Er Sanning Är Er Styrka – Kapten, via Zane, 23 november 2021

 

Er Sanning Är Er Styrka – Kapten,
via Zane 23 november 2021

 

av TOC | 23 november 2021

Ett ord från Zane-

 

Hej kära Bröder och Systrar.

 

Jag har inte postat några meddelanden på ett tag nu, eftersom jag har rört mig genom mitt eget inre kaos och trauma. För att gå igenom denna process på bästa sätt behövde jag ta ett litet steg bort från detta arbete. Även om JAG fortfarande jobbar mig igenom denna process, så har jag nått den punkt där jag ÄR redo att fortsätta med att föra fram budskap av inspiration, hopp och kärlek.

 

Jag reste till en väldigt mörk plats inom mig själv under den senaste resan, men under den här tiden fortsatte jag att höra mitt Själv säga ”Lita på denna process, den är nödvändig och kommer inte att hålla på så länge”. Dessa ord gjorde att jag kunde gå till denna plats av mörker inom mig, och ändå lyckats ha tillit och veta att allt kommer att bli ok. Det som bara har pågått under några månader, känns som en hel livstid, men JAG håller nu på att återuppstå och är redo att föda det nya.

 

Även om JAG fortfarande reser bort från denna plats, vet jag att min vision och beslutsamhet i slutändan kommer att åstadkomma den förändring och expansion jag söker.

 

I förra veckan började jag minnas en aspekt av mig själv som för närvarande opererar på ett skepp ovanför Jorden. Nu minns jag inte så mycket från denna aspekt, men det starka budskapet jag fick var att jag måste börja kanalisera vårt budskap och vår energi. Så, detta är det första budskapet JAG för fram från mitt Själv. Jag vet och litar på att ju djupare jag går med denna process, desto mer information kommer att presenteras för mig. Vid tidpunkten för kanaliseringen av vårt budskap fick jag höra att ett namn inte är relevant, men när jag gjorde det här inlägget och skrev titeln, vill han gå under titeln Kapten. Bara för att han tycker att det är ganska humoristiskt, och för att jag tycker det är lite obekvämt att sätta det i rubriken.

Hur som helst, jag kommer inte att förneka hans budskap eller hans valda titel 😑 Han säger att vi alla måste lätta upp stämningen och hitta humorn i det som händer.

 

Jag litar på att ni kommer att njuta av våra ord och energi. Vi vill lätta upp stämningen i världen.

 

Kärlek och Välsignelser.

 

Zane och Kapten (jag skakar på huvudet, han skrattar)

 

Älskade Förkroppsligade på Jorden, Jag talar till er idag som en aspekt av den som för fram detta budskap, en aspekt av den ena Zane.

 

Vi vakar alltid över er kära ni. Vi ser er och tackar er.

 

Vi ser att många av er kämpar med det som händer. Många av er skuffas in i ett hörn av de olika mandaten och planerna från de illvilliga styrkorna. Men förstå kära ni, vi finns här för er när det är tuffa tider. Även om vi ännu inte kan kliva in i er fysiska verklighet, kan vi hjälpa till mycket från den frekvens där vi befinner oss.

 

Vi ser er kära ni, vi älskar er och vi tackar er.

 

Vi ser turbulensen på er planet, och vi önskar att ni ska lita på processen och vad som händer. Även om det är svårt att nu se den ljusa framtid som väntar er, vet att den finns där för er att stiga in i. Ni kan finna denna skönhet inom er kära ni. Ni kan finna allt som väntar er, för det har alltid funnits där, men på grund av de tunga programmen och distorsionen som körs på er planet, har det varit svårt att göra det.

 

Släpp saker som är för svåra. Släpp taget och slappna av inom er, in i helheten av er själva, för den finns alltid inom er kära ni, det har aldrig funnits utom er.

 

Ni måste finna ensamhet genom dessa utmanande tider, för om ni fastnar för mycket i dramat, kan ert mentala tillstånd försämras ganska snabbt. De mörka är medvetna om allt arbete ni gör, därför försöker de trycka in er i ett hörn och bryta er anslutning till anden, men ni vet att det inte går. Även om de kanske kan skapa en illusion av separation, så är detta aldrig riktigt möjligt, för om anden inte var närvarande, så existerar saker helt enkelt inte, kom ihåg det.

 

Kom ihåg brunnen med hoppet, kärleken och styrkan inom er. Kom ihåg att er koppling till Allt Som Är, aldrig, aldrig kan brytas. Ni är alltid hemma kära ni. Ni har alltid stödet med er. Kalla på era Förfäder när ni kämpar, och be dem hjälpa till att ta bort pressen. Be om att vi i skeppen hjälper till att bära bördan. Ni behöver inte göra detta själva; ni gör inte detta själva.

 

Vi vakar alltid över er. Vi sänder vägledning genom synkroniteter och tecken. Var uppmärksam på dem. Lyssna på ert hjärta. Lita på er intuition, låt den tala till er och säga att allt är bra. Även om saker och ting verkar mörkt och invecklat, så föds en ljus framtid som förankras i er verklighet, men som ni vet så måste den gamla först falla, och falla ska den.

 

Var stöttepelarna i den nya verkligheten. Var stöttepelarna för hopp och sanning för andra att kunna se. Stå stark i er sanning och vackla inte för hot eller skrämsel, för det är de illvilliga och bedragarnas taktik.

 

Det här handlar om att ni ska återta och stå i er kraft. Återta er kraft som Skaparvarelser på Jorden. Använd sedan denna kraft för att skapa skönhet och glädje och lycka och kärlek, inte för att skapa det systemet vill att ni skapar, för det har ni gjort länge nog. Det är dags att säga, nu är det nog. Ingen mer rädsla, inget mer förtryck, ingen mer fattigdom eller brist eller begränsning. Det är dags att stå i er sanning kära ni, och när ni kan stå i ert sanna, autentiska själv, då står ni också i er kraft.

 

Tillåt er själva att bli älskade och känna kärlek.

 

För er sanning kan aldrig ändras eller avskiljas. Er sanning kan aldrig brytas. De kan försöka vrida och förändra den, men i slutändan misslyckas de. Tillåt kära ni. Tillåt er själva att uppleva livet på jorden, och allt det har att erbjuda. Låt er inte bli knuffade och mobbade längre. Stå upp för det ni vet är rätt.

 

I sanning och kärlek kära ni. Detta är hur er planet och de hos Henne utvecklas, i sanning och kärlek.

 

Det är i sanning och kärlek vi tjänar er, och det sätt ni behöver tjäna andra. Vi finns alltid här kära ni. Ha tillit. Ha tålamod, gå inom er dagligen. Minns kära ni. Minns. Jag är här med er för att se denna vision födas. Jag älskar er och jag vägleder er.

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...