Den Gudomliga Modern via Linda Dillon, 21 december 2019

Den Gudomliga Modern via Linda Dillon, 

21 december 2019

 

Kärleken är allt | Den Gudomliga Modern via Linda Dillon

En vacker kanaliserad juvel från en personlig reading med Linda Dillon.

Den Gudomliga Modern ~ Kärleken är Allt

Den Gudomliga Modern: Hälsningar, Jag är Modern, oändlig och evig, Modern av Förändring, Modern för det Varaktiga. Modern till En, Modern till Alla. Välkommen, min älskade, söta ljusängel, lärare, söta visionär, läraren om broar från de avlägsna stjärnornas vatten.

Du har vinkat till mig, precis som jag har vinkat till dig, genom min evighet och omniversum, och från omniversum till rikena av [?], så att du kan höra mig och, ännu viktigare, du inte bara känner mig utan upplever mig, för det är syftet med vår förening denna dag.

Älskade du, ja, du har kommit som lärare, som visionär, som en bro mellan verkligheter, mellan dimensioner, mellan existenser. Det är dags att mina barn i detta planetsystem vaknar till en större medvetenhet – en större förståelse – och de har nått denna punkt av beredskap. De går framåt i förankringen av en ny värld, ny verklighet, nya förståelser som i själva verket inte alls är nya [utan], uråldriga och eviga.

Förstå – att du blir inspirerad … inspirerad … att minnas, att återta, att lära, att expandera … ja, naturligtvis för ditt heliga själv … men när du börjar förstå, så finns det inget sådant som ditt heliga själv. Det är allt och inget. Och jag menar inte det för att dämpa din essentiella gnista, som är skinande och helig.

Det är inte en slump att du har studerat och studerar det du kan tänka på som den fysiska världen, den kemiska interaktionen, materiens formler, eftersom studierna av denna verklighet, på många sätt tillåter dig att se det som faktiskt inte är verkligt alls – det är förgängligt; allt håller på att bli så. Så det blir en återspegling för dig, för att inse oändligheten i mitt universum.

Det är också viktigt, för jag vill inte att du bara vandrar genom dimensionerna eller genom stjärnorna, för du har kommit till min planet – denna vackra planet av skönhet, av mångfald, av potential, förundran, av kärlek – du har kommit till denna tid och till denna inkarnation med förståelsen om att du kommer att vara läraren, att du kommer att vara rösten – rösten som inte gråter i vildmarken; det är passerat! – för att verkligen öppna upp och gnistra, att fungera som en katalysator under denna övergångstid, för de som söker.

Och det jag föreslår för er och genom det ni vet om, så kommer de som söker att implodera och explodera – nej, inte så som vid förstörelse – utan i medvetenhet och uppvaknande. Och när de gör det – vilket är min Plan – när de gör det, så ser de sig omkring. Många blir osäkra och oförstående om vilken riktning de ska ta.

Tänk på det på detta sätt. Om du sovit mycket djupt och sedan vaknar till, så är du desorienterad. Du kommer att tänka, ”Var är jag och vad gjorde jag?” Det är vad som händer med mänsklighetens kollektiv, och det är bara goda nyheter. Detta är öppningen som du och så många inte bara har längtat efter, utan bett om.

Och du har positionerat dig, och jag har positionerat dig, med full förståelse och vetande – tydligt vetande – om var du behöver vara en bringare av hopp, ett ankare av visionen i existens sötma. Detta trossystem som så många har klamrat sig fast vid – om att faktiskt inte bara resan är bestämd, utan att den också är svår och fylld med smärta och lidande – vilket helt enkelt inte är sant.

Och som du har lärt dig och lär dig – så är denna mentala, emotionella reaktivitet, bara precis det. Så där mina människor skiftar är det inte bara från att vara reaktiva, utan de skiftar till att bli initiativtagare. Varför är detta viktigt? Med utvecklad förnimmelse, med utvecklad balans, i förankringen av gudomlig kunskap och gudomlig auktoritet, det man då initierar, väljer att uppleva, är kärlek i all sin underbara prakt och form.

Det är hela syftet med all Skapelse, all existens. Det är bara för dig att känna, att vara, älska – den Enda.

Och du börjar förstå detta och så, ja, jag skickar en hel del energi för att du ska fortsätta på denna väg av glädjande expansion, med förståelsen för kollektivet – dess kriterium – och för att kunna kommunicera fullt ut, entusiastiskt, med varje varelse i vilken galax eller vilket solsystem som helst, så måste du känna till, förstå och kunna relatera till deras kriterier, till deras referenspunkter, till deras ramverk, om det de tror är verklighet.

Så nyckeln i detta är inte att du ska gå framåt i din förståelse, utan att du inte, när det gäller din vision och din undervisning, att du inte går för långt framåt så att de inte kan se dig, höra dig eller relatera till dig längre.

Så, kära hjärta, var vill du börja den här gången?

F: God dag, Gudomliga Moder, jag är tacksam för dina komplimanger. Jag är tacksam för allt du har gjort för mig – alla dina gudomliga ingripanden utan vilka jag skulle gå förlorad i mörkret. Och jag tackar dig för att du har väglett mig till att bli villkorslöst kärleksfull.

Med det sagt kommer jag att ställa min första fråga. Som du vet så känner jag intuitivt att jag inte är menad att gå på ett högre universitet … utan att jag är menad att bli en spirituell lärare, vilket du har bekräftat. Och jag vill vara din eviga tjänare. Därför, Gudomliga Mor, vill jag fråga hur jag bäst kan tjäna dig, när jag har tagit min examen från universitetet runt maj 2020?

Den Gudomliga Modern: Först och främst, mitt älskade barn, så är du välkommen och du välkomnas in i min famn. till min sfär, till detta utrymme.

Att du har rest i mörkret – och upplevt det du kallar själens mörka natt – är mycket viktigt eftersom många inte bara reste dit, de bor där. Och i den dystra världen vet de inte att det finns en väg ut, [och] att det finns val, alternativ och andra upplevelser.

Så att ha varit där tjänar dig bra och tjänar mig bra, för att du förstår. Och det är, så som jag säger: du måste prata med folket och röra vid deras hjärtan, där de lever. Så tänk inte att det har varit slöseri. Det har det inte. Det har varit avgörande.

Oavsett om du går på ett högre universitet eller inte – och vi föreslår för dig att du inte nödvändigtvis lägger det åt sidan; detta, älskade du, kan bli ett parallellt spår – du ser vad människorna har glömt. De tenderar att tro att det är antingen/eller, och det de behöver är inte det här mänskliga exemplet på antingen/eller, utan allt … att ni kan göra ALLT.

Det betyder inte att du som en spirituell lärare behöver avlägsna dig, eller att du exkluderar dig från det vi skulle kalla ”mainstream”, eftersom du reser dit för det är där dina elever är.  I det här livet ska du inte gå till ditt ashram och avlägsna dig från där folket befinner sig.

Fast, ja, meningen är att du ska bli en spirituell lärare. Men i första hand, tänk eller välj inte att det helt enkelt måste vara antingen/eller, för jag vägleder dig och jag ber dig – men jag kommer aldrig att ingripa i din fria viljas val, eftersom dina val är lysande.

Tänk inte att det måste vara antingen/eller. Då kommer du att bli både den lärare

och individ – som säger: ”Ja, jag vet om att det finns högre utbildning. Jag vet att jag kan göra karriär. Jag har tänkt på det, men det är inte min prioritering. Men det behöver inte vara antingen/eller.”

Denna dualitet i den mänskliga upplevelsen, är det som verkligen är under förändring.

Kanaliseras av Linda Dillon

©2019 Council of Love, Inc.

https://counciloflove.com/

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...