Ett budskap från översteprästen Adama – Platon och livets essens, 18 maj, 2023

Ett budskap från översteprästen Adama – Platon och livets essens.
2023-05-18
Jag är Adama och välsignade är ni mina bröder och systrar, ni som läser mina ord, ni som längtar och känner polariteterna och förändringarna som sker i den fysiska världen vid sidan av ljusets världar som öppnar sig framför er, vet att det här är dagar som ni har väntat länge på.
Er själ känner igen detta, och några av er väntar på vilket syftet är, men på själsnivå känner ni att detta är slutet på en era och att en ny era, en ny frekvens, en ny lag finns närvarande.
2019 var året då beslutet togs, och det kommer inte att vara möjligt att stänga av det mänskliga medvetandet igen, det kommer inte att gå att kontrollera informationssystemen igen. Sedan steg explosionen av informationsflödet, och olika uppdateringar kom upp till ytan.
Vad är det rätta, undrar många av er, och jag ska berätta det för er kära ni.
Under det senaste decenniet ägnade vi tid tillsammans med er i er värld, för en djup inlärning av de olika ljussystemen, vi laddade ner information och gav er de nya verktygen för de system som kommer till jordens yta.
Många av människorna vaknade upp och de började lära sig och växte, de ändrade sitt sätt att tänka och idag är dessa de lärare som bryr sig. Nu är det de som ger fler och fler själar förmågan att lära sig att uppleva och läka sig själva.
Och ja, fler människor vaknar, vågor av människor, uppvaknandet idag är snabbt och skarpt och därför blir det extrema förändringar och uppvaknandet från en djup sömn gör att själen ibland får känslan av, vad har jag missat?
År 2023 är året då medvetandet befrias, och varje själ blir kallad till ett förnyat val i detta liv, men många väljer att lämna och många fler kommer att välja att lämna. De som blir kvar kommer att delta i byggandet av den nya världen, de kommer att se den nya visionen skapas, men precis innan gryningen blir det ett stort mörker och det är dessa dagar ni upplever, men vet att detta är reningen och rensningen av de forntida systemen som styrde planeten, och de har redan frigjorts och finns inte längre där.
Därför, älskade ni, är vi tillsammans med er, och uppvaknandet av er och era nära, är så betydelsefullt i dessa dagar
Eftersom ni alla deltar i förändringen som sker på denna planet, så är det ni som är dedikerade till att lära er gudomlighet, det är ni som kombinerar ande och materia, ni är de kära som ansluter till de nya ljuskedjorna som byggs upp runt planeten, och även inom planeten är det ni som är de vakna katalysatorerna, som transporterar det gudomliga ljuset.
Ljusets gridar är de som ger förmåga att absorbera ljusets strömmar och massan av skapelsens strålar, som kommer in och sköljer över Gaia och Solen förser soleruptionerna med sin kraft, och ni känner det i fälten som omger era kroppar, det är de som laddar era kroppar med protoner och elektroner, vilka bär en enorm ljusmassa som för ert medvetande till medvetna städer.
Människans diskussioner förändras, och med den förståelse som många filosofer kom fram till under de jordiska åren, som Platon, om livets essens. Fler och fler detaljer avslöjas för er, människan upplever ibland utmaningen med att inrymma allt samtidigt, och därför leder och stöttar vi er.
Kära ljusets barn, Lemuriens barn, ni har förmågan att vara katalysatorerna som rör och återupplivar den avancerade upplysningens ålder igen.Tillåt er själva att anpassa er till det nya.
Den upplysning som kommer från ert hjärta som minns forntiden, är medveten om dess förmåga att skapa sin nya värld.
Jag frågar er om igen, hur ser ni på er nya värld?
Kontrollsystemen förändras, de kommer att genomgå en transformation framför era ögon och förändringen väcker ibland rädsla, och återigen säger jag till er, gå in i ert heliga hjärta där vi finns, de uppstigna mästarna följer er, tillsammans med ljusets änglar, och alla som finns närvarande ger sitt fulla stöd till er.
Den kristallina ljusstaden öppnar sina portar för er, tillsammans förvandlar vi planetens in- och utsida så att den blir redo för den sjunde guldåldern, den tidsålder som bär Gudomlighetens sigill i kombinationen med den jordiska och fysiska världen.
Är det möjligt?
Kommer lagarnas struktur att vara stabil nog för att kunna hålla ljusets frekvenser.
Ha tålamod kära ni, för ja verkligen, se framtidens ledare, se generationen av kristallbarn som är medvetna om varje ord som skapas från deras medvetande, se dem i sin skärpa när de bär ljuset.

Hela mänskligheten går in i en ny era, även om det just nu för vissa av er verkar som om systemen kollapsar, och förändringen kommer att orsaka ett avbrott och det nya kommer att dyka upp ur det.

När vi öppnade portarna till Telos med informationen i Telos-böckerna som Aurelia, Diane och Ayelet kom med så såg vi dessa dagar, så gå tillbaka och läs informationen som vi tog med åt er, de är öppnare för medvetandet, det är de som låter er ge er ut på resan med att minnas er själ.
Det är dagarna ni har väntat på, och vi följer med er på våra olika möten.
Välsignade är ni,
från kristallstaden Telos
Jag är Adama

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *