“Evergreen” – GCR/RV Intel SITREP – söndag 6 augusti 2017

“Evergreen” – GCR/RV Intel SITREP – söndag 6 augusti 2017

I botaniken växer bladen på en vintergrön växt hela året, alltså alltid eller ever green.

Detta står i motsats till lövverk, som helt och hållet förlorar sina löv under vintern eller torrperioden.

ZIM-valuta-/obligationssedlarna är alltså en ständigt grön tillgång. USD-valutan var ett lövverk som har torkat upp.

När de trycktes år 2008 visste Zimbabwes Reservbank fullt ut att de nominella värdena för deras ZIM-valuta inte var logiska.

Ändå gick de inte bara vidare med saken, utan de gjorde det på obligationspapper med hjälp av en väl respekterad tysk tryckare.

Varför?

Vem backade upp sin fallande valuta till sådana höga nominella värden? Och varför skulle en väl respekterad tysk statsobligationstryckare ta sig an en sådan uppenbar yrkesrisk och göra denna speciella sak på obligationspapper?

Svaret är de Kinesiska Äldste.

De stödde fullt ut Zimbabwes regering och centralbankens önskan om att utfärda en valuta/obligationssedel för 2008-2009 så mycket att de rekryterade sin egen tyska valuta/statsobligationstryckare för att sabotera för kabalbanksfamiljerna i Östeuropa, vilka kallas den Mörka Nobiliteten.

De Äldste visste även då att de en dag skulle överföra det ekonomiska systemet till öst och använde täckmanteln av Zimbabwes överhängande statskonkurs för att dölja hur värdefulla landets tillgångar var, vilket till slut skulle konkursa alla västvärldens kabalnationer som inte hade några gruvtillgångar att tala om i marken.

Två flugor i smällen.

Se tillbaka på 2009 när IMF stängde ner ZIM som en valuta i icke-gott skick i det Västra Ekonomiska Systemet. De förutsåg aldrig ett nytt Östligt Ekonomiskt System år 2017 helt uppbackat av guld som erkände ZIM-valuta/obligationssedlar som bra ansedda.

Den Mörka Nobiliteten underskattade det afrikanska och kinesiska partnerskapet och den felbedömningen fungerade som den sista dödsstöten för deras egen sionistiska agenda genom fiatvalutamanipulering.

Det betyder att ZIM-valutan faktiskt aldrig misslyckades i det nya östliga ekonomiska systemet, i verkligheten var det den första valutan som utfärdades av någon suverän nation i det.

Därför använde de samma sedeldesign för de nyligen utfärdade lägre valörerna år 2016.

Lägg märke till hur 3-stensdesignen på varje utgåva av dessa valuta-/obligationssedlar är exakt densamma. Eftersom alla valutaförbindelser är fiskalt ekvivalenta då och nu.

Det är också varför de Kinesiska Äldste gav Zimbabwe äran av att vara den första suveräna nationen att meddela att de har kopplat sin valuta till den nya globala guldstandarden.

Eftersom de Kinesiska Äldste har det ultimata suveräna juridiska ansvaret för att lösa in det ursprungliga ZIM-valuta-/obligationssedelproblemet 2008-2009, inte nationen Zimbabwe.

Tekniskt sett är det ingen skillnad på dessa frågor och därmed inget historiskt om ZIM valuta/obligationssedlarna 2008-2009 eller inget nytt om deras nuvarande lägre valörer utom storleken på deras nominella värde.

Sammanfattningsvis, när du löser in din ZIM-valuta, överför du faktiskt befintliga Zimbabwes valuta-/obligationssedlar till juridiskt giltiga USN, CAN, GBP, Euro eller vilket som helst lagligt auktoriserat erbjudande varhelst du fysiskt löser in.

En mot en.

Inte undra på att den vita rasen desperat har motarbetat RVn, eftersom den gör dess västerländska ekonomiska dominans över människor av färg irrelevant och fullbordar kabalens undergång över natten.

Så … om du för närvarande håller 2008-2009 ZIM valuta-/ obligationssedlar, skall du veta att du faktiskt redan är i besittning av nutida kontanter som länge har erkänts vara i gott skick i det nya Östra Ekonomiska Systemet som funnits i nästan 10 år.

Fantastiskt riktigt?! Det fortsätter bara att bli bättre, och bättre, och bättre ….

Gud är med oss.

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...