Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag – 27 Juli 2018

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag – 27 Juli 2018

Per Staffan 27 juli 2018

Ni undrar hur mycket längre ni måste vänta tills händelserna börjar äga rum som utlovat. Sanningen är att på en högre nivå är allt i ”nuet” och det är svårt att fastställa ett datum för en exakt händelse. Det mesta som kan sägas är att vissa händelser är avsedda att inträffa oavsett någon annan aktivitet, i synnerhet försök av de mörka att förhindra att de händer. När de högre krafterna förklarar att vissa händelser ska äga rum, kan ni vara säkra på att de kommer att göra det. De är bortom störningar från de mörka, och kan se till att framsteg följer en väg som leder till succé.

Framstegen är inte precis uppehållna men ofta dolda på ett sådant sätt att kunskap om dem hålls från dem som skulle störa det. Vi vet att vissa av er inte kan förstå varför vi tolererar sådana mörkas handlingar, men kom ihåg att ni bor på en ”fria viljans planet” och vi kan inte störa de beslut ni kan ta. Som du kanske säger, när du har bestämt dig måste du vara förberedd på resultatet, bra eller dåligt. Naturligtvis är du uppmanad på så sätt att du förstår de troliga konsekvenserna av dina handlingar och förhoppningsvis du kommer att reagera på inflytandet genom att vidta de bästa åtgärderna i allas intresse.

Tyvärr, medan ett visst mått av kaos inträffar kan människor forceras till att fatta förhastade beslut och kaoset fortsätter. Ni lämnar emellertid långsamt de gamla vibrationerna bakom er och med förbättringarna, särskilt genom högre vibrationer, kommer trenden att fortsätta med en minskning av negativa aktiviteter tills de så småningom upphör helt och hållet. Allt har att göra med ert öde, och efter att ha passerat markören finns det ett helt nytt perspektiv framför er. Ni är redan i år 5 av New Age och snart kan ni räkna med att lära er mer om de förändringar som redan börjat påverka er och er Jord. Ser vi mycket längre fram är ni avsedda att gå in i högre vibrationer i ett nytt område av rymden. Vissa kommer att vara rädda för det ”okända” men var säkra på att alla förändringar och effekter av dem kommer att vara som ni önskar.

Ni kommer utan tvekan att vara medvetna om att några av de stora nationella företagen i vissa fall kämpar för att hålla sig flytande. De måste minska i storlek för att hålla sig flytande, och vissa grupper minskar sina antal för att också se till att de håller sig flytande. Uppenbarligen är detta ovälkomna förändringar, men de kan inte undvikas eftersom det finns något av en ”sjunka eller simma” situation som ni måste möta. Ändringarna är ett tecken på de tider ni upplever och de kommer i framtiden att ses som en föregångare till förändringarna till mindre och mer hanterbara företag. Självklart kommer ni att se problem framför er, men under tiden kommer det att bli gradvisa förändringar tillsammans med ny teknik som gör det möjligt för er att så småningom bli helt oberoende. Ni har ett ordstäv ”liten är vacker” och så är det, som ni så småningom kommer att komma underfund med.

Så vad ska ni göra medan förändringarna fortskrider, och det enkla svaret fokuserar mer på dina egna behov och lever upp till din avsikt att lyfta upp dina vibrationer, förutsatt att du naturligtvis yrkar på personlig Uppstigning. Naturligtvis borde ni i alla händelser arbeta mot samma mål, och den mänskliga naturen innebär att ni alltid söker ett sätt att utvecklas snabbare. Men ni behöver mycket hjälp och vägledning om ni inte känner till hur era liv är uppbyggda och organiserade för att ge er möjligheter att utvecklas. Det är tydligt att framsteg är mycket mer sannolika om du också är medveten om hur din livsplan är inrättad för att fördjupa dina andliga framsteg. Du måste vakna andligt och förstå hur mycket hjälp som ges när du har blivit medveten om ditt sanna jag. Med det följer att varje själ till sist vaknar upp till sitt sanna jag och inser att de är mycket mer än bara deras fysiska kropp och att det inte finns något sådant som döden, eftersom alla själar är odödliga.

Få människor har den fulla storyn om vad som händer nu för att göra det möjligt att ta ett stort steg framåt. Så mycket är klart att när framsteg görs och för att inte meddela de stora förändringarna som hålls vilande, kan lite information släppas tills det är helt säkert att göra det. Ni har kommit långt för att nå denna position, och inga meddelanden kommer att släppas för att avslöja vad som händer, vilket är positivt och säkert för att lyfta upp mänskligheten. Sakta men säkert har de av ljuset tagit över viktiga positioner som måste vara under deras kontroll för att möjliggöra det slutliga draget. Segern är i sikte och vilken glädje det kommer att bli, och firande kommer att vara i sin ordning.

Ni som är inkarnerade på Jorden vid denna tidpunkt, är bland de som kan anses vara privilegierade att ha blivit utvalda i en sådan speciell tid. Er närvaro hjälper till att stabilisera Jorden och samtidigt hjälpa vibrationerna att stiga. Ni har utan tvekan redan lyft upp era vibrationer och kan hjälpa till att skapa fred och harmoni genom er närvaro. Ni har letat överallt efter Gud och det har varit en verklig uppenbarelse för de flesta att veta att Gud finns inom varje själ och har varit där hela tiden. Gud älskar alla sina skapelser utan undantag, och Guds kärlek är allomfattande och evig, och Gud har inget dömande beträffande mänskliga själar. Gud är Förkroppsligandet av Universell Kärlek. Gud är Allt som Är.

Livets mysterier är för komplicerade för de flesta människors förståelse på sina nuvarande nivåer. Men varje själ är upplyst enligt deras nuvarande behov och deras Guider är alltid redo att fördjupa sin förståelse när det är uppenbart att de är redo. All omsorg görs för att inte ändra saker för fort för att ge tid för ny information att förstås fullt ut. Det är ingen mening att försöka jäkta saker, och varje själ kommer att gå sin utvalda väg i den hastighet som passar dem.

Det är värt att tänka på att när ni går igenom varje inkarnation tar ni på er många olika personligheter. Ni får erfarenhet på så många sätt som möjligt, vilket innebär att du kommer att vara en man eller kvinna enligt vad som bäst ger dig den erfarenhet du behöver för att främja din utveckling. Ofta kommer du att inkarnera med dem som har varit en del av din familj i tidigare liv, men inte nödvändigtvis i samma roller. Du börjar utan tvivel att inse att stor omsorg är vidtagen för att se till att din livsplan är väl lämpad för dina behov. Efter att ha kommit överens om en plan har du ändå fortfarande möjlighet att utöva din fria vilja, men du kommer alltid att uppmuntras av dina Guider till att uppfylla din överenskomna plan.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fulländning. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds Jag, och varje själ har samma förbindelse med Gud.

 

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...