Fader Absolut – Livet På Nya Jorden; Personlig Reningszon, 29 november, 2021

 

Hälsningar, mina kära älskade barn!

Idag kommer vi att prata om din personliga “reningszon” eftersom det är detta som är det viktigaste för varje person som strävar efter att flytta till den femte dimensionen med jorden.

Som det redan har nämnts i mitt senaste meddelande, är stötestenen för många av er på vägen dit er vana att omedvetet jämföra er med andra människor.

Det är ibland svårt för dig att acceptera att man inte förstår saker som är så uppenbara.

I själva verket är dessa saker uppenbara bara FÖR DIG och eftersom du undermedvetet jämför denna person med dig själv, det vill säga dömer själv, får du en känsla av förvirring och irritation.

För att förhindra dig själv från att göra ett och samma misstag om och om igen, bör du träna dig själv i att tänka på att varje person du pratar med är en helt annan värld och de kan ha en annan verklighetsuppfattning, skild från din.

Och anledningarna till det är många.

De är både åldern av själen, och uppväxt och utbildning, familjetraditioner och personliga preferenser, såväl som beroende av någon annans åsikt och beundran för ledare.

Och det betyder inte alls att en sådan här ledare kan visa sig bli du till exempel.

Men även om det händer, bör du inte vila på lagrarna, du bör försöka uppmuntra dem att inte tro dig blint utan att börja tänka och dra slutsatser självständigt eftersom detta är det enda som kommer att underlätta deras andliga tillväxt och kommer att bli till deras personliga erfarenhet, inte din.

Jag vet att det är mest smärtsamt för dig att acceptera skillnaden mellan dig och dina barn som, till synes, borde vara din partikel och din fortsättning i allt och speciellt i dina åsikter om livet.

Men, som ni ser, är detta ganska sällan fallet eftersom uppgiften för varje själ är att få unik erfarenhet av att födas in i “olämpliga” familjer, där öden för olika åldrar och ibland olika raser och civilisationer är sammanvävda.

Det har blivit särskilt uppenbart nu när det på jorden förkroppsligades en enorm mängd själar från alla delar av universum som kom till er planet för att göra övergången till en annan dimension i sina fysiska kroppar, såväl som för att hjälpa andra att göra detsamma – unga och mindre erfarna mänskliga själar.

Detta är vad som förklarar, min kära, ett sådant enorm andlig utvecklingsgap mellan medlemmarna i en familj.

När jorden brukade kastas helt in i den tredje dimensionens värld, levde alla människor med sällsynta undantag i ett utrymme med låg vibration enligt samma regler och lagar.

Och det är just nu som denna klyfta har blivit påtaglig.

Därför råder jag dig att inte försöka anpassa dina nära människor till dig själv eller din livsuppfattning, för i längden kommer det att slå tillbaka på dig själv.

Saken är att djupt materialorienterade människor med den tredje dimensionens mentalitet kommer att hitta massor av argument för att förstöra dig moraliskt eftersom de åtnjuter “hemmarplanfördelar” hittills till skillnad från er som har brutit sig loss från den tredje dimensionaliteten men inte i slutändan har konsoliderat din position i rummet av högre vibrationer.

Dina ord förblir bara ord för dem som inte bevisas av fakta.

Det är därför de kallar er drömmare, visionärer och ibland fanatiker eller sekterister.

De saker du accepterar av hela din själ och som antyds av ditt djupa minne är inte begripliga för dem eftersom de inte kan röra dem fysiskt.

Därför, ju mer du försöker “omvandla dem till din religion”, desto allvarligaste avvisning kommer det att orsaka.

De är också vana vid att JÄMFÖRA andra med sig själva och enligt deras åsikt är denna jämförelse inte alls till din fördel, liksom din åsikt om dem.

Detta är exakt anledningen till att jag ber er att inte multiplicera dualitet, utan att ivrigt uppfatta andra personers egenheter genom att först försöka tala om sin andliga potential och först efteråt för att inleda samtal om de frågor de vet mycket om.

Här stannar vi för idag.

Älskar dig oändligt,

Fader-Absolut talade till dig

You may also like...