Fader Gud via Inger Noren, 24 januari, 2022

Från vår Fader Gud

Det är utmanande tider med starka energier som måste få ta del av sådant som ska rensas men även förnyas i både kropp och själ.

Mina vackra och fantastiska barn på denna vackra planet har haft många svåra och utmanande liv som har påverkat alla i både gott och ont. Nu däremot mina barn är det svåra och smärtsamma över. Det kommer fantastiska år framför er och det börjar med detta år 2022.

Många mirakler kommer att inträffa under de närmaste åren som överskuggar allt det mörka som sker på Jorden just nu. Allt kommer att förändras i människornas liv med helt andra möjligheter till ett liv i harmoni, välfärd och kärlek.

Att börja med en tillit för att det endast kan gå mot en bättre värld för alla på planeten är en god start och med alla dessa starka kärleksenergier som skickas till Jorden oavbrutet för att höja mänskligheten till en högre vibration och med den en högre andlighet.

Att stå lugn i sitt varande och se allt från den ljusa sidan blir svårigheterna inte så framträdande. Det är bäst att vara en iakttagare än en deltagare i allt som sker just nu i era liv. Allt detta som sker nu var förutbestämt sedan tidernas begynnelse och allt går som det var planerat. Alla människor har sin egen resa i sitt liv och många har äntligen vaknat och förstått att allt som sker nu har en avsikt.

Många är det som vill gå till en högre dimension och de som har en stark avsikt med detta kommer att gå till uppstigningen till den femte dimensionen medan andra har valt att komma när de är redo för en högre medvetenhet.

Mina barn, allt är precis som det ska vara och ingen har rätt att ifrågasätta någons val eftersom det är något som själen har bestämt angående utvecklingen hos individen. Själen består endast av kärlek och det är av kärlek livens resa bestäms för allas utveckling till högre andlighet. Alla kommer ändå att mötas när tiden är inne.

Min kärlek är så stor för mina barn som alla är en essens av mig.

Er Fader Gud

AMEN

Du gillar kanske också...