Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 24 november 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 24 november 2021

 

The Arcturian Agenda, Ground Crew & Gridworkers ∞The 9D Arcturian Council

 

Den Arkturiska Agendan, Markbesättning & Nätarbetare ∞Det 9D Arkturiska Rådet kanaliserat av Daniel Scranton

“Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är väldigt stora fans av er alla där på Jorden eftersom ni valde den svårare vägen. Ni valde att ta er an fler utmaningar, mer bagage från era tidigare livs-jag och er genetiska linje, och vi vet att ni gjorde det för att ni kände att ni var klara för utmaningen. Vi vet också att när de flesta av er började leva era liv där i denna nuvarande era på Jorden, upptäckte ni att utmaningarna ibland var olidliga, minst sagt outhärdliga. Och ändå fortsatte ni, ni fortsatte att komma till jorden, en plats där ingen är instängd.

Ingen tvingas inkarnera någonstans på grund av karma. Ni inkarnerar där ni vill inkarnera, när ni vill inkarnera på den speciella platsen och tiden, eftersom ni är suveräna varelser, eftersom ni är Källan, och ni får välja om ni vill fortsätta en serie liv på en viss plats. De av er som har valt en serie livstider där på planeten Jorden har gjort det med en stor grad av mod och en enorm tro på er själva och även på era guider och andra hjälpare.

Så planen var aldrig att göra allt på egen hand, och på många sätt är ni inte ensamma där på Jorden, även om det känns som att ni är det ibland. Alla som konsekvent tar emot dessa meddelanden från oss är länkade på ett mycket verkligt sätt. Ni är förankrade i Arkturiska energier, och ni jordar dem i Moder Jord. De skapar ett Arkturiskt rutnät, och ni är i psykisk, telepatisk kommunikation med varandra genom dessa rutnät som ni skapar.

Ni är vår markpersonal där på planeten Jorden, och vi behöver er för att kunna leverera hjälpen, vägledningen, visdomen som vi vill förmedla till hela mänskligheten. Men alla, som ni vet, är inte redo för vad vi har att ge, och det är där ni alla kommer in som den Arkturiska markpersonalen. Ni är nätarbetarna som gör dessa energier tillgängliga för andra, som annars skulle vara avstängda för dem, som skulle skratta åt er om ni skulle skicka ett av dessa meddelanden till dem för att ni tror att det kan ge resonans eller hjälpa dem på något sätt. Och vi vet att många av er har gjort detta och fått de svaren från de ni har försökt hjälpa i era liv.

Men vet detta – du når alla med vad du håller i ditt medvetande, din medvetenhet, dina övertygelser och med de öppna hjärtan ni har. Vi berättar konsekvent för er att kärlek är svaret, att medkänsla är vägen och att inre frid leder till att ni får allt ni vill ha, och ni går runt och utstrålar alla dessa sanningar, även om ni inte säger dem högt till personen som slår in era matvaror i mataffären. De drar alla nytta av det ni jordar in från oss, och vi är så tacksamma för var och en av er där på Jorden, men speciellt de av er som hjälper till att främja den Arkturiska Agendan, vilket naturligtvis är att hjälpa mänskligheten att vakna och stiga upp.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat att få kontakt med er.”

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...