Ett meddelande från Mike Quinsey, 22 december, 2017

Ett meddelande från Mike Quinsey

22 december, 2017

Jag tyckte att det vore trevligt att avsluta året med ett eget meddelande. Jag känner att det är livsviktigt att en själ som vet att den har kommit långt på vägen till att bli redo för Uppstigningen, borde vara medveten om några av de förändringar som nu ligger på plats, eller som i den närmaste framtiden kan förväntas.

Efter 21.12.2012 kände sig de flesta människorna besvikna av den uppenbara icke-händelsen, då något stort hade utannonserats att skulle inträffa och som framkallade höga förväntningar om en händelse som skulle komma att skaka om Jorden. Vad jag vet så förväntade sig de flesta människorna att antingen få förnimma, eller bli medvetna om någon märkbar förändring, men blev besvikna när de inte ens kände att något i själva verket hade ägt rum. Vad de inte visste var att det förekom flera vägskäl och beroende av på vilket sätt Ljusvibrationerna var tillräckligt kraftiga, så skulle de avgöra huruvida Mänskligheten var ägnade att inte stanna kvar på sin existerande väg. Ifall de var det, så var det en där det var sannolikt att de var dömda till förintelse och till och med Jordens undergång. Men mycket i motsats till förväntningarna så fanns den halvan av 1% som behövdes för att det skulle bli fred på Jorden och detta uppnåddes av människorna själva. Framtidsutsikterna indikerade att de högre vibrationernas alternativa väg skulle leda direkt till Uppstigningen och densamma nya energin har sått frön till Mellanöstern för fred mellan människorna där. Så bra gjort av dem av er som har varit ståndaktiga och beslutsamma att på ett framgångsrikt sätt höja era vibrationer och som har lyckats göra det.

Den fråga som omedelbart dyker upp är varför de olika Ljuskällorna inte exakt förklarar vad som var viktigt gällande slutet på cykeln och vad som troligtvis skulle komma att ske. Fastän vissa källor förväntade sig ett Armageddon i enlighet med de gamla profetiorna, kände andra att ett slags upplyftande skulle äga rum och att till och med Uppstigningen skulle ske. Svaret förefaller vara att enbart vi var tvungna att skapa vår egen väg, utan inflytande eller hjälp från utomstående källor. Det betyder att Mänskligheten med lite vägledning men ingen direkt hjälp, på sitt femte försök, uppnådde vad den hade misslyckats med under sina tidigare Sol-Cykler. Nu när vi har korsat över 2012-markeringen, måste vi skapa vår väg utan att alls hålla fast vid de gamla energierna som inte längre är relevanta. Vi har trätt in i en helt ny period som bär Varelserna av Ljus framåt och vidare till ett slutligt förverkligande i egenskap av Galaktiska Varelser.

Via Kryon från The Magnetic Service har vi alltsedan dess fått höra att den nya cykeln inte har några förbindelser till de gamla energierna och att vi borde lämna dem bakom oss och helt och hållet koncentrera oss på att använda de nya energierna till att skapa vår väg fram till Uppstigningen. Förväntningarna från olika källor föreslår att det föreligger en 8-16 år lång spridning för detta att ske, så i alla händelser kommer det att ske under livstiden för de flesta av oss. Bär i minnet att det finns mycket som ska göras för att förbereda Mänskligheten för Uppstigningen. En Akash från Stjärnorna infördes till detta system och den nya modellbeskrivningen ser till Gud och till Fred. Ni kommer att bli den här planetens Nya Människor. Många uppfinningar väntar på att få bli släppta, vilka fullständigt kommer att förändra er livsstil och planeten är på väg att i snabb takt få rena sig själv. Rena hav, ingen förorening varken på land eller till havs, överflöd i naturen, att vara självgående, högst sannolikt fri energi och lyckan i att kunna resa fritt vart som helst i världen. Närhelst förändringarna börjar äga rum så är de helt klart inte långt borta och i och med att tiden går allt snabbare, förefaller de anlända och passera mycket snabbt.

Vissa själar frågar hur de kan veta ifall de är redo att ta vägen till Uppstigningen och lyckas. Det ligger naturligtvis i ens egna händer och när man har nått så här långt så finns det ingen anledning till att man inte skulle kunna gå hela vägen. Det är frågan om att hålla sig fokuserad på sitt mål och att inte bli distraherade av några andra skeenden. Ett enkelt svar som har nämnts i tidigare meddelanden är att ni ska leva ert liv, som någon som har hittat förmågan att behandla alla livsformer med Universell Kärlek. Det är antagligen något som är svårt att leva upp till, men som med alla saker och ting så kan ni bara hela tiden försöka göra ert bästa och i och med att ni gör det, så försäkras ni nästintill att lyckas med det. Håll i minnet att när ni väl har gjort ett åtagande att följa vägen ända fram till Uppstigningen, så uppmärksammar ni era Guider, vilka sedan kan hjälpa och assistera er på er väg. Känn er försäkrade om att många önskar att ni ska vara framgångsrika och vill att ni inte ska misslyckas, så med beslutsamhet garanteras ni att lyckas.

Det är uppenbart att ni fortfarande har en rätt lång väg kvar att gå, men i och med att vibrationerna höjs, förlorar de negativa vibrationerna sin makt att förmå påverka er och distrahera er från er väg. Slutligen kommer vibrationerna att vara så höga att de inte har någon kraft att överhuvudtaget ingripa i er utveckling. I själva verket har de varit oförmögna att fortsätta stanna kvar inom dessa och de kommer att finna sig själva på en annan tidslinje som är lämpad för deras aktivitetsnivå. Så det är bara en fråga om tid innan vissa större förändringar äger rum vilka kommer att gynna alla som är av Ljus och Kärlek.

Innate, ’Den Inneboende’ (en högre nivå av ackumulerat medvetande) är en del av det mänskliga medvetandet, en osynlig kraft som ansvarar för er ’Smart Body Innate’ och håller er vid liv. Den kommunicerar ständigt och känner till vad ni vill göra. Den är i sanning en esoterisk central kontroll och kommunicerar hela tiden. Den är den främsta som styr över att ett uppvaknande ska äga rum, för andlig överlevnad och andlig uppmärksamhet. Den inneboende är smart och intelligent och kontrollerar informationen inom era stamceller. Inget organ ansvarar för Den Inneboende, den är kropps-smart. Den ger gensvar till Akupunktur. I framtiden får ni troligtvis höra om vikten av Den Inneboende, den programmeras normalt för det Andliga självet och för överlevnad och måste av-programmeras vad gäller döden. Ert system behöver ”döden” – korta livstider, men ni har nu passerat den utmärkande linjen och det är dags för er att om-kalibrera er Inneboende. Ni kan stoppa åldrandeprocessen genom att tala om för er Inneboende att ni inte behöver dö. Så av-programmera den instruktion som är inställd för Den Inneboende och tala med den så som ni regelbundet skulle göra med en vän. Den Inneboende kommer att göra vad ni ber den, ifall den ser att det sker med andlig logik. Den Inneboende vet allt om era tidigare liv. Ni måste nu om-programmera Den Inneboende att det gamla paradigmet har avslutats, så lämna er karma. Det finns ingen anledning till varför ni inte skulle gå hela vägen till Uppstigningen utan behov av en pånyttfödelse. Den Inneboende står i kontroll över er biologi och vet allt om era tidigare liv. Den styr vad ni behöver och är förbunden med det Högre Jaget och ävenså Akasha-krönikan.

Mycket av det som jag har citerat är från Kryons meddelanden, och jag uppskattar mycket denna möjlighet att få vidarebefordra denna information till er. Ni kan med all säkerhet få ytterligare information om dessa ämnen från många video-meddelanden på Internet och jag kan lämna listor på dessa för er information ifall ni behöver det.

Jag önskar er alla ett Gott Nytt År och stor lycka och speciella tack till vårt stora team av Ljusarbetare som outtröttligt cirkulerar alla meddelanden.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Mitt nästa meddelande kommer att bli den 5 januari, 2018.

 

 

A Message from Mike Quinsey – 22 December 2017 – Sananda

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...