Fader Absolut – Livet på nya Jorden och konfrontation i medvetenhet, 25 augusti, 2021

 

FADER ABSOLUT- LIVET PÅ DEN NYA JORDEN och KONFRONTATION I MEDVETENHETEN, 25 AUGUSTI 2021

 

25 augusti 2021

Hälsningar mina älskade barn!

Idag kommer vi att fortsätta prata om klimatförändringarna på Jorden men kommer då att betrakta det från en annan synvinkel.

Jag kommer att berätta hur det kollektiva mänskliga medvetandet interagerar med det kollektiva medvetandet för vart och ett av naturens element.

Komplexiteten av den här samverkan på er planet är att ni inte är ett kollektivt medvetande av alla invånare på planeten jorden, utan en massa kollektiva medvetanden av civilisationer, vars medlemmar har inkarnerat som människor.

Som ni redan vet är er planet en unik plats, där en korsning med genetiska experiment på olika raser görs.

Dessutom har ett stort antal av Jordens invånare två själar.

Och detta experiment är lika unikt eftersom endast mycket starka forntida själar hade modet att välja ett sådant öde som samexistens i en fysisk kropp, med andra civilisationers själar som ofta befinner sig på en mycket lägre utvecklingsnivå.

Med tanke på detta kan ni föreställa er det otroligt stora antalet kollektiva medvetanden som finns på Jorden, och hur långt deras energiprofiler sträcker sig.

Bland innehavarna till två själar finns många av de reptiloida mänskliga raserna, men det finns ganska många av orions raser som människor också.

Det är dessa två raser som för länge sedan tillskansade sig er planet, och försökte hålla sig kvar fysiskt på Jorden, och om möjligt bokstavligen ”slå rot” i fysiska kroppar.

Ni vet redan vad det har resulterat i.

Och nu kommer vi att prata om energiprocesserna som de invånare på er planet är föremål för, som har två själar ”sida vid sida” i sina kroppar.

Eftersom var och en av själarna tillhör sitt kollektiva medvetande, blir det en konstant ”dragkamp” mellan dem för sitt eget medvetande.

Det visar sig i en oupphörlig inre konflikt, och dragkampen hindrar dem från att leva i harmoni med sig själva.

Sådana konflikter orsakar ofta psykiska störningar, vilket läkare betraktar som sjukdomar.

I själva verket är varje psykisk störning baserad på energiprocesser som sker i ens medvetande, vilket rivs sönder av motsättningarna mellan de två själarna.

Varje ras kollektiva medvetande som använder sina specifika särdrag och typiska energier, har en enorm inverkan på varje del som förkroppsligas som mänsklig.

Och det är mycket svårt för en individ att förstå orsakerna till sitt lidande, eftersom det är en energikonflikt som följaktligen är osynlig.

Allt som sker på Själsnivå och därmed på den subtila energinivån, finns för en fysiskt förkroppsligad person kvar ”bakom scenen”, som i den tredje dimensionens värld består av ett liv med ett överväldigat Sinne och Ego, som brukar söka efter orsakerna till sina misslyckanden i den yttre världen.

Så nu är det dags att avslöja alla nyanser av dessa subtila energiprocesser för er, för att leda många av er planets befolkning till avslöjandets väg.

Av detta skäl bör sådana människor inte bara inse närvaron av sina två själar, utan också lära sig att kontrollera dem när det gäller energi, för att blockera inflytandet från den som befinner sig på en lägre nivå av utveckling.

Det kommer så småningom att hjälpa er att frigöra ert energirum från den lågvibrerande ”infiltrerande inackorderingen”, som ursprungligen planerades av en mänsklig Själ, vilken valde denna komplexa uppgift för denna inkarnation.

Här stannar vi för idag.

Älskar er oändligt,

Fader Absolut har talat till er.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...