Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv – 6:e januari, 2017

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv – 6:e januari, 2017

 

Ni är i början av ett år som kommer att visa sig bli spännande, även om ni i detta skede inte kan se hur det skulle kunna bli. Det kommer också att bli uppfyllelser, som kommer att resultera i de många kommande tillfredsställande förändringarna, som länge har förutspåtts. Det kommer att bli det år då de resultat uppnås, som vi länge har arbetat för, och löftet med att ta er in i den Nya Tiden, på krönet av en våg som kommer att svepa bort mycket av det gamla. Till en början kommer det att verka kaotiskt, eftersom de mörka Tjänarna kämpar emot förändringarna, när de ser sin dominans försvinna. Tyst och utan något krångel, har scenen satts upp för de förändringar, som snabbt kommer att hjälpa till att etablera en ny styrning, i den Nya Tiden.

Inse att utmaningen med att befrias från den onda planen från de mörka Tjänarna, som permanent skulle fängsla er, har uppfyllts och har slutligen levererat möjligheter för att vara helt fria från deras kontroll. Ni som arbetar för Ljuset kan nu gå framåt med tillförsikt, i vetskap om att detta nya år kommer att bli ytterligare ett bevis för att allt är som det ska, och att de verkliga framstegen inte längre stoppas upp. Planen för Mänskligheten är i full gång och stöds nu av kraftfulla Ljusvarelser utanför solsystemet. Det finns faktiskt andra som också har kommit till er hjälp, och deras närvaro kommer att se till, att inga andra enheter kan störa er väg till Ljuset.

Allt går framåt mycket bra, och när ni tvivlar, kom då ihåg att så länge ni är kvar i de lägre vibrationerna, så kommer det att finnas en mix, vilket gör att de mörka Tjänarna fortfarande kan spela sitt spel. Ni tycker att det verkar vara allvarligt, men det är bara medan karman som återstår spelas ut. Under århundraden har så mycket karma samlats, som nu måste rensas ut, och det kommer att få vibrationerna att lyfta er upp till de högre sfärerna. De själar som inte kan stiga upp, kommer att fortsätta sin utveckling på en lämplig nivå, som kommer att se till att de får framtida möjligheter att stiga upp.

Sann Världsfred, kan inte uppnås förrän Kabalen tystats, och deras hantlangare tagits bort eller går till reträtt. Processen med att rena Jorden från de mörka Tjänarna, har pågått under en ganska lång tid, och har äntligen fått anmärkningsvärda resultat. Det finns en oordning bland deras ledare som gjort att deras makt har minskat drastiskt. Många flyttar till säkrare områden och länder, där de accepteras, men oavsett var de gömmer sig så kommer de att hittas, eftersom det inte finns något säkert gömställe. Några hoppades att kunna flytta bort från Jorden, men den utrymningsvägen har redan blockerats, och de kommer att ställas till svars för sina handlingar, av dem från ljuset.

Det är så mycket som händer som ni inte kan se, eller som har hemligstämplats så att nyheterna inte kommer ut. Tentaklerna från de mörka Tjänarna, sträcker sig långt och brett, och det förekommer så mycket mutor, utpressning och bedrägeri, att ni skulle tycka det var svårt att veta vad som är sanningen. Det är därför ni ett antal gånger har fått höra, att ni ska använda er intuitiva förmåga, för att skilja sanningen från osanningen. Använd en pålitlig källa, som David Wilcock, för genom honom kommer ni snart att lära er, vem eller vilka ni kan lita på. När tiden är den rätta, kommer ni att få veta sanna händelser, från de senaste 50 åren, eller längre tillbaka, som har mörkats av osanningar och lögner.

Sanningen har manipulerats eller ändrats till en så häpnadsväckande grad, att när den avslöjas, så kommer det göra er både ytterligt förvånade och överraskade. Det gäller er nutidshistoria såväl som för tiden av Atlantis. Historien kommer att behöva skrivas om, så att ni förstår den sanna historien om er evolution. Det är först på senare tid som sanningen har börjat komma fram, för att hittills dolda dokument som stöder den, har kommit i dagen. Ni måste behålla ett öppet sinne om ni vill gå vidare, annars kanske ni fastnar och inte kan det. Eftersom de flesta av er tenderar att vara på olika ställen i er utveckling, kan vissa avslöjanden vara för mycket att ta in, lägg då den informationen åt sidan, så att ni alltid kan komma tillbaka till den, om det skulle behövas.

Några av er kommer säkert att undra varför ni som en liten och ganska obetydlig Civilisation, ska locka till sig så mycket universell uppmärksamhet. Om ni inte har förstått varför förrän nu, vet att det beror på att ni har åtagit er att stiga upp i era fysiska kroppar. Det har aldrig i mannaminne hänt tidigare, att så många andra civilisationer i ert Universum, är intresserade av att se resultatet. Var säkra på att ni inte på något sätt hamnar i fara, eftersom varje själ åtföljs av högre väsen. Upplevelsen ska vara uppmuntrande och kommas ihåg under en mycket lång tid framöver, eftersom ni under Uppstigningen har fått en perfekt kropp, fri från alla brister och åldrande.

Om ni skulle få veta mer om sanningen, skulle det troligtvis börja snurra i huvudet. Saker börjar att påskyndas igen, och då flera av förändringar kommer fram, kommer ni att tycka att det blir svårt att hålla jämna steg med dem, ni har mycket att lära på en mycket kort tid. Höjdpunkten för er kommer sannolikt att bli ankomsten av era vänner från rymden, till Jorden, men också att möta era bröder och systrar, från den Inre Jorden, kommer säkert att bli mycket spännande. Uppenbarligen kan inte detta ske förrän det är fullständig fred på Jorden, som just nu uppnås gradvis, ni kommer att få veta om ni regelbundet läser nyheterna på Internet.

Sanningen kommer fram, sakta men säkert, och era intuitiva förmågor ska igen kunna förstå vad som är rena lögner eller fiktion. Sedan 2012, har informationen som släppts ökat, och de rätta själarna som kan hantera det här, finns redan med er. Det har alltid funnits en bra plan för att ni skulle bli upplyfta vid lämplig tidpunkt. Den tiden är nu hos er och det har aldrig funnits en större möjlighet, än den som presenteras för er nu. Vägen är tydligt utstakad, och så länge ni håller er

inom Ljuset, finns det ingen anledning till varför ni skulle missa. Då tiden rycker framåt, kommer mer älskade varelser till er, och ni kan vara försäkrade om att ni kommer att få all den hjälp ni behöver, för att nå framgång med Uppstigningen.

Kära vänner, tiden har kommit för att tänka i termer av bara framgång, där er framtid ingår. På vår nivå ser vi er glädjas och ni är så glada att ni äntligen har hittat er sanna väg, till de högre dimensionerna. Er långa vandring genom många, många utmanande upplevelser, är äntligen i sitt slutskede. Era välförtjänta belöningar kommer till er, utan inblandning av de mörka Tjänarna. Ni kommer att lämna de lägre dimensionerna och helt återgå till Ljuset, eftersom ni har slutfört era resor i de lägre dimensionerna.

Ert Nya År har börjat, och jag önskar att ni får allt ni önskar er. Ni har kraftfulla varelser med er, som lyfter upp er när ni är nere, och för in helande skratt i ert liv. Som alltid så lämnar jag er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset fortsätta att lysa under era dagar på vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv.
I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Översättning: Margareta och Hans Jonåker – www.st-germain.se

Website: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...