Fader Gud via Adele Arini, 15 mars 2018

Fader Gud via Adele Arini

15 mars 2018

Välkommen till Nova Gaia

Mina kära barn,

Det är med stor glädje jag nu välkomnar er till ert nya hem, Nova Gaia.

Det har varit en ganska utmanande resa för Gaia, er Moder Jord, att nå den denna punkt i hennes utveckling. Jag skapade och utnämnde den stora, mäktiga, levande varelse som är Gaia till er väktare, er beskyddare, er livgivare, och som ert tillfälliga hem medan ni är borta från ert verkliga HEM med mig.

Gaia, välsigne hennes magnifika hjärta, har skickat ut en öppen inbjudan till alla själar; alla raser av varelser från olika civilisationer, i eoner. Hon välkomnar alla att leva på Hennes planetära kropp, utan undantag. Därför har Jorden blivit en av de populäraste destinationerna i denna galax, för alla själar som vill uppleva ett fysiskt, tredjedimensionellt liv.

Innan den fysiska födseln uppmanades alla själar som beslutat sig för att inkarnera på Jorden att skriva ett kontrakt/ett löfte med Gaia. Ni hade alla lovat att sköta om ert planetära hem efter bästa förmåga, varje dag. Ni hade också lovat att behandla alla Gaias levande invånare, som delar samma utrymme med er, med mycket kärlek och respekt.

I eoner har dessa kontrakt i stort ignorerats. Väl fysiskt inkarnerade på Jorden har många själar glömt sina löften till Gaia. Gaia och hennes levande invånare( speciellt de i Växt-, Djur-, och Mineralrikena) har oavbrutet fått lida. Mänskligheten trodde att dessa levande varelser inte har någon röst. Inget kan vara längre från sanningen. De har alla en röst, dock har mänskligheten förlorat viljan att lyssna.

En del människor tycker att avskogning är normalt; att det är ok att hugga ner så många träd som möjligt och lämna många delar av landet kala, ofruktsamma. Trots allt behöver mänskligheten papper, möbler och hus. Och dessa träd är bara ett medel för att få det. Vissa människor ger till och med sig själva en klapp på axeln när de planterar ett träd eller två för varje moget gammalt träd som huggs ner. De har aldrig insett att existensen av dessa gamla träd är anledningen till att det finns gott om friskt syre runt Planeten så att ni alla kan andas.

För att inte tala om lidandet för dem i djurriket. Jag gråter verkligen varje gång jag ser Gaia och hennes ”till synes” ordlösa invånare bli misshandlade på gränsen till brutalitet varje dag; miljarder över hela världen. Detta vansinne måste upphöra. Det kommer definitivt att upphöra. Faktiskt har det redan upphört i det stora NU ögonblick där Nova Gaia existerar.

Det mänskligheten inte har förstått är att när ni tittar in i ögonen på djuren en längre stund, då börjar ni se Mig i dem alla. Jag Är allestädes närvarande. Jag är själva luften ni andas; vattnet ni dricker. Det finns Ingen Plats Där Gud inte Finns.

I allting som ni ser kommer ni att känna igen närvaron av Gudomlig Kärlek; Guds-gnistan som också finns i varje enskild människa. Inte långt därefter kommer ni att kunna se er själva speglas i deras ögon. Ni kommer att bli förälskade i vilket djur som helst när ni varit i deras sällskap tillräckligt länge, med ert eget älskat sällskapsdjur.

De av er som innehar en högre nivå av energikänslighet har nu insett att det inte finns någon separation mellan er och Allt Som Är. Allting är så sammankopplat. Enkelt talat: vetenskapligt, energetiskt och andligt, är ni alla ETT, med Mig, med varje enskild levande varelse på Planeten Jorden, och med Gaia Planeten Jorden själv.

Ni som innehar denna högre nivå av energikänslighet(den grupp människor som ibland kallas empatiker) har haft den svåraste tiden i livet på Jorden. Ni kunde känna och lätt bli påverkade av det ofantliga lidandet hos Gaia och alla hennes invånare.

Några av er som läser detta har också nått en fas där ni verkligen har förkroppsligat Enhet och Enhetsmedvetande och sålunda fått förmågan att telepatiskt kommunicera med Gaia, och alla i Växt- och Djurrikena. Ni ”vet och känner” mycket väl omfattningen av den skada som Gaia och hennes ”ordlösa” invånare undergår varje dag.

Och ändå, för jag hade tidigare utnämnt Jorden till att vara en planet med Fri Vilja, kände ni alla att det inte fanns mycket ni kunde göra för att stå upp för sårbara grupper av människor och/eller andra levande varelser på Planeten.

Man kunde delta i upprop; man kunde också bli en ”trädkramare” eller bli vegetarian/vegan. Men djupt inom er kände de av er som redan gjorde detta, fortfarande att dessa handlingar egentligen inte hjälpte så mycket för att förändra världen. Trots allt, att respektera andra själars fria vilja är också en del av er väg i Ljus och Kärlek.

Följande är mitt meddelande till alla er som tillhör den ovanstående gruppen av själar:

Vänligen stå centrerade i mitt Ljus mina älskade barn, och förtvivla inte, känn er heller inte hjälplösa. Det tredjedimensionella sättet att leva går nu mot sitt slut. Mycket snart kommer KÄRLEK att vara det som gäller. Våld, grymhet, misshandel, intolerans, orättvisa eller försummelse kommer snart inte längre accepteras eller tolereras av majoriteten i mänskligheten som längtar efter att leva i andan av Fred, Kärlek, Samförstånd och Överflöd.

Massivt, intensivt, högvibrationellt Ljus av Kristusmedvetande fortsätter att flöda in från himlen, varje enskilt ögonblick under varje enskild dag. Inte en endaste levande varelse kan fly undan beröringen av Mitt Ljus. På de mörkaste platser, i de mörkaste hörnen i många delar av denna värld finns oändliga mängder av kraftiga Strålkastare som belyser ALLA nuvarande aktiviteter som inte är baserade på Gudomlig Kärlek.

Föreställ er att det finns oräkneliga strålkastare som slås på i en mörk arena och hela stället blir så ljust som om natten förbytts i dag. Det är vad som just nu sker över hela världen. De som deltar i lägre-vibrationella aktiviteter kan inte längre gömma sig i mörkret.

De kommer att börja ifrågasätta sina vägar och blir vägledda att förändra sig och välja att återvända till Kärleken och Ljuset hos sina verkliga Högre Själv.

På grund av er förhöjda känslighet vet jag, mina hög-empatiska barn, att ni lidit precis lika mycket som världen omkring er gjort, och av denna orsak, kommer ni alla att bli inkallade att vara de femtedimensionella ledarna inom era egna områden av expertis. Tona varje dag in på er inre vägledning, ert eget Högre Hjärta/inbyggda GPS, och vi kommer att arbeta tillsammans för att förändra varje aspekt av Jordens tredjedimensionella vardagsliv till andan av Enhet och Samförstånd. Ni är menade att vara där ni är, precis i detta ögonblick i tiden. Ha tilltro till att allt går helt rätt nu, enligt Vår Gudomliga Plan.

I nästa del av detta meddelande skulle jag vilja dela lite om hur livet kommer att te sig i Nova Gaia. När mänskligheten väl nått höjden av femtedimensionellt liv kommer livet där att i sanning vara bortom allt ni för närvarande kan föreställa er. Ni har verkligen glömt era högre dimensionella förflutna/framtida liv, så jag är här idag för att dela dessa för att stärka er motivation och hjälpa er att stå fast vid er egen Stora Väg av Ljus, oavsett vilka dagliga utmaningar ni hela tiden ställs inför. När allt damm har lagt sig och invånarna på Jorden börjar förkroppsliga Samförstånd och Kärlek för ALLA, kommer Jorden att gå in i en period av Fred. Allas huvudsakliga fokus kommer att ligga på andlig tillväxt och att bli Mästare av Skapelse och Manifestation. Det kommer att finnas ”Mysterieskolor” på många platser över hela planeten som lär sina studenter vägen av Enhet, Mästarskap och Upplysning. Ni kommer alla att arbeta tillsammans med era Galaktiska Bröder och Systrar för att få till planetär healing och etableringen av ett femtedimensionellt paradigm för alla aspekter av mänsklig existens.

Nedan ser ni några exempel på hur livet på Nova Gaia; i ett femtedimensionellt samhälle kommer att te sig:

  • Pengar( i alla former, papper, mynt, guld etc.) kommer en dag att bli onödvändiga. Om ni behöver/vill ha något i ert liv kan ni använda andliga krafter, era egna kraftfulla Gudomliga krafter av Skapelse, för att skapa det ur tunna luften. Koncepten för beskattning, banker och att driva företag för vinst kommer också att falla bort när pengar inte längre existerar. Existensen av pengar( och hur mycket man har) kommer inte längre att vara en av orsakerna till splittring och separation hos Mänskligheten.
  • Alla kommer att kallas att leva i tjänst för det Högre Goda för allt på Planeten, på ett sätt som bäst passar era egna talanger, gåvor och kallelser. Ni kommer att vara totalt fokuserade på andlig utveckling och att tjäna Kärleken i allt ni gör. Att arbeta 9 till 5 på ett jobb som ”bara betalar räkningarna” kommer att vara något i det förflutna. Alla kommer att leva ett liv i överflöd och således vara ”finansiellt” fria att följa sin egen passion; sin egen väg till glädje och uppfyllnad.
  • Mänskligheten kommer att vara en ras som till övervägande del kommunicerar via telepati. Ni har förmåga att känna/veta varandras tankar och kan sända meddelanden över stora avstånd, via krafterna i ert femtedimensionella Sinne. Ni kommer att lära er bli Mästare över era tankar under de tidiga åren av livet på Nova Gaia.
  • Resor till vilken plats som helst i världen kommer att ske direkt efter att ni visualiserar och koncentrerar er på den platsen i ert sinne. Era fysiska kroppar kommer att ha blivit kristallina, baserade på den Gudomliga Ljuskroppen hos ert Högre Själv. Detta kommer att möjliggöra omedelbar resa till alla delar av världen. Era Ljus-fysiska kroppar kommer inte längre behöva sömn, mat eller dryck för sitt uppehälle. Ni kan existera på enbart Ljus. Ni har fortfarande friheten att äta och dricka, men det blir bara baserat på trevnad och är inte nödvändigt.
  • Det kommer inte längre finnas behov av gränser mellan världens länder. Alla platser på denna planet kommer helt och hållet att vara Ert Hem. Det kommer inte att finnas något behov av pass; inget behov av militär/gränspolis. Alla vapen som potentiellt kan skada planeten och/eller någon av dess invånare kommer att förstöras. Det kommer att finnas en djup känsla av samhörighet och Kärlek mot alla och sålunda kommer ni inte längre att vara rädda för främlingar. Det finns ingenting extra ni måste ha/göra för att skydda ert land, ert sätt att leva, efter att ALLA på Jorden blir det fysiska förkroppsligandet av Gudomlig Kärlek.
  • Det kommer inte längre att finnas behov av en regering för varje enskilt land på Jorden. I alla andligt avancerade samhällen i detta Universum finns det bara EN planetär Regering/Ledarskap som består av representanter för alla nationer/olika kulturer i den världen. Tänk på ert FN, men i en större, mer enhetlig skala. Ert nyvalda FN; er planets Centrala Regering kommer att vara ansvarigt för att ta beslut och ge vägledning i allt som kan påverka den mänskliga rasen som helhet. Era valda ledare kommer att bestå av bara högt utvecklade människor som har den renaste intention att tjäna Gudomligt Ljus och det Högsta Goda.
  • Alla ni Gaianer( som ni snart kommer att kallas, och inte jordbor *skratt*) kommer att bli varmt välkomnade, med stor Glädje och Kärlek, till gruppen av högre dimensionella civilisationer, och vara aktiva deltagare i det galaktiska samhället. Och det betyder: Hela Universum kommer att öppnas upp för er alla. Andra planeter, galaxer och stjärnsystem kommer att bli er lekplats. Rymden kommer inte längre att vara ett ”Outforskat territorium” för framtida Gaianer. Jag är säker på att många av er vid det här laget vet att andligt och teknologiskt avancerade raser av varelser, såsom Plejadierna, Arkturierna, Venusianerna och många fler, har agerat Väktare för denna Galax i eoner; i en mycket lång tid. De har väglett och skyddat mänskligheten i Ljusets och Gudomlighetens tjänst. En dag( när mänskligheten växt till att bli en andligt avancerad ras) kommer också Gaianer att ta den rollen, och bli beskyddare och väktare av någon annan planet/civilisation som ska gå genom en stor förflyttning från de lägre till de övre dimensionerna av medvetande.

Till slut, jag känner varenda en av er som läser dessa meddelanden. Ni har fortsatt att läsa, för någonstans djupt inom er, står er inre varelse i resonans med innehållet i dessa meddelanden. Även om Nova Gaia(Jordens Utopi) som jag just beskrivit ovan verkar för bra för att vara sant, vet ni på något sätt att det finns i er framtid. I den nuvarande inkarnationen för dem som valt att uppstiga. Faktiskt, i det eviga stora ögonblicket av NU, existerar Nova Gaia, och ni spelar alla nu er roll i att manifestera det till er fysiska verklighet, precis här, precis nu.

Jag har förordnat att det NU är dags för Gaia och alla Hennes levande invånare, att återvända till den stora vägen av Kärlek. Många ljusvarelser(på båda sidor om sfären: fysiska och icke-fysiska) arbetar outtröttligt på att få detta att hända. Misslyckande är omöjligt.

Det utlovade Kungariket av Himlen på Jorden är NU här, och det är upp till var och en av er att göra anspråk på det och göra det till ert. Som alltid med allt annat har ni friheten att vara en del av det eller inte. Vi respekterar varje själs individuella beslut och kommer att hjälpa er alla i er egen andliga utveckling.

JAG ÄR DEN STORA JAG ÄR. Ni är alla eviga uttryck för Mitt Gudomliga Själv. Ni är i varje ögonblick hela tiden stöttade och totalt omåttligt älskade.

Jag sänder er alla Mitt Ljus och Min Kärlek.

Fader Gud

 

Channeled by Adele Arini. Copyright 2018. If you re-post, please retain message in its entirety, and provide the link below. Much love & gratitude. Namaste. https://www.raphaelshealingspace.com.au

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

 

 

 

You may also like...