Fader Gud – Livet På den Nya Jorden, Olika Intressen 27 AUGUSTI 2021

Fader Gud – Livet På den Nya Jorden, Olika Intressen 27 AUGUSTI 2021

 

LIVET PÅ DEN NYA JORDEN (OLIKA INTRESSEN)

 

27 augusti 2021

Hälsningar, mina kära älskade barn!

Som en uppföljning av mina tidigare meddelanden kommer vi idag att prata om olika kollektiva medvetandens samspel i individens energirum – de två själarnas ägare.

Den här gången kommer vi att undersöka denna fråga på ett vidare sätt och kommer inte att identifiera vilka själar som samexisterar med varandra, eftersom ni på Jorden kan stöta på många olika och oväntade kombinationer av själar i fysiska kroppar.

Saken är den att inte bara mänskliga själar väljer samexistens med andra civilisationers representanter i en kropp, ibland tillhör dessutom båda själarna lågvibrationella civilisationer.

Nå, vad är typiskt för två själars samverkan i en kropp?

Var och en av de ”inneboende” själarna försöker få sin egen fördel och få sina egna lärdomar under sådana omständigheter, och det blir oftast till nackdel för den andra själen.

Det blir en oupphörlig ”dragkamp” mellan dem, där varje själ försöker få en fördel gentemot den andra.

För att hjälpa er att bättre förstå hur det blir, låt oss titta på följande exempel.

Antag att en person – en människa med låg vibration som har två själar – tittar på ett program eller läser en bok om någon andlig fråga.

Deras gudomliga själ absorberar ivrigt informationen, och försöker göra sitt bästa för att få denna information att påverka så mycket som möjligt, och vägleda alla tankar, känslor och handlingar, på det andliga sättet.

Den börjar samarbeta med sin Skyddsängel, kallar på hjälp från sina Andliga beskyddare så att de hjälper till att skapa gynnsamma omständigheter på den fysiska nivån, så att denna person kan göra framsteg på vägen mot Ljuset, samtidigt som den fyller personen med höga vibrationsenergier.

Vad gör deras andra själ, till exempel en reptiloid eller en från Orion, under tiden?

Båda två kommer att göra sitt bästa för att leda den vilse från det raka och smala.

Av denna anledning kommer en reptiloid själ att hänvisa till astrala varelser, som har trängt in i personens energirum, och leder då bort personens tankar så långt som möjligt från andliga frågor, och driver dem på ett exceptionellt materialorienterat sätt för att minska deras vibrationer.

Medan en själ från Orion, som är mer avancerad och teknokratisk, kommer att få den att tvivla och ”kräva” vetenskapliga bevis som kan övertyga, och att utan dessa bevis så är alla samtal om andliga frågor bara meningslösa ord.

Och då betyder omgivningen mycket för att delta i ”dragkampen”, denna gång på den fysiska nivån.

Om det är ljusa och rena själar så kommer de med sin energi och sitt moraliska stöd att hjälpa människosjälen att vinna över ”draken” som finns inombords, och ibland avlägsna den en gång för alla, från deras gemensamma fysiska kropp.

Även om denna person är omgiven av materialorienterade och andligt berövade människor, som hånar alla deras goda avsikter och andliga önskningar, så är det fullt möjligt för deras andra själ – även om den har låg vibration – att vinna, eftersom dess ursprungliga lågvibrationella energi kommer utifrån.

Detta är anledningen, mina kära, att ni i god tid identifierar de som har potential att hitta vägen till Ljus, men som behöver er hjälp och ert stöd för att tro på sig själva, och inte längre bry sig om vad andra tänker, när de har lärt sig att bara lyssna på sin Gudomliga Själ.

Och eftersom sådana ”dubbelbottnade” människor verkligen är många på Jorden, så är Jordens Övergång till den Femte dimensionen fördröjd, för att ge varje innehavare av två själar möjlighet att bli av med den andra lågvibrationella själen, och då kunna ta del av det stora experimentet med Uppstigning i den fysiska kroppen, som aldrig tidigare hänt.

Här stannar vi för idag.

Älskar er oändligt,

Fader Absolut har talat till er.

 

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...