Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, September 7th, 2018

Fakta kontra känslor

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi har undersökt de olika sätt som ni kommunicerar med varandra på och vi ser att att det finns några bestämda områden som ni kunde förbättra er effektivitet på i er kommunikation. För det första, så föreslår vi att ni, när ni pratar med någon, verkligen lyssnar till vad den personen säger. Ni kanske är ivriga att få uttrycka er egen åsikt, men det är också viktigt att ge den andra personen chansen att prata och bli lyssnad till.

Om ni är mitt i en konversation och är oense med den andra personen, så försöker många av er att visa att ert sätt att tänka, eller ert sätt att se på situationen, är det rätta. Det förutsätter att det endast finns ett rätt sätt att se något på. Om du känner starkt i någon fråga, så istället för att försöka bevisa att er synpunkt är den rätta, tala om hur ni känner.  Att tala om era känslor, är något som för er närmare en annan person.

Att tala om fakta kommer aldrig att föra er närmare en annan person, men att prata om era känslor har potentialen att framkalla medkänsla och det öppnar upp den andra personen, så att han eller hon delar vad den känner och då har ni verklig “intimitet”. Det finns mycket polaritet i er värld idag och mycket av den förs fram av politiken. När ni ser att allas perspektiv kommer från deras erfarenheter och känslor, så finns det en större chans att föra samman olika “sidor”.

Och det är vad ni är här för att göra vid den här tiden. Ni är här för att depolarisera ert samhälle och ni kommer inte att komma dit genom att argumentera och genom att bevisa att ert perspektiv är det rätta. Ni behöver också tillåta andra människor att ha sina perspektiv, om ni vill vara mer som Källenergin.

Källenergin tillåter allt att vara som det är och ni varelser som stiger upp till den femte dimensionen: Det är mycket bättre för er att “titta på Källenergi-perspektivet” och följa det så bra ni kan. Det bästa är att starta med varandra.

Vi är det Arkturiska rådet och vi har glatt oss över kontakten med er.

Översättare:

Marie Silja

You may also like...