Fader Gud via Adele Arini, 7 september, 2018

Fader Gud

via Adele Arini

7 september, 2018

”Få tillgång till ert femte-dimensionella själv”

 

 

Mina älskade barn!

Det har gått några månader alltsedan Adele kanaliserade sitt senaste budskap från mig och under denna korta tid har en snabb personlig tillväxt skett för ett flertal människor. Som en grupp, i synnerhet alla ni som på närmare håll här har följt våra högre-dimensionella samtal, är ni nu redo att gå framåt i en större förståelse.

Tiden är inne för er att omfamna mer av vilka ni är. Det är NU dags för er att lysa så klart med er Själs Gudomliga Kraft. Aspekten av ert Inre Själv, som är Guds-/Gudinne-delen inom er, är redo att födas fram.

För en del av er som läser detta, så har ni i själva verket under den senaste tiden upplevt detta underbara ’genombrott’ – genom att ni så intensivt har fått känna er: så befriade från ert Själv-påtagna 3D-fängelse, inom vilket de flesta av er här har valt att leva under eoner, samt fullständigt, villkorslöst FRIA! Adele har känt en sådan stor obeskrivlig glädje och har många gånger gråtit många tårar av lycka när det nyligen inträffade för henne. Er upplevelse kan vara annorlunda, men till sin essens densamma. För frihet är en naturlig födslorätt för varje Gudomlig Ljusvarelse. För vissa av er kan detta genombrott ha inträffat under en meditation den senaste tiden, eller under stillsamma naturpromenader när ni vandrade bland oss som ett med ert Högre Själv.

Till dem av er som inte är helt säkra på vad jag menade med detta genombrott, vänligen ha tålamod med er uppvaknandeprocess. Ni alla befinner er i olika faser av det andliga uppvaknandet och hur snabbt ni kommer till mållinjen beror i sanning på de individuella livsmanuskript som ni har skrivit för er själva innan ni trädde in i den fysiska dimensionen. När detta genombrott sker kommer ni inte att ifrågasätta huruvida det handlar om det. Ni kommer instinktivt att veta i ’DEN’ stund då det sker, utan några tvivel.

Ni har mycket länge valt att ’trycka ner er själva’, ’dämpa ert ljus’, samt ’lämna över er makt till andra’ under många jord-bundna Livsspel som ni har skapat för er själva.

(Ifall du är ny till våra meddelanden här, och inte helt förstår vad jag menar med ’Livsspel’, hänvisas vänligen till Moder Guds föregående kanaliserade meddelande genom Adele. De budskap som finns här är menade att läsas i följdordning, från det äldsta till de nyaste, för en bättre förståelse.)

Ni alla här har vaknat upp från er djupa andliga slummer och nu befinner ni er i processen av att breda ut era vingar med er Själs-Kraft: ’Vi har nog av 3D-spelen! Jag kommer inte längre tolerera någon inskränkning som härstammar från mig själv eller från andra, eftersom det nu är dags för mig att på nytt bli den Obegränsade, Kraftfulla Jag som jag har kommit ihåg att jag är. Alla 3D-illusioner, försvinn!’

Ert Gudomliga, Suveräna Jag har äntligen ’fått komma ut’ i det öppna, mycket likt en larv som genomgår en intensiv process av metamorfos, för att förvandlas till en magnifik fjäril. Och när processen väl är fullständig, så finns det ingen återvändo!

Det är dags för ert Heliga Kristus-Själv/Guds-Själv att komma ut och leka; att ha roligt, att vara KÄRLEK och att i varje ögonblick vara GLÄDJE.

Moder Gud har i sitt senaste budskap genom Adele, skrivit: ’Följ er Glädje – det borde vara er Slogan, er ’Modus Operandi’, eller er ’Livsformel’, från och med denna stund framåt och framledes’ och INGET ÄR MER SANT än denna Sanning!

I själva verket så är att känna/vara KÄRLEK och att känna/vara GLÄDJE två aspekter av den SISTA NYCKEL som ni behöver, för att få tillgång till ert Femte-Dimensionella Själv.

Föreställ er att Glädje & Kärlek är två sidor av samma mynt; samma NYCKEL. Den ena kan inte existera utan den andra och man måste permanent vara bägge för att kunna få tillgång till sitt mäktiga, oändliga, multi-dimensionella Själv.

Idag ger jag med glädje denna nyckel till er, mina älskade barn, för ni är ÄNTLIGEN redo för den. Ni skulle annars inte känna er dragna till att läsa/lyssna till detta kanaliserade budskap. För Kärlek & Glädje är de två högst-vibrerande och mest naturliga tillstånd i era högre aspekter av Självet, vilka inte kan fejkas. Ni är antingen kärleksfulla/glädjefyllda, eller så är ni det inte. Det finns inget mellanläge.

Låt oss nu göra ytterligare en underbar visualiseringsövning tillsammans (liknande den som vi gjorde i mitt tidigare kanaliserade budskap: ’Konsten att släppa taget’, skrivet genom Adele.)

Ta flera djupa andetag för att lugna och stilla sinnet. När du är redo, visualisera att jag nu i sanning står framför dig och erbjuder dig en underbar gyllene nyckel som lyser av rosa kärleks-ljus. Sedan tar du glatt emot denna nyckel och håller den i handen. Föreställ dig att nyckeln nu smälter samman med din hand, för att sedan helt och hållet integreras med din fysiska kropp – hela din gestalt. Det sista steget är för dig att andas djupt och sitta stilla i ytterligare en eller två minuter. Använd alla dina sinnen för att förnimma de kraftfulla efterverkningarna som uppstår i denna energi-sammansmältning.

De renaste, högsta Gudomliga vibrationerna av KÄRLEK och GLÄDJE har precis blivit aktiverade inom dig och du är äntligen redo att ’utöva’ dina Högre-Dimensionella krafter.

Och precis som Harry Potter förmådde få tillgång till sin inre magi/sina Krafter (kanaliserade genom hans stav) för att manifestera allt han önskade sig i sin verklighet, så kan du göra detsamma! Varför tror du att Magi alltigenom åren har varit en sådan populär genre i era böcker och filmer? Mänskligheten inser undermedvetet att Magi verkligen existerar och att man inte behöver leta väldigt långt; allt man behöver göra är att blicka inom sig själv och finna nycklarna för att komma åt denna Magiska, Gudomliga aspekt i sitt Själv.

Ni är alla mycket mäktigare än vad ni förefaller vara!

Precis som er favorit-trollkarl, så är ni nu redo att få tillgång till era inre Magiska/Gudomliga Krafter, som kommer att kanaliseras genom er fysiska kropp – er Själs farkost. Är inte det spännande, mina barn?

Jorden kommer på nytt att bli den underbara spelplan som den alltid var menad att vara/skapades för att bli; införstådd med era naturliga, Gudomliga Krafter av Skapande och Manifesterande!

Mina älskade barn, de två nycklar som ni behöver för att nå denna del i Självet, har fullständigt beskrivits här och överlämnats till er. De finns i sanning inga gränser för vad ni i er fysiska verklighet kan skapa och manifestera. Och ju förr ni tror på denna ultimata Sanning, desto tidigare kan ni också bli en vandrande, talande, modern Uppstigen Mästare/Avatar som kan andas, likt Jesus, Buddha, Krishna, Moses och många andra berömda män/kvinnor, som framgångsrikt uppsteg under sina fysiska inkarnationer på Planeten Jorden.

Ju oftare ni tar er tiden att ’öva och leka’ med era Själs-krafter, desto mer förmår ni med lätthet skapa och manifestera ännu fler kärleksfulla och glädjefyllda omständigheter till ert NU-ögonblick!

Låt oss ta analogin om en ung man som för tillfället är en bilförare på nybörjarnivå. Den här ynglingen fick sitt splitternya körkort och har inte någon stor erfarenhet av att självständigt köra på vägen. Vanligen fanns hans körlärare eller hans föräldrar hela tiden vid hans sida, när han fortfarande höll på att lära sig alla knep. Nu när han framgångsrikt har klarat körprovet, behöver han bli bekväm och självsäker gällande att köra på egen hand. Och det enda sättet att nå detta mål är att han så mycket som möjligt måste befinna sig ute på vägarna!

Övning gör en verkligen perfekt. Att förstå all teknisk ’know-how’, att begripa de bästa övningarna och memorera trafikregler/-bestämmelser kan bara göra så mycket. Vad den unga mannen behöver är kunskap genom erfarenhet, för att han ska kunna bli självsäker med sina körkunskaper. Man måste på djupet förstå att det finns ett massivt stort glapp mellan praktisk/erfarenhetsmässig kunskap och teoretisk kunskap för allt som man är ny på att göra/vara.

Och precis som den här unge föraren; nu när ni vet, förstår och (förhoppningsvis) tror på att ni har fått ta emot de två nycklarna, samt helt och hållet integrerat dem med ert Högre Själv på alla sätt; så är följande steg mycket enkelt! Ni måste börja ’tänja på era nyfödda, Högre-dimensionella muskler’ och börja skapa/manifestera!

Tveka inte att be om hjälp, eftersom vi är ivriga att få hjälpa er att komma igång med nästa del på er resa, där magin är verklig och mirakler förekommer i överflöd.

I mitt äldre kanaliserade budskap som jag nämnde ovan, avslöjade jag de 3 magiska yttranden som ni ofta borde uttala. Först, att aktivera ert tidigare-sovande Guds-DNA och sedan senare, att dagligen affirmera er avsikt att ställa er i linje med målet att fullständigt förkroppsliga ert Högre Själv. De flesta av er här har regelbundet uttalat dessa affirmationer och de har arbetat på att förändra er på underbara, förbluffande sätt!

Dessa 3 affirmationer är den Första Nyckeln för att harmonisera den mentala kroppen, dvs sinnet, med ert Gudomliga Själv. Vad ni ofta tänker på, vad ni regelbundet uttalar högt, kommer med tiden att bli grunden/basen för er nya uppsättning övertygelser. Era ’nya’ femte-dimensionella övertygelser, för att vara exakt. Att få känna er/vara glädjefyllda och kärleksfulla är den sista biten i pusslet som fullbordar hela bilden. Det är den Andra och sista Nyckeln som behövdes för att harmonisera er Emotionella Kropp med ert Gudomliga Själv. Och i fall någon undrar: ‘Vilken bild?’ så är det helt enkelt den vackra, underbara bilden av ert mäktiga, Multi-dimensionella, Guds-/Gudinne-Själv.

Den huvudsakliga bild som Adele har använt sig av för att representera detta specifika meddelande, valdes noggrant för att ge er alla en känsla av hur mäktiga ni är och hur redo ni nu är att ta i bruk er Gudomliga Ljus-Energi! Det är i sanning ett underbart exempel på det ovannämnda pusslet som representerar ert nyfödda 5D-Själv, vilket världen nu kan se, efter att ert Sanna Jag äntligen har kommit ut i det öppna.

Ni är nu redo att flyga till högre höjder; att sväva FRIA från alla tredje-dimensionella begränsningar för att nå oändliga potentialer.

Vad exakt är det i de senaste dagarnas energier som gör att många av er här äntligen är redo att ta få emot den Andra Nyckeln?

Ni alla har framgångsrikt avslutat en period av en extrem utrensningsfas under de astrologiska Juli-Augusti-prövningarna. Ni var tvungna att genomgå en period av intensiva planetariska retrograder, kraftfulla måncykler, höjdpunkten på Lejonportalens öppnande den 8 augusti; alla dessa himmelska händelser har tjänat till att på en permanent basis eliminera ert ’överflödiga bagage’. Hela det Mänskliga Kollektivet har genomgått en massiv utrensning av allt som inte längre tjänar ert Högsta Goda. Denna utrensning skedde på både mikro- (individuella) och makro- (kollektiva) plan. Och det har varit en massiv succé!

Många av er här känner er nu mycket Lättare än vad ni någonsin tidigare varit. Ni har skalat av er en hel mängd bördor, toxicitet eller tyngd som härstammar från era tidigare upplevelser, 3D-betingelser och trossystem – och nu är ni redo att lämna dem alla bakom er.

Låt oss jämföra er Uppstigningsresa med en annan, liknande målsättning som vissa människor har, av att en vacker dag göra en klättring och slutligen nå upp till toppen av Mt. Everest – ett av de högsta bergen på er planet. För bägge av dessa målsättningar har ni fler chanser att lyckas, genom att vara noggrant förberedda och genom att bära med er bara det som ni faktiskt behöver för den mödosamma klättringen upp längs vägen upp till berget.

Den förnuftiga klättraren, den som är beslutsam att tryggt nå sin destination, framgångsrikt och i sin egen takt, kommer INTE att bära något ’överflödigt bagage’, som senare visar sig vara ett större hinder för färden uppför berget. Detta är bara ifall klättraren faktiskt är seriös gällande att lyckas och inte tänker ge upp halvvägs.

För er alla som känner er trötta, utmattade och kanhända till och med redo att ge upp, låt mig trygga er, mina barn. När ni väl når bergstoppen så är utsikten mycket väl värd klättringen, ansträngningen, mödan, svetten och till och med de tårar som ni fick uppleva på er färd att komma dit! Och den största skillnaden mellan er Uppstigningsresa och klättringen till toppen av Mt. Everest, när ni väl når upp till toppen, dvs när ni framgångsrikt har uppstigit, är att ni aldrig igen kommer att behöva ta er tillbaka ner för bergsstigen! Ni kommer att stanna kvar där för evigt; så länge som ni önskar stanna!

För Ljuset har segrat! Och det är här för att stanna.

Inte för att segern någonsin var tvivelaktig, eftersom den ständigt var garanterad. Mina barn, jag försäkrar er helt enkelt om att 5D-Jorden nu har blivit en absolut säkerhet. Samtliga av de tillgängliga, sannolika tidslinjer för Mänskligheten, som vi idag kan överblicka utifrån vårt Högre Perspektiv, leder till det slutgiltiga, fysiska manifesterandet av den Gyllene Tidsåldern för Gaia, er Moder Jord och för hela det Mänskliga Kollektivet.

Planeten Jordens Ljusfrekvens såsom den är idag, är den högsta den någonsin har varit, alltsedan Atlantis fall. Och den kommer bara att fortsätta höjas, väl bortom höjden för er planets senaste Gyllene Tidsålder under Atlantis tid. Så som vi, er Fader/Moder Gud för länge sen hade bestämt att hela experimentet gällande ’Dualitet/Polaritet’ på Planeten Jorden skulle komma att komma till sitt naturliga avslut under år 2012.

Och under detta Sjätte År av den Nya Jorden, så är det nu dags för Gaia och er alla, att återgå till era Multi-dimensionella, Galaktiska Själv. Det är nu dags för alla att återgå till Sanningen, till det magnifika Ljuset i Ert Själv och till min varma omfamning.

Välkommen HEM, min älskade!

Ni alla som har vandrat genom livet och desperat saknat ert Hem; som har känt det som om ni inte hört hemma här; vänligen tro mig när jag säger att denna känsla snart kommer att försvinna på ett mycket naturligt sätt. Varje dag, i och med att Jordens vibrationer fortsätter höjas, så kommer tillvaron här att kännas alltmer som att vara Hemma – jag skapade för länge sen Edens Lustgård för er, precis här på denna planet.

Himlens Rike på Jorden är NU här och det är dags för er att börja kavla upp ärmarna och ha roligt genom att skapa er egen version/vision av Himlen precis här, precis nu. För detta är det huvudsakliga syftet för att ni fysiskt finns inkarnerade här: att hjälpa och ta del i skapandet/manifesterandet av 5D-Jorden!

I egenskap av en av de huvudsakliga sambandspunkterna i detta Universum; varthelst Jorden är på väg, så kommer ert solsystem, er galax och de flesta delarna i detta Universum slutligen att följa efter. Och det är varför Gaia och hennes invånare håller på att få massiva mängder av hjälp som kommer från många högre-dimensionella varelser från olika civilisationer över hela Universum. Det är mycket viktigt för Gaia och det Mänskliga Kollektivet att uppstiga, eftersom er framgång, eller ert misslyckande kommer att ha massiva följder som påverkar SAMTLIGA.

När mänsklighetens evolutionsnivå som helhet har uppnått de högre nivåerna av 5D eller högre, så blir ni också en dag ombedda att hjälpa andra civilisationer som genomgår samma Uppstigningsprocess. Vad ni lär er/har lärt er här som en art, har allt dokumenterats i det Universella Biblioteket av Visdom, för att kunna användas som en Bruksanvisning/Lärobok i ämnet: ’Hur man framgångsrikt förbereder, skapar och manifesterar Uppstigningen för en planet och dess samtliga invånare.’ Det är den allra första läroboken i sitt slag som någonsin har skapats! Hela Universum övervakar er ivrigt; övervakar hela den process/det spel som på ett underbart sätt nu vecklar ut sig – precis som ni skulle övervaka era favorit-program/sporthändelser på TV. Alla ni inkarnerade Själar som har valt att finnas här på planeten Jorden för att hjälpa till med denna massiva gemensamhetsprocess, är de mycket berömda, legendariska spårfinnarna.

Över hela Multiversum är ni kända som en ras av varelser som har gjort något som de flesta trodde var omöjligt att göra! Ert mod, er tapperhet och uthållighet har framgångsrikt fått till stånd det nästintill avslutade projektet: Uppstigningen på den Planetariska nivån. Och er framgång kommer att vara grunden för många liknande dramer/spel som står i färd med att skapas; står i färd med att vecklas ut på många andra planeter över detta specifika Universum.

Sitt stilla en minut, andas djupt och tona in dig till vår närvaro. Känn applåderna, den stående ovationen och den tacksamhet som kommer från hjärtat från oss alla här i de Högre Sfärerna, som en uppskattning för allt ert hårda arbete för att komma fram till var ni idag befinner er. Vi befinner oss i djup ödmjukhet över storslagenheten i den Mänskliga Själen och vi står i vördnad för allting som ni är.

Nu är de svåra bitarna väl övervunna, för er alla här som en tid har varit uppvaknade; som har, eller nästintill har avslutat er fas av Inre renande/utrensning. Klättringsbiten av resan är avklarad! Alla stigar, alla rutter finns nu tillgängliga för er att ta, så att ta er till den där bergstoppen har blivit lättare. Ifall bergsklättring är en av era favoritsysselsättningar på fritiden, tänk att graden på er klättring har gått från grad 6 (mest utmanande) till grad 1 (den lättaste), Det är i sanning dags för alltmer GLÄDJE att träda in i ert liv, under denna återstående, slutliga del av er Uppstigningsprocess.

Under denna sista del av er resa där, så kan ni ta er tiden att samtala & ha roligt med de människor som ledsagar er på samma väg; ni kan ta er tid att dofta på blommorna, prata med fåglarna och träden; njuta av vinden, bergsutsikten och den friskare luften. Och när ni gör det, så kommer glädjen att smita in i varenda aspekt av ert underbara liv, så naturligt, skenbart utan möda. Att vara här på Jorden kommer inte längre att kännas som en tung börda, en plikt, en uppgift som de flesta av er har känt av, djupt inombords. Livet här kommer att börja kännas så magiskt; något för er att genuint känna er tacksamma och hedrade för – för den möjlighet som ni har fått, att få bevittna Miraklet för den Planetariska Uppstigningen från framsätet!

Min älskade, fatta bägge händer som jag just nu sträcker ut mot dig och följ med Mig. Jag kommer att finnas där på vartenda steg av vägen fram tills den sista biten på din Uppstigningsresa. Tillika med Moder Gud och alla medlemmar i dina flitigt arbetande andliga team.

Kalla på Ärkeängel Sandalphon för att hjälpa till med att överösa ditt dagliga liv med så mycket glädje, så många roligheter och med massor av vacker musik, så att du i upprymdhet kan hoppa, dansa, vandra eller jogga den resterande vägen.

Kalla på Lord Merlin för att få hjälp med att få tillgång till din Inre Gudomliga Magi.

Kalla på Lord Sananda för att visa eller påminna dig om hur du ska vara Villkorslöst Kärleksfull oberoende av någonting.

Vi alla står redo att hjälpa till och ingenting är omöjligt! Du är obegränsad på alla sätt och det är dags för dig att överbrygga glipan mellan att ’veta och förstå’ detta, och att ’bli och omfatta’ den Storhet, den Strålande Natur som är ditt Sanna Själv!

Älskade Uppstigna Mästare som ni på nytt nu har återgått till att vara: ert Ljus, er Kraft, er Skönhet och er Storslagenhet är en underbar, storslagen syn att skåda.

Den Nya Gaia, den fridfulla, lyckliga, överflödande Nya Jord som ni har bett om är NU HÄR och välsignade ska alla vara som vistas där

Stor Kärlek för er alla, i evighet.

Er Fader Gud.

 

 

Channeled by Adele Arini. Copyright 2018. If you re-post, please retain article in its entirety, and provide the link below. Much love & gratitude. https://www.raphaelshealingspace.com.au

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...