Fader Absolut – Världsfred, 3 mars 2022

 

Fader Absolut

3 mars 2022

Hälsningar, mina kära älskade barn!

Jag måste återvända till den militära konflikten i Ukraina, eftersom jag ser att hela er uppmärksamhet är fokuserad på händelserna där.

Men idag vill jag be er att inte bli så involverad i den informationen, som är motsägelsefull och ofta mycket partisk, som sköljer över er från alla håll, utan komma fram till praktiska åtgärder för att harmonisera situationen för hela mänsklighetens högsta bästa.

Jag vill erbjuda er en övning som jag ber er utföra tills känslorna svalnar och sanningen till slut triumferar den här gången.

Vi kallar det ”Världsfred”.

För det är vad ni strävar efter, eller hur?

Nu är det viktigare än någonsin att bli av med separation, beskyllningar och aggression, för ju mer ni involveras i argumentation eller resonemang, desto mer dyker världen ner i Mörker.

Som redan många gånger nämnts i mina meddelanden tjänar aldrig kontrovers sanningens sak, eftersom människor befinner sig på olika medvetandenivåer, och något som är ett axiom för en person är för en annan en okänd och ouppnåelig topp av förståelse.

Och det visar sig speciellt tydligt nu när människor ser sig på olika sidor av barrikaderna, där de ibland berövats basala bekvämligheter och riskerar sina liv, medan andra inte hotas av något och befinner sig i sina vanliga bekväma levnadsomständigheter.

Orsaken till att jag erbjuder er denna övning är för att hjälpa er att vara kvar ÖVER situationen och inte introducera ännu mer kaosenergi till de nuvarande händelserna.

Och tro mig, kära ni, om ni ägnar tillräckligt med tid åt det, kommer resultatet att bli snabbt och imponerande.

Det kräver inte ett meditativt tillstånd, utan är mer som att främja er övergång från den fysiska nivån till den subtila.

Ja, varje gång ni håller på att bli överväldigade av känslor av orättvisa i det som sker, eller maktlöshet över att förändra något alls, åkalla Flamman av Universums Kärlek och börja rena ert energiutrymme från all främmande negativ energi.

Känn denna energi som ett milt sommargnistrande regn som släcker ”elden” hos era negativa känslor och renar alla era subtila kroppar…

Då omfamnar detta regn mer och mer utrymme och renar er stad, ert land, alla kontinenter på er planet och alla dess invånare.

Det tvättar bort all smutsig energi som samlats på Jorden och renar mänskligt medvetande och alla fysiska materiella saker som absorberat de negativa energierna som genereras av många människor just nu…

Det löser upp det mörka som döljer den otroliga Gudomliga skönheten hos er planet och den inneboende renheten hos mänskliga själar…

Den renade och förnyade Jorden återuppväcks igen och får starka färger, medan ansiktena hos människorna förändras och börjar emittera Kärlek, Sympati och Vänlighet…

Föreställ er denna syn så ofta som möjligt, förändra därigenom er verklighet och rädda er från den fara som det smutsiga informationsflödet, som täcker allt omkring er, är fylld med.

Jag ber er, vänligen gör denna övning så ofta som möjligt!

Och ni kommer att se resultat.

Jag välsignar er och älskar er oerhört!

Fader Absolut talade till er.

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...