Fader Gud via Ann Dahlberg, 30 augusti

Fader Gud

Söndag 30 augusti 2015

Kanal Ann Dahlberg

 

 

Jag är Er Fader och vill tala med er om den tiden som skall komma. Som ni alla vet så befinner ni er i den yttersta av yttersta tiden. Tiden där en ny energivåg sköljer över Jorden. En energivåg av kärlek. Det är av kärlek ni är födda och det är i kärlek ni ska återfödas. Med det menas att ni med sinne, kropp och själ ska återgå att leva i kärlek. Den energinivån vibrerar i en högre frekvens och era kroppar måste vänja sig vid och anpassa sig till en högre vibration. Allt som sitter fast och blockerar denna energi måste lösas upp och rensas ut. Även er mat kan behöva ändras en del eftersom tung och kraftig mat kan stoppa upp den här lätta energin. Mycket frukt och grönsaker kan behöva läggas till maten då energin har lättare att få fäste där. Ni går från en tyngre kropp till en lättare kropp, kära barn, så det kan vara bra att se över sina vanor lite grann.

Meditation, skratt och sång är sådant som kroppen mår bra av just nu. Skratta, sjung och lev i nuet, så kommer ni att känna hur kroppen stiger i sin frekvens. Det är den frekvensen som ni ska eftersträva, kära barn på Jorden. Ju oftare ni är där, ju bättre hjälper ni kroppen att höja sin frekvens. Glädje stimulerar, finn glädjen i er själva och stärk den dagligen eftersom ni då lättare lever i harmoni med er själva. Lever ni i harmoni med er själva så lever ni i harmoni med allt som finns runt er också. På det sättet sprids kärleken, glädjen och harmonin ut i världen. Ni blir en tillgång för alla som söker finna sin glädje och det är många som söker efter det idag.

Det är många gråa slöjor som behöver lyftas, så att lite ljus av glädje kan sippra in och börja fylla hjärtat. Hjärtan fylld av ljus skänker mycket glädje. Det riktigt strålar om de människorna. De vibrerar av kärlek och självförtroende. De är osjälviska i sitt givande och de dömer ingen. De vet själva hur svårt det kan vara och att enda vägen ut är att finna sitt eget hjärta och fylla det med ljus. Ljus finns i allas hjärtan, det behöver bara tas om hand och stärkas.

Precis som modern älskar sitt barn för det den är, älskar jag Er Fader mina barn för de ni är. Ni är alla mina älskade kära barn utan undantag. Allt som lever, växer och finns till är för mig lika kärt som de som redan fyllt sitt hjärta med kärlek och går på den ljusa vägen vid min sida. Frågan blir då: Vem behöver mig mest? Jag tror ni redan vet svaret. Jag finns här för alla som behöver mig.

Jag älskar Er alla så mycket

Med stor kärlek

Fader Gud

Du gillar kanske också...