Enhörningen Starlight via Galaxygirl, 20:e november, 2017

Enhörningen Starlight via Galaxygirl, 20:e november 2017

Meddelande från Enhörningen Starlight 20:e november 2017

 

Kära ni, unga ni, ni som upplever allt som separeras nu i processen av anslutning, vet att vi enhörningar ärar och respekterar er för er service till Gajanerna och elementalernas riken, vilka förlitar sig på er vibration för att kunna bli ett samstämmigt ljus för universum. För det är förutsagt att alla kommer att stiga upp som en, och ni Människor är en integrerad del för att kunna förverkliga denna sanning.

Vi respekterar er och skickar nu vår healande kraft. Ta den till er kropp och andas in den. Meditation och meditativa tillstånd är viktigt vid denna tid av dimensionell förening. Det måste bli en del av er dagliga rutin, för det hjälper er att komma ihåg minnen från tidigare liv, som har blivit förtryckta i er nuvarande medvetna upplevelse.

Vi enhörningar uppmuntrar er till att försöka minnas vilka ni är; ni är gudar och gudinnor i danande. Ni är skapare. Ni är ljus. Vi enhörningar är också rent ljus, men i en annan form. Vi representerar allt som är rent, heligt och värt att vörda. Vi ser potentialen inom er, för den finns redan där i väntan på att erkännas och väntar på att bli återfödd i detta nya paradigm av renhet, enighet, skratt, kärlek och ljus.

Gör anspråk på denna praktfullhet, och acceptera inget mindre. För det ni har intention att skapa. Slå er ner tillsammans med oss på de gröna ängarna. Känn sylferna i vinden som varsamt rufsar ert hår. Tala med de pratglada älvorna som älskar Människor, och berätta vad ni tänker. Spring med oss. Minns hur det är att känna sig fri. För människor, ni är fria. Ni är precis så fria som ni tillåter er själva att vara.

Våga vara fria. Våga göra anspråk på det nya. Våga göra anspråk på överflöd – oavsett om ni har pengar i fickan eller inte – det spelar egentligen ingen roll, bara se er omkring. Se och uppskatta överflödet i naturens rikedom, skratten och kärleken mellan barn och förälder, miljontals apelsiner som hänger på apelsinträdens grenar, alla stjärnor som blinkar mot er av uppskattning, för er service till Mänskligheten.

Ni är lika rika som ni accepterar, som ni tillåter er. Det är dags att låta den underliggande kraften och nåden bryta igenom. Det är dags att vara de ni är. Denna upptäckt hos er själva, den här resan i medvetenhet, är varför ni kom. Det är dags nu Mänsklighet. Ta emot förändringen inom er.

Var ren kärlek. Det är er styrka. Älska varandra och omfamna ert öde av nyheter och kreativ potential. Ha intentionen att få överflöd. Ha intentionen att vara kärleksfulla. Ha intentionen att vara det ni kom för att vara. Var Kristus levande medvetande. För det i sig själv är överflödets modell.

Unga ni, jag nuddar ert tredje öga med mitt horn. Det är dags att stiga. Jag är Starlight från enhörningarnas ras. Stig upp med mig nu, och bli det ni kom för att vara. Var ljuset. Håll ljuset. Andas ljuset. Det är ert öde.

Insänd av Galaxygirl

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...