Skaparna via Daniel Scranton, 7 november 2018

Skaparna via Daniel Scranton, 7 november 2018

Per Staffan 7 november 2018

Var den Du Verkligen Är Just Nu ∞Skaparna

“Ta med vad du har bestämt att du är till varje situation som ni befinner er i. Ta med dig din bästa version av dig själv. Tillåt dig själv att ifrågasätta vem du är och vem du vill vara. Det är väldigt lätt för dig att dyka upp och vara som alla andra vill att du ska vara eller förväntar dig att vara. Det är det gamla spelet. Det sätter dig på autopilot och spelar bara ut samma gamla historier.

Men om ni tar en stund för att överväga vem det är ni verkligen är och vem det är ni vill vara, så börjar ni leva era liv medvetet. Ni tar befälet och visar den sidan av er själva som ni vill vara, men hittar ibland det välbekanta draget av den ni har varit.

Vi vet att ni ska utvecklas till era femdimensionella högre jag. Och vi vet att det inte finns någon av er som lyssnar eller läser som inte har fattat det beslutet. Men varför vänta med att prova på era underbara jag när ni redan har tillgång till dem?

Ni behöver inte vänta med att vara de ni verkligen är. Ni behöver inte vänta på att skiftet är fullständigt och att alla lever som femdimensionella varelser. Ni kan börja nu och visa andra vägen. Och det är verkligen en av egenskaperna hos den Varelse som du alltid har velat vara.

https://danielscranton.com

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...