni håller rädslan borta, om ni inte känner rädsla, då stannar ni i högre medvetande. Så enkelt är det!

Det är rädsla kontra kärlek. Håll er inom principerna för kärlek, där finns ingen rädsla. Och när ni håller er inom den principen, medkänslan, samhörigheten och enigheten, så stannar ni i den högre vibrationen, och ju högre ni kommer desto närmare kommer ni er egen uppstigning. Det här är det ni alla arbetar mot nu.

Så se nu bortom illusionen. Det är en show! Det är en show som visas för hela världen. Och ni har hört det förut, ”ni kommer att älska hur den här filmen slutar, hur den här showen slutar.”

Ni kommer att älska när denna illusion slutar. Och den tar slut. Det går inte att stoppa, som ni har hört många gånger, från många olika källor. Den kan inte stoppas i det här läget. Ljuset kan inte stoppas. Ljuset kommer att ta över, det tar över och har redan tagit över i de högre dimensionerna. I de högre tidslinjerna har det redan hänt.

I tidslinjerna ni skapar har det redan hänt. Fortsätt att skapa den högre tidslinjen, den högre tidslinjen med högre vibrationsfrekvenser och högre dimensionell förståelse. Och eftersom ni skapar det kommer ni att få det.

Planen kan inte stoppas. Lita på planen. Planen är gudomlig. Det går bortom det mänskligheten kan förstå. Mänskligheten har inte ens förmågan att kunna ändra det. Ja, det kan fördröjas nu och då, så som skett. Men slutet kan inte ändras. Det håller på att fullbordas.

Jag är Ashtar, och jag lämnar er nu i frid och kärlek och enighet. Ni kommer att fortsätta, gå närmare och närmare, för att helt inse vilka ni är, och de uppdrag ni alla kom hit för.

EN SOM TJÄNAR, (OWS) (kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er! En Som Tjänar här. Shoshanna här. Och vi är redo att fortsätta med showen. Ja! Fortsätt med showen! Föreställningen måste fortsätta! Alla dessa uttryck ni har använt. De är väldigt träffande nu eftersom ni helt enkelt ser det som en show, som en illusion, som något som tar slut. Men det är ni som skapar slutet.

De mörka krafterna gör allt de kan för att hålla det slutet borta. Men de vet att det är här. De vet att det är där. De vet att den illusion de skapat, tidslinjen, illusionens tidslinje som de skapat, hologrammet de skapat, nu snabbt upplöses. Upplöses även under tiden vi pratar nu.

Och precis som med allt som kommer till ända, så har de vetat om det, inte bara denna livstid, utan livstid, efter livstid, efter livstid, med tanke på att de var eliten och det var de som skulle ta över världen, det är deras plan, det har varit deras plan att göra den till sin planet. Inte er planet utan deras planet. Det kommer naturligtvis att upphöra och skulle aldrig tillåtas inträffa.

Så var vid gott mod människor. Det stundar goda tider. Härliga tider. Det är vad ni behöver fokusera på nu, för dessa tider och dessa stunder kommer att komma. Goda tider väntar framöver.

Ja, visserligen skumpiga tider. Och ju mer ni ger efter för de lägre dimensionella frekvenserna, fortsätter inom illusionen och den tidsram som mörkrets krafter försöker hålla fast er vid och flytta er till, så kan ni inte flyttas in i den tidslinjen eftersom ni vet för mycket.

Deras största rädsla har varit att människan skulle vakna. Att befolkningen skulle vakna och förstå vilka de är.

De har gjort allt de kan, de har till och med försökt blockera solen! Kan ni föreställa er? Att blockera solen för att på så sätt hålla tillbaka ljuset? Hålla tillbaka ljuset? Vilken dårskap är inte det! Hur skulle de kunna hålla tillbaka ljuset med mörker. Ljuset lyser bara upp mörkret. Det kan inte lösas upp av mörker, förstår ni? Det är dårskap. Men de håller fast vid det.

Det kommer de inte längre att kunna. Eftersom det finns krafter i arbete, och ni känner dessa krafter vi nu pratar om. De jobbar på för att få allt detta till sitt slut. Och ni kommer att se det. Det kommer. Inga datum, men vi kommer att säga att det är strax bortom horisonten. Tänk på hur det skulle kännas. Den Nya Gryningen närmar sig just nu.

Har ni frågor här till En Som Tjänar och Shoshanna? Ni kan slå på ljudet på era telefoner nu om ni har några frågor.

Gäst: Kan jag få göra en kommentar?

OWS: Ja varsågod.

Gäst: President Trump sa att idag är det Frihetens Dag. (Skrattar)

OWS: Ja? Var det något mer?

Gäst: Nej, det var bara det. Jag ville bara säga det, det var allt.

OWS: Vi skulle vilja säga att varje dag är Frihetens Dag, om du tror det. Tänk på det. Tro det, så ser du det. Vill du ha frihet, då får du det. Och om du vill ha frihet så har du det redan. Det beror på hur du ser på sakerna.
Gäst: Ska tänka på det.
OWS: Det finns de som känner att de är helt fria. De lever sina liv utan bekymmer, även om de kanske inte är helt fria, förstår du? Allt sitter i sinnet. I ditt sinne också, och tidslinjen som du skapar nu. Förstår du?

Gäst: Ja. Tack så mycket.

OWS: Shoshanna, skulle du vilja tillägga något till det?

Shoshanna: (JoAnnas högre själv, kanaliserad av JoAnna McConnell)

Vi vill dela.

Gäst: Ja. Bra.

Shoshanna: Tre ord: Befria ditt sinne.

OWS: Befria ditt sinne. Ja. Titta på filmen ”Matrix”.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Befria ditt sinne. När han började hoppa från byggnad till byggnad inom matrisen, och Morteus, han hoppade från byggnad till byggnad hela vägen. Och Neo tittade på och sa, ”det är omöjligt.” Men ändå hörde han: ”Befria ditt sinne, befria ditt sinne.” Och han lade allt i det för att befria sig, och han sprang och hoppade hela vägen för att komma till den andra byggnaden tvärs över vägen. Och vad hände? Han föll. Han föll till Jorden och landade. Han skadade sig inte för han var i en illusion, förstår du? Hans sinne var inte helt och hållet med. Men blev det senare i filmen, förstår du? Och det visar dig, filmen visar dig vad som är möjligt, hur det är möjligt att bryta sig loss från illusionen. Har du andra frågor? Eller har ni frågor till En Som Tjänar och Shoshanna?

Gäst: Ja, Kära Ni. Jag har intagit ett ämne som kallas ”monatomiskt guld.” Och på den webbplatsen finns det mycket intressant information.

Jag har också läst the Law of One och the Ra, det mesta men inte allt. Men uppenbarligen har denna person eller de personer som finns där, kontakt med samma kollektiv, Ra-kollektivet. Och de pratar om att det faktiskt inte är en uppstigning; det är mer vår fysiska kropp. Så det finns 50 procent av oss på jorden som stöder processen för de andra 50 procenten. Och de tar faktiskt inte med sig sin fysiska kropp, utan deras fysiska kropp skapas, sedan skapas deras ljuskropp som de går in i, automatiskt antar jag. Och för oss, när nya gör denna ’uppstigning’, så kommer vi att gå in i den kropp vi valt eftersom vi kommer från högre 6:e, 7:e, 8:e dimensionerna eller någon annan. Så jag undrar bara om ni kan berätta lite mer om det.

Och om det är så, varför är det då så viktigt för oss att fortsätta arbeta med dessa fysiska kroppar. Vad har vi för nytta av dem i den händelsen?

OWS: Du behöver arbeta med din fysiska kropp, som du säger nu, för att du befinner dig i en övergång. Vill du att din fysiska kropp ska få sjukdomar eller liknande saker? Nej, det vill du inte. Du vill att den ska vara frisk. Så jobba med din fysiska kropp. Använd tankarna för det. Och gör de saker du hör om. Mer börjar komma fram. Små bitar här och där. Men det kommer fram. Informationen kommer ut. Sanningen kommer fram om vad du kan använda för att hjälpa din fysiska kropp.

Din fysiska kropp är odödlig. Många vet inte det. Många vet inte att den fysiska kroppen kan leva för evigt om sinnet, som är byggherren, tror att den kan det, förstår du?

Initialt, i början, så var det så. Du läste i bibeln att människor levde i hundratals, ibland tusentals år. Hur kunde de det? Jo för att de inte hade de saker som förorenar den fysiska kroppen som nu. Och deras sinnen var fria, förstår du? Frigör dig. Att tro är att se. Allt detta hör samman.

Och det du nu tar kan vara till stor nytta för dig om du tror att det kan vara det. Du måste tro ​​på det. Det har med placeboeffekten att göra. Det är mer än det, men placeboeffekten är också mycket viktig. Det är därför placebo fungerar! För sinnet skapar det. Sinnet skapar healing, förstår du? Shoshanna, har du något du kan tillägga här?

Shoshanna: Vi vill dela med oss. Får vi det?

Gäst: Ja varsågod.

Shoshanna: Kära syster, det du talar om, det du frågar om är ett mycket komplicerat ämne. Vi kommer att försöka förtydliga svaret åt dig.

Vi säger att du har manifesterat en fysisk kropp. Och varför skulle du ha manifesterat den här fysiska kroppen för att misshandla den? För att förstöra den? För att ignorera den? Du måste fråga dig själv, ”varför har jag manifesterat den här fysiska kroppen? Vilket är mitt ansvar för denna kropp?” Så när du säger ”varför behöver vi ta hand om den eller varför behöver vi bry oss om den” så är det är för att du har manifesterat den, förstår du.

Kroppens fysikalitet speglar sig genom dimensionerna. Det är inte bara en fysisk kropp. Det är en spegel av alla andra kroppar du har. Så när du misshandlar den då misshandlar du så småningom alla dina kroppar, alla dimensionella kroppar som du bär med dig. Du påverkar dem också. Uttrycket ”så inom, så utom” hänvisar också till dimensionellt medvetande, dimensionellt inom, så utom.

Så kroppen representerar sinnet och sinnets klarhet, förstår du. Kroppen representerar din dimensionella förståelse för vem du är. Du kan föreställa dig de som blir sjuka, de som bevisligen är sjuka, i termer av kroniskt sjuka, deras sinnen skapar det för deras kroppar, eftersom de inte har tillräckligt högt medvetande för att vibrera.

Så vi säger till dig att du måste göra allt du kan för att upprätthålla vibrationen i din fysiska kropp, skapa den vibration du föddes med och ta dig ur illusionen av sjukdom, så att du kan påverka alla andra dimensionella kroppar. Namaste.

OWS: Och vi skulle vilja lägga till, varför tror ni att ni alla på dessa samtal och de som resonerar till dessa ord inte har ådragit sig det här viruset? Inte alla, men de flesta av er, om inte näst intill alla, har inte haft något problem med det. För ni trodde inte att ni skulle få det. Det är skillnaden.

De som är rädda, de som bär masker och håller distans, känner rädsla. Och rädsla leder till sjukdom. Rädsla leder till sorg. Rädsla leder till en tidslinje som manifesterar just de saker som de inte vill manifestera. Men de tror att de kommer att göra det för att de har programmeras att tro det.

Men ni, tror inte på det sättet. Så därför har ni inte haft problem med just detta virus. Ni ser på det som ett virus vilket som helst, och att ert immunförsvar kommer att ta hand om det. Och så är det verkligen, förstår ni?

Gäst: Ja. Kan jag få fråga lite mer. Jag uppskattar verkligen ert svar. Men det var inte precis det jag menade, jag menar, jag har alltid tagit hand om min kropp, men det jag försöker förstå är om det sant att vi går in i andra kroppar? Jag trodde att det skulle finnas några med kroppar som inte kommit till en viss nivå, och då inte skulle kunna göra övergången. Det var det jag undrade över.

OWS: Det handlar inte så mycket om kroppen, det är själva medvetandet som finns i kroppen, förstår du? En som är sjuk eller inte mår bra när Övergången inträffar, när Uppstigningen sker mer fullt ut, kan vara oförmögen till det på grund av medvetandet. Det beror på medvetandet.

Gäst: Åh bra. Okej tack. Det verkar vettigt. Tack så mycket.

OWS: Ja. Kom ihåg att allt är medvetande och vibrationer. Medvetande och vibrationer. Eller vibrationer och medvetande. Vibrationer, högre vibrationer leder till högre medvetenhet. Högre medvetenhet leder till högre vibrationer, förstår du?

Shoshanna: Och vi vill lägga till.

OWS: Ja.

Shoshanna: Vi kommer att tillägga att allt är medvetenhet och vibration, och som ett resultat av medvetandet och vibrationen är det som manifesterar sig runt dig, ett resultat av det. Namaste.

OWS: Ja. Mycket bra. Finns det andra frågor här?

Gäst: Jag har en.

OWS: Ja?

Gäst: Tillkännagivandet som kommer, kommer det att inkludera villfarelsen med viruset?

OWS: Vi kan inte direkt säga vad det här tillkännagivandet består av, eftersom det finns mer än ett. Det kommer en serie tillkännagivanden. De har redan så smått börjat komma, men inte det större som har benämnts som ett ”enormt tillkännagivande”. Men det kommer. Och när det händer kommer ni att veta det. Det kommer inte att finnas någon tvekan om det, för många av er kommer att säga, ”det här var det de pratade om! Det är det!” Förstår du? Och det ena efter det andra kommer att komma..

Vi kan inte säga när eller exakt vad det kommer att vara, för det är inte bestämt ännu.

Gäst: Ok. Tack.

OWS: Ja. Det måste bestämmas först. Shoshanna, vill du lägga till något?

Shoshanna: Det vill vi. Får vi det?

Gäst: Ja varsågod.

Shoshanna: Kära Syster, lägg ingen uppmärksamhet vid något tankesätt som utformas av det tredimensionella lucifera medvetandet, vilket dessa tankesätt kommer ifrån, förstår du. Du får inte ens uppmärksamma det, inte försöka förstå eller ens dröja kvar vid det. Namaste.

OWS: Ja. Mycket bra.

Gäst: Namaste.

OWS: Fortsätt bara att titta på filmen.

Shoshanna: Delta inte.

OWS: Delta inte direkt i det, inte i illusionens del.

Om du deltar i den del som tar bort illusionen, så är det en annan historia. Agera med om du uppmanas att göra det. Och några av er har redan uppmanats till det, och några av er kommer att kallas, så att säga, när dessa saker fortsätter. Finns det andra frågor här?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Har kolloidalt silver och kolloidalt guld samma grundtanke eller sammansättning som monatomiskt guld? Eller har monatomiskt guld en helt annan frekvenssammansättning?

OWS: Det finns en skillnad här, så att säga, då det gäller vibrationsfrekvensen. Ert monatomiska guld har en annan frekvens än ert kolloidala silver och dessa saker.

Det kolloidala silvret som du talar om är något som kan skapas och ges till befolkningen.

Men det andra du talar om, är inte något som alla kan dra nytta av. Det är så eftersom det är något som kan intas av de med högre vibrationer, så att säga. De med högre vibrationer kommer att kunna använda sig av just detta element, och kunna hålla det inom sig, mycket bättre än någon som inte har högre vibrationer, för det kommer inte att påverka dem, förstår du? Shoshanna, vill du tillägga något?
Shoshanna: Vi vill dela. Får vi det, Kära Syster?
Gäst: Ja, Vännen.

Shoshanna: Kära Syster, processen genom vilken det kolloidala elementet produceras skiljer sig från processen av det monatomiska. Skillnaden påverkar kroppen på olika sätt och kommer att biologiskt påverka kroppen och medvetandet, beroende på hur elementet produceras.

Det kolloidala elementet är tänkt att balansera kroppen biologiskt. Det är syftet med det kolloidala elementet.

Det monatomiska elementet har ett bredare spektrum av användning och påverkar lagren av medvetenhet på en emotionellt, andligt, fysiskt och mental nivå. Namaste.

Gäst: Det var en bra förklaring, Shoshanna. Kan du berätta om ormus? Vad är ormus?

Shoshanna: Det kan vi inte just nu. Namaste.

Gäst: Okej.

OWS: Mycket bra. Finns det några andra frågor här? Då är vi redo för din e-postfråga, eller?

Gäst: Okej. E-postfrågan lyder: Cobra sa att den 21:e december var en mycket framgångsrik meditation för hjälp med de främmande vapnen. Frågan är, kommer Stjärnfröna att vakna nu efter att hoten är borta, och var detta det sista hindret före DNA-aktiveringen?
OWS: För det första har DNA-aktiveringen pågått under en tid nu. Det är inte helt beroende av att ta bort de speciella saker du talar om. DNA-aktivering har skett hos er alla under en längre tid.

Det är inte något som är helt beroende på avlägsnandet av de specifika enheterna som det har talats om, era bomber och sådana saker. Vi kommer inte att gå in på det nu, för den som kallas Cobra, har berättat en hel del om det ur det Plejadiska perspektivet under en tid nu, så ni kan hitta information där om det.

Men vi kan säga er, att som vi säger, så har DNA:t aktiverats och förändras och gör det även nu när vi pratar. Närhelst ni kommer samman, vid var och en av dessa tider på söndagar och deltar i denna process med oss, så vill vi säga att ni aktiveras. Mer och mer DNA aktiveras inom er, ni kommer allt närmare och närmare en ökning av DNA-strängarna inom er.

Nu är det inte något ni kan gå till en läkare och bli röntgade för att få till svar: ”Åh, ditt DNA har förändrats.” Nej, det kommer inte att visa sig så, för det händer först vid högre vibrationsfrekvenser, med en högre dimension inom er. Det är de dimensionella aspekterna, som vi har talat så många gånger med er om, som inträffar först. Men det kommer inte att komma full ut till er tredje dimension, det kommer inte att hända i er tredimensionella illusion. Det kommer bara att hända när ni rör er mer fullständigt ur den, och in i den högre dimensionen.

Då kommer ni att märka att ert DNA har aktiverats helt av av sig själv, genom de saker ni då kommer att kunna göra. Genom de till synes mirakulösa saker som kommer att börja hända. Och det händer redan nu med några av er, när era drömmar förändras och kanske blir mycket mer levande. Er förmåga att använda telepati utan att ens veta det sker ibland, då ni tänker på något och någon annan säger samma sak. Det ökar, och det kommer att fortsätta öka, mer telepati och att kunna förflytta sig till andra områden med telekinesi, allt sådant förstår ni.

Så det är inte så mycket att dessa saker måste tas bort, men ändå så tas de bort. Men tänk inte på det, för det håller er kvar vid den gamla tidslinjen. Tänk istället på den tidslinje ni skapar nu, där ni skapar den tidslinje som rör er, och alla andra liknande er, in i de högre frekvenserna av vibration, i den högre fjärde, femte dimensionen och till och med bortom. Okej? Shoshanna?

Shoshanna: Vi vill nu dela med oss till den som frågade. Vi har inget att tillägga till det ni har sagt. Men vi vill nu dela med oss ​​till den som frågade oss om ormus. Får vi det?

Gäst: Ja varsågod.

Shoshanna: Vi har fått information nu. Den är otydlig, men vi kommer att försöka göra den mindre otydlig. Det har berättats för oss att ormus som du talar om är en spetssammansättning. Det är som en egg. Det är som en rakhyvel. Det skärper sinnet. Men det ska inte ges till dem som inte är redo för det. Det är kraftfullt. Och det jobbar med hjärnans fysikalitet och hjärtat, förstår du. Det är vad vi har fått. Namaste.

Gäst: Tack.

OWS: Mycket bra. Då är vi klara för denna gång och behöver släppa kanalen. Innan vi gör det: Shoshanna, har du något avslutningsmeddelande?

Shoshanna: Vi kommer att säga att var medveten om att det du ser, det du hör och det du förstår, snabbt går framåt. Informationen kommer snabbt i er dimension och går snabbt till nästa sak. Så vi kommer att säga, att sanningen om vad som händer och vilka ni är finns i era hjärtan, inte i nyheterna. Namaste.

OWS: Ja. Vi vill bara lägga till: fortsätt att se på vad som händer runt omkring er, men fortsätt att se det som en illusion, som en pjäs, som en film som skapas av de som finns på den tidslinjen och vill fortsätta på den. Men ni, ni som har tagit er bortom den och skapar en egen, behöver inte bry er om det förutom att vara medvetna. Att vara medveten är bra. Att vara inblandad i det, inte så bra.

Shanti. Frid vare med er. Var den enda..

Kanaliserad av James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.
If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.
”Believing is seeing!”
Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...