Master Kuthumi: Koppla upp er till Hjärt-Chakrat via Natalie Glasson den 27 augusti 2021

 

Master Kuthumi: Koppla upp er till Hjärt-Chakrat via Natalie Glasson

den 27 augusti 2021

 

Jag är Master Kuthumi, hälsningar, mina älskade själar på Jorden. Det är en ära och en stor källa till glädje för mig att idag få vistas i er närvaro. Jag framkallar kärlekens rikedom, överflöd och rikliga välsignelser, Skaparens kärlek. Detta omgiver jag er med, i och med att den når ut från Skaparen genom min varelse. Kärlek är en sådan vidsträckt och utvidgande energi, den kan även vara ett allmänt ämne, såväl som att kärleken är mycket förfinad och detaljerad.

Den kärlek som jag idag önskar tala om gäller Hjärt-Chakrat och Hjärt-Chakrats kopplingar. Jag vill uppmuntra er till att kontemplera över ert Hjärt-Chakras kopplingar. För att göra detta inbjuder jag er till att meditera eller kontemplera över ert Hjärt-Chakra, ta er fokus, er uppmärksamhet till Hjärt-Chakrat. Jag råder er att helt enkelt sitta inom och tillsammans med platsen för ert Hjärt-Chakra. Föreställ er nu att Hjärt-Chakrat är som en vän och det finns ett behov för er att kommunicera och ändå kan ni inte tala. Ni kan inte göra tecken eller gester. Allt som passar för er att göra för att kommunicera med denna vän är att sitta tillsammans, att vara närvarande, samt att observera vännen. Ni kan sända energi, även ta emot energi, dra in den till er varelse i och med varje andetag ni andas. Det är detta som jag uppmuntrar er till att uppnå med ert Hjärt-Chakra. Snarare än att försöka kommunicera för att göra kopplingar, så bjuder jag in er till att helt enkelt sitta tillsammans med ert Hjärt-Chakra.

Den här resan är en resa som jag, Master Kuthumi har gjort och fortsätter göra, i synnerhet i mina upplevelser på Jorden. Till en viss utsträckning kan det vara en resa som tar flera år, kanske till och med en livstid. Det beror på hur engagerade ni är i ert Hjärt-Chakra och hur mycket ni önskar utforska. Låt er själv sitta i närvaron, omgiven av ert Hjärt-Chakras energi, samt observera Hjärt-Chakrat, fokusera på Hjärt-Chakrat, andas ut energi, kärlek och sanning till Hjärt-Chakrat och andas in detta. Föreställ er allt detta i centrum av er varelse, inom ert Hjärt-Chakra, i er kropp och ert aurafält, som om ni var på väg att träda in i ert Hjärt-Chakras tempel och detta är var ni möter ert Hjärt-Chakra, eller essensen, kärnan i Hjärt-Chakrat.

Jag vill uppmuntra er till att inom ert Hjärt-Chakra observera ifall det är öppet eller ifall det är stängt. När ni börjar utforska och upptäcka detta, så kommer ni att lägga märke till att det finns nivåer eller grader av öppenhet och nivåer eller grader av slutenhet. Vad ni upptäcker är att i och med att ni observerar ert Hjärt-Chakra, så kan ni observera att det är mycket öppet och expansivt och ni skulle kunna kontemplera över varför det är så? Vad är det som skapar öppenheten och expansionen? Det kan vara att ni precis hade en synnerligen underbar promenad eller konversation, eller ni var bara inspirerad, eller det skulle kunna vara vad som helst. Detta skapar en öppenhet inuti ert Hjärt-Chakra.

Andra gånger kanske ni lägger märke till att ert Hjärt-Chakra känns rätt stängt eller spänt, eller otillgängligt. Detta skulle kunna bero på en tidigare omständighet. Ni börjar lägga märke till vad det betyder och hur det känns. När Hjärt-Chakrat är öppet, så kan det ofta kännas mycket befriande, flödande, expansivt och kärleksfullt. När Hjärt-Chakrat är stängt kanske ni känner er en aning mer negativ eller lite nedstämd, ni kanske känner er ojordad, eller så upplever ni emotioner såsom ilska, rädsla eller kanske ni bara känner er som om ni vill isolera er själv en aning. Det är ofta bra att undersöka er verklighet och se vad som har inträffat för att skapa öppenheten eller slutenheten. Ju mer ni börjar uppmärksamma och förstå, så inser ni att ert Hjärt-Chakra börjar ge er gåvor som behöver healas för att ytterligare expandera. Till exempel, så kanske det förekomma frågor med familjemedlemmar, eller så har det förekommit en blockering i ert arbete, kanske det finns en blockering i ert perspektiv gällande hur ni ser på något eller hur ni ser på er själv? Ert Hjärt-Chakra kan göra er uppmärksam på en negativ vana eller ett sår i kroppen som skapar slutenhet i ert hjärta. När Hjärt-Chakrat sluts till, betyder detta att Skaparens energi inte strömmar lika fritt, ni kan känna en separation med Skaparen, eller en separation med er egen verklighet, eller till och med gällande en annan varelse. När ert Hjärt-Chakra är stängt eller till och med lätt tillslutet, så är det svårare att framkalla Skaparens healing, glädje, inspiration och sanning.

Det föreligger ett behov av att transformera slutenheten inom Hjärt-Chakrat, till en större öppenhet och expansion. Att bara uppmärksamma att Hjärt-Chakrat är en aning tillslutet, en aning separerat eller frånkopplat, möjliggör en större öppenhet. Ni kan sända energi och kärlek, gå djupare in i ert Hjärt-Chakras närhet, uppmärksamma ifall Hjärt-Chakrat håller fast vid en börda och ni kan helt enkelt andas in i detta utrymme, så att ni är villig att närvara med den stora emotionen, känslan, bördan, såret eller smärtan. Kanske ni är villig att närvara med detta och observera detta. Ni andas in i det här utrymmet och när ni gör det, så kanske ni stegvis får vissa insikter, eller så får ni det inte. Energier kan nå en klimax och sedan lösas upp. Vad ni märker är att det nästan blir som en lättnad och ett frisläppande och detta är när ni vet att ert Hjärt-Chakra – och ibland kan det ske motvilligt – på nytt öppnas upp inom denna plats. Det här är ett sådant underbart sätt att vara, för ofta, och jag vet detta utav erfarenhet, går vi omkring som människor och vi lägger inte märke till när vårt Hjärt-Chakra öppnas och stängs. Det här betyder att vi närmar oss vissa människor, situationer, eller upplevelser, till och med skapandet av drömmar; vi närmar oss utifrån ett stängt hjärta, kanske för att vi är rädda för att vi ska misslyckas, eller vi känner rädsla för att drömmen inte ska bli manifesterad.

Snarare än att låta ert Hjärt-Chakra stängas ner och nästintill hindra Skaparens flöde, fastän det är en naturlig process för Hjärt-Chakrat att stängas ner, som ett beskydd, så stänger sig Hjärt-Chakrat kanske en aning, men om ni lägger märke till det så kan ni bättre förmå upprätthålla balansen. Ni kan i högre grad låta ert Hjärt-Chakra vara öppet och när bördor eller blockeringar manifesteras, så är ni mer uppmärksam på dessa. Ni hanterar dem i nutid, snarare än att hantera dem i framtiden när de redan har skapat en påverkan eller ett avtryck i er varelse.

Detta kan uppnås med samtliga chakran, för de är alla sammankopplade. Men Hjärt-Chakrat är en plats för Skaparens uttryck till er varelse, er verklighet och era skapelser. Att uttrycka sig är oerhört viktigt vid denna tid av Uppstigningen.

Ju mer ni kan låta ert Hjärt-Chakra vara balanserat och sammankopplat med allt och alla, desto lättare kommer ni att märka att det är att skapa, uttrycka, ta emot Skaparens Gudomliga vägledning samt att vara er sanning. Mönstret inom Hjärt-Chakrat av att koppla in och koppla ifrån upplöses och det förekommer endast en koppling. Ni skyddar fortfarande er själv. Ni kan fortfarande uppleva nedstämdhet, smärta eller lidande, men ni förmår hantera det i realtid och i nuet innan det blir till en börda.

Det här var något som jag med stor uppmärksamhet fokuserade på medan jag befann mig på Jorden. Det lät mitt Hjärt-Chakra växa och expandera, bli så starkt och kraftfullt. Det var som om mitt Hjärt-Chakra var en oerhörd Ljuskälla, som om Skaparen strålade genom mitt Hjärt-Chakra, vilket var en underbar upplevelse och en bemäktigande upplevelse för mig och även för andra.

Vänligen, om ni önskar ta in mina ord, ifall ni inte avfärdar dem, så finns jag här inom och i egenskap av en plats av kärlek så att ni ska kunna skapa er egen plats av kärlek.

Jag tackar er.

Jag är Master Kuthumi.

 

 Channeled through Natalie Glasson – Original Source: Sacred School of OmNa

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...