Fader Absolut – Fönster Mot En Ny Värld (Förberedande av Energiarbete på en Global Skala), 10 juli, 2022

 

Hälsningar, mina kära älskade barn!

Som en uppföljning av mitt tidigare meddelande kommer vi i dag att fokusera på ytterligare en komponent i energiarbetet som är av stor betydelse men som många av er inte tar i beaktande.

Och det handlar om ditt känslomässiga tillstånd innan du börjar den ena eller andra övningen eller meditationen.

Du bör vara helt medveten om att innan du börjar arbeta på, till exempel, kollektivt mänskligt medvetande eller planeten i allmänhet, bör du själv bli ”etalon” för energirenhet.

Annars kommer du att introducera dissonans i deras tillstånd som ändå är instabilt.

Naturligtvis är energi ”etalon”, det vill säga permanent nivå av höga vibrationer, svår att nå för dig än så länge men i det här fallet menar jag ditt känslomässiga tillstånd innan du börjar seriöst arbete på global skala.

Vad bör du åta dig för att göra det korrekt utan att skada varken er själva eller andra?

Framför allt bör du balansera alla dina chakran, vilket kommer att vara det första steget för att föra alla dina subtila kroppar till harmoni och lugna ditt sinne.

Gör sedan jordning.

Föreställ dig och försök känna en förbindelselinje som löper från universums centrum till jordens centrum genom alla dina chakran som börjar med det sjunde och fyller var och en av dem med den gudomliga energin av ovillkorlig kärlek.

Du kan känna genom vilket chakra energin går lätt och fritt och vid vilket den plötsligt saktar ner som om den försöker rena den på vägen.

Var uppmärksam på det med alla medel eftersom detta är en indikation på att du bör arbeta med detta chakra – känslorna det är ansvarigt för.

Sådan typ av förmeditativt arbete kommer att ta dig några minuter men kommer att tillåta dig att inte bara harmonisera ditt känslomässiga tillstånd utan också att känna den överlägset starkaste kopplingen till universum – känna att du är dess integrerade del.

För att konsolidera resultatet, be varje gång ärkeängeln Mikael och dina andliga beskyddare att skydda ditt energiutrymme från främmande intrång under allt ditt arbete med rening av jorden och det kollektiva mänskliga samvetet.

Därefter, efter att ha åberopat den eller den energin, gör en tydlig avsikt.

Försök att stänga av ditt sinne och förvandlas till en ledare av ren gudomlig energi.

Denna energi med ett eget medvetande vet alltid vad de ska göra och hur de ska göras: vart de ska rikta sina ansträngningar för att inte orsaka någon skada.

Du kommer att känna hur det rinner igenom din kanal med alla medel, och så fort dess flöde upphör kan du återhämta dig från din meditation.

Ändå, kort efter det, försök att inte bli helt involverad i vardagens virvel för att hålla inom er denna högvibrerande renande energi – känn dess ”eftersmak” som kommer att konsolidera resultatet av ert arbete på alla dess nivåer.

Kom ihåg att plötsliga förskjutningar från ett tillstånd till ett annat är fyllda med energi ”slag”.

Harmoni motsvarar inte brådska eller jäkt men innebär en jämn och lugn ström av dina tankar och känslor både på den subtila och fysiska nivån av din existens.

Här stannar vi för idag.

Älskar dig oändligt,

Fader-Absolut talade till dig

Du gillar kanske också...