Fader Absolut om Övergång till Nytt Energirum 22 juli 2021

 

Fader Absolut om Övergång till Nytt Energirum 22 juli 2021

 

LIVET PÅ NYA JORDEN (ÖVERGÅNG TILL NYTT ENERGIRUM)

22 juli 2021

Hälsningar, mina kära älskade barn!

Idag kommer vi att gå vidare till ett nytt ämne som har mycket gemensamt med det vi har pratat om under tidigare månader men den här gången kommer det att bli tydligare.

Vi kommer att prata om Övergång med utgångspunkt från de praktiska steg ni ska ta i den närmaste framtiden.

Som ni redan vet infaller höjdpunkten av Övergången till ett nytt energirum i slutet av december 2020.

Det är det speciella ögonblicket då en kraftig energihöjning kommer att äga rum som inte bara hjälper Jorden utan den återuppväckta delen av mänskligheten att kasta bort den sista bördan av tredje dimensionalitet.

Hur kommer det att gå till?

Naturligtvis kommer allt inte att förändras plötsligt eftersom människor fram till sista minuten får chansen att flytta till den Femte dimensionen med Jorden.

Men tack vare denna kraftfulla höga vibrationsvåg kommer många människor att kunna inse vad som faktiskt händer med dem, planeten i allmänhet, vem som styr den och styr deras eget medvetande.

Det kan sägas att för miljontals människor kommer sanningens ögonblick att nås – med mass-“tillnyktring” och uppvaknande från den tredje dimensionens dvala.

Å andra sidan kommer klyftan mellan den återuppväckta delen av befolkningen och den tungt sovande att öka mångfaldigt, vilket kommer att leda till splittring i samhällena i många länder.

När det gäller människor och olika varelser förkroppsligade som människor som kommer att misslyckas med att öka sina vibrationer upp till den nivå som gör det möjligt för dem att existera i den nya verkligheten på Jorden, kommer det att börja visa sig som både fysiska och psykiska störningar, och de kommer att lämna den jordiska nivån ganska snabbt.

Således kommer det naturliga urvalet som vi har talat mycket om att nå sin sista fas.

Nå, vad kommer att hända med de människor som är redo för Övergång – vars vibrationer stöder detta?

De kommer tvärtom att börja omvandlas andligt och fysiskt väldigt snabbt.

Eftersom deras medvetande är redo att acceptera ny verklighet inklusive den chockerande informationen om världsregeringens brott, kommer de att kunna övervinna barriären som skiljer den tredje dimensionen från den Femte utan skador på deras fysiska eller psykiska hälsa.

Medan de som är helt oförberedda för detta kommer att uppleva en enorm chock – den mycket kognitiva dissonansen när deras vanliga värld och värdesystem förstörs med marken som försvinner under dem.

Du bör vara beredd på detta, min kära, för många av dina vänner och släktingar kommer att befinna sig i sådant tillstånd.

Och vid denna tidpunkt är det viktigt att de inte drar dig med sig – trappa inte ned alla dina ansträngningar – allt ditt andliga arbete och konvertera dig inte till deras “religion” igen, med påföljande minskning av dina vibrationer.

Just nu kommer faktiskt tiden när alla måste göra sina val – slutgiltiga och oåterkalleliga efter att ha övergivit alla stereotyper och jordiska band.

Kom ihåg att det viktigaste för dig är din Själ och dess utveckling, inte temporära jordiska band, oavsett hur viktiga de kan tyckas för dig ur en tredje dimensionell persons synvinkel.

Och det är inte alls grymhet, min kära, utan Gudomlig ändamålsenlighet – din Själs val, din Fria Viljemanifestation.

Jag välsignar dig och älskar dig oerhört mycket!

 

Fader-Absolut talade till dig

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...