“Tro” – GCR/RV Op-Ed – Lördag 17 juni 2017

 

“Tro” – GCR/RV Op-Ed – Lördag 17 juni 2017

 

Psalm 146: 8
HERREN öppnar blindes ögon; HERREN reser upp dem som är böjda; Herren älskar de rättfärdiga.


Har du någonsin haft dessa frågor om Zimland?

Varför tror du på en sådan uppenbar fantasi?

Varför slutar du inte med detta nonsens och gör något med ditt liv?

Varför tror du på någonting så meningslöst när du har levt ett sådant förnuftigt liv fram till den här tiden?

Varför väntar du på något som aldrig kommer att hända?

Mitt svar: Du kan inte se vad du ännu inte tror på.

Tro är därför en rolig och individuell sak.

Alla har sin egen övertygelse. Och ingen bestrider någons övertygelse tills de utmanar deras.

Då är det spel på som Donkey Kong.

För oavsett om du tror eller inte tror på RV, utmanar det säkert allas trossystem.

Och ZIM, ja ZIM splittrar trossystemen, till en farlig punkt, inte bara för att inte förstå något vi har lärt sig att tro på ekonomiskt, men det hotar familjedynamiken på grund av dess volym och omfattning.

Allvarligt, om ZIM visar sig vara vad vi sa att det skulle bli, vilka andra saker om kabalens slaveri över mänskligheten kan också vara korrekta?

När vi har delat våra övertygelser … har många tagit del av det. De väntar på att vi backar tillbaka, men vi växer bara starkare. Det bekymrar dem men inspirerar dem ändå på något konstigt sätt.

De vet att vi vet något. Men de kan inte se det. Varför?

Jag tror att Gud bara har väckt ett fåtal rättfärdiga för att ta emot denna välsignelse – Hans välsignelse – för Han bara vill ha Sina utvalda förvaltare till att utbetala välsignelserna till alla andra.

Och för att jag andäktigt håller fast vid denna tro, så när ZIM snart splittrar alla ekonomiska hörnstenar, kommer de som valdes av den Högste och varit lojala och sanna mot hans ord att skörda Hans belöningar.

Och de som ursprungligen avvisade det (oss), förlorade långsamt tron ​​på det (oss), föll gradvis bort på grund av onödigt lidande för det (oss) eller hoppade i sista stund av från Zimlandets bandvagn eftersom de inte kände sig värdiga välsignelsen … de var helt enkelt inte utvalda att sprida en sådan oändlig nåd till massorna.

Vägen till Gud är smal och blir smalare för varje minut, särskilt ju närmare vi kommer RV-frisläppningstiden (vilket är snart).

De som tror med hela sitt hjärta och inte sina ögon, får gå över bron som byggdes av Kristus själv. Och de som bara önskade de transaktionella belöningarna, väl … de valde att följa en annan trosuppsättning, en annan väg till Gud som predikade ett annat löfte, och sålunda kommer de att få olika resultat.

Sobeit.

Nå, skadar det fortfarande dig när nära och kära avvisar oss och samhället hånar oss?

Absolut.

Måste det vara så här?

Absolut. Titta bara på hur de torterade Kristus på vägen till korset, för att inte tala om på det.

Motgång kommer närhelst man väljer det eviga livet över tillfällig förtjänst. Och det är det vi alla gör. Uthärdande svårigheter på väg mot eviga resurser, lovade till mänskligheten av en evig Frälsare.

Det är smärtsamt. Det är konstant. Det är brutalt medan det händer. Och sedan en dag slutar motgångarna. Lidandet stannar upp. Och den lektion vi behövde lära oss för att vår själ skulle stiga upp är slutförd.

Så moralen av denna saga är att det inte finns något sätt att lösa ZIM utan att passera genom gatloppet av lidande. Vi har just valt att uppleva vårt obehag på den främre sidan, till skillnad mot de ”begåvade” som kommer att uppleva sitt lidande på baksidan.

Men att undvika lidande i samband med ZIM är inte ett alternativ. Och när, är bara ett val.

Eftersom valet av Guds oändliga nåd över människans betungande begränsningar inte kan eller kommer någonsin att återfinnas i samma dimensionella plan genom Himmelskt Dekret.

Detta faktum gör våra nuvarande bördor mer acceptabla, eftersom vi med glädje omfamnar väntan på Guds löfte, medan andra runt omkring oss kontinuerligt förnekar engagemang i lidandet för att förkasta kabalens fiat-trossystem.

Detta gör ZIM till mycket mer än en valutaväxling.

För oss i Zimland är det också ett kulturutbyte, ett trosutbyte och viktigast av allt ett andligt utbyte av övertygelse där vi accepterar ett levande liv genom ren tro i alla instanser.

Vi tror på att överflödet av Guds vilja manifesteras utan begränsning, till skillnad mot vad andra helt enkelt inte kan se (och kanske aldrig ser) med sina egna två ögon på grund av kabal propaganda som alltid presenterar mänskligheten som att den lever i en begränsad verklighet.

Vid denna tidpunkt är det inte möjligt att väcka någon som inte har blivit förvald av Gud för att se Hans välsignelse, för de är inte avsedda att sprida barmhärtighet ut till mänskligheten i så stora kvantiteter.

Så sluta försöka väcka sömngångare och lita bara på att Jeshua varsamt hanterar uteliggarna när det är dags.

Kärleksfullt. På lämpligt sätt. Villkorslöst.

Det är dags att återfokusera ditt hjärtas energi på Kristi ovillkorliga kärlek och överlämna din vilja till Hans på jakt efter din själs gudomliga förbund (det vill säga vad Herren ber dig att uppnå med Hans gåva).

Eftersom jag tror att Zimland kommer att läka världens själ genom Guds skönhet och nåd, skaparen Fader, den allsmäktige Jaweh Adonai.

Det är vad jag ser. Vad bevittnar du?

Gud är med oss.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling                           www.st-germain.se

Du gillar kanske också...