Änglarna via Ann Albers, 5 augusti, 2017

Änglarna, 5 augusti 2017  

Via Ann Albers

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Föreställ er att ni har ett skal runt er kropp. Föreställ er sedan att det här skalet är gjort av alla era övertygelser, eller omständigheter som har övertygat er om att ni är oälskade eller ovärdiga kärlek.

Föreställ er att det är gjort av alla de hårda och ovänliga ord ni har hört, all den självkritik ni någonsin har gett er själva och allt det skydd ni har omgett ert hjärta med. Tänk er att varje gång ni säger till er själva att ni inte kan få det ni önskar, att era drömmar förmodligen aldrig kommer att gå i uppfyllelse, att livet är svårt … växer skalet och blir hårdare. Skalet bildades därför att ni trodde att det skulle skydda er mot smärta. I själva verket hindrar det er från att ta emot alla de välsignelser som det Gudomliga vill ge er i livet. Detta är ett skal av förstockade illusioner.

Ni behöver inte veta vilka specifika övertygelser skalet är gjort av. Ni behöver heller inte oroa er för vem som programmerade er, eller varför ni skapade det här skalet. Bara föreställ er att det finns där och har funnits där under en mycket lång tid. För en del av er har det blivit hårt och tjockt, för andra mycket tunt, men var och en av er har saker som hindrar er från att känna den Gudomliga Kärlekens Sanning.

Föreställ er nu en gnista av ljus i mitten av ert bröst. Känn hur ljuset strålar utåt och expanderar för att fylla er kropp med ljus. När ljuset vidrör skalet, inifrån och ut, börjar det att lösa upp eller smälta det. Se för er hur skalet krackelerar omkring er och löses upp, smälter och sjunker ner i jorden.

Känn den frihet som kommer av att låta ljuset expandera i ert medvetande. Fortsätt att föreställa er att det expanderar inifrån och ut på ett naturligt och lätt sätt. Ni behöver inte tvinga det, bara tillåta det. Det vill expandera.

Utan ert skal skyddas ni av ljuset inifrån. Ert skal var faktiskt som en magnet för allt som det trodde på, allt det fruktade! Nu är ni magneter för ljuset.

Gör det här ofta! I stället för att analysera era smärtor och problem, kan ni helt enkelt lösa upp dem med ljus. Ni kan låta sanning, kärlek, frid och glädje stiga upp inifrån och ut.

Öva ofta och ni kommer att känna hur ljuset expandera i ert medvetande, även när ni utmanas i svåra situationer eller kring svåra individer.

Ert ljus är er sanning. Det kan gladeligen dyka upp i era upplevelser när som helst. Allt ni behöver göra är att villigt låta det göra vad det helst vill göra – att föra in Gudomlig Kärlek i ert medvetande, er kropp, ert sinne, ert hjärta, er själ och ert liv.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.

Änglarna.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...