Fader Absolut – Energistöd till Demonstranterna, 9 augusti 2021

Fader Absolut, 9 augusti 2021
Energistöd till Demonstranterna
Hälsningar mina kära älskade barn!
Mitt meddelande idag vänder sig till de av er som, av en eller annan anledning, inte fysiskt kan delta i protester som varje dag ökar i styrka i många länder över hela världen.
Jag vet, min kära, att många av er energimässigt stödjer dem som deltar i manifestationer mot absurda krav från myndigheter och införandet av vaccinationspass.
Idag skulle jag vilja ge er några tips om hur ni kan hjälpa dem på ett mer effektivt sätt.
Framförallt bör ni lära er att inte engagera er känslomässigt i situationen, vilket inte alla har lyckats med så här långt.
Varför är det så viktigt?
Saken är den att varje gång ni bidrar med er syn på hur händelserna ska utvecklas och vilka konsekvenser de olika demonstrationerna kommer att få, låter ni er hjärna komma in i bilden.
Men vi har redan nämnt många gånger att hjärnan styrs av den tredje dimensionens stereotyper som den har vant sig vid, liksom era tidigare erfarenheter.
Men för närvarande har det ögonblick kommit när alla mönster faller sönder, eftersom ni står på tröskeln till den nya värld som är totalt annorlunda mot den ni är vana vid. Och det är fullt möjligt att det program som ni bidrar med er avsikt till, inte är aktuellt längre och inte motsvarar den nya verkligheten.
Till exempel önskar ni att landets president avskedas och ser redan dennes efterträdare, som verkar vara en värdig person enligt er. Men det är också möjligt att det finns en mycket bättre variant av deras efterträdare som ni helt enkelt inte vet om ännu.
Eller ta ett annat exempel: ni stödjer vissa krav från demonstranterna, medan den bättre varianten av utvecklingen nu är att hela elsystemet brakar ihop i vissa länder och över hela er planet i allmänhet.
Att inte se hela bilden och de många energiprocesser som nu håller på att inträffa på en subtil nivå på Jorden, är det därför bättre att ha seanser och meditationer för att stödja demonstranterna med en allmän intention: ”För att situationen ska bli till det bästa för alla.”
Det finns ytterligare ett tips jag skulle vilja ge er idag.
Det är viktigt att hjälpa demonstranter att undvika aggressioner, som de som deltar i sådana händelser kan provocera fram.
För det här ändamålet kan ni omsluta fältet med demonstranter, eller ännu bättre hela staden där protestaktionen hålls, med Uppstigningsenergi.
Den är ganska mångsidig eftersom den är som en ”bro” mellan den tredje och femte dimensionen och kan  anpassa sig till vibrationerna hos ett stort antal människor, som i sin tur dämpar sina känslor och ger dem ett tillstånd av inre harmoni.
Ni kan kasta en osynlig ”spade” med Uppstigningsenergi över städer och till och med över länder, där möten och marscher hålls för människors rätt att fritt få uttrycka sin vilja.
I detta fall kommer ett gynnsamt inflytande att skapas på alla konfronterande sidorna, inklusive militär och polis om de kommer till platsen för att undertrycka demonstranterna.
Gör meditationerna lugnt och stilla, och försök att opartiskt stänga av er hjärna helt och lyd er Själs uppmaning och låt alla situationer lösas av Skaparen och Ljusstyrkorna som, till skillnad från er, inte bara ser alla vändningar av dem, utan även den mest gynnsamma tidslinjen för att situationen ska lösas till det bästa för alla.
Jag välsignar och älskar er oerhört mycket.
Fader Absolut talade till er.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...