Fader/Moder Gud via Ann Dahlberg, 29 mars 2018

Fader/Moder Gud

Torsdag 29 mars 2018                                                                  

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Fader/Moder Gud från allt som är. Jag finns med er i allt ni företar er, kära barn på Jorden.

Jag finns med er när vinden viskar i ert öra.

Jag finns med er när solen strålar på era kroppar.

Jag finns med er när vattnet svalkar era kroppar.

Jag finns med er bland växterna och träden.

Jag finns med er vart ni än ställer färden. Dina upplevelser är mina upplevelser men jag lägger ingen värdering på dem. De finns där bara som en energi som kommer och går. De är som den svala brisen som snuddar vid dit ansikte, för att sedan flyga vidare. Allt som är skapat är lika värdefullt för mig. Allt är skapat av kärlek från en ren och hög energi och det är oförstörbart. Grunden i denna energi är alltid ren och klar. Inget kan förstöra dess ursprungliga form. Ni är alla skapade från denna höga energi och ni har sedan fått välja vilka uttryck som ni har velat pröva och vilka skapelser som ni har velat göra. Ni har prövat på de ljusa energierna såväl som de mörka. Ni har stängt ljuset till källan för att förstå dualitetens svårigheter i att leva i rädsla och ensamhet. Ni har också öppnat ljuset till källan för att släppa in mer ljus och gå tillbaka till den enhet som ni en gång lämnade. Hela tiden har ni haft en oförstörbar diamant inom er, en diamant som bara har vilat och väntat på att åter bli funnen.

Det strålar nu från många diamanter på Jorden idag, för det är många människor som har sökt sin skatt och funnit vägen till sin egen diamant. De har börjat att slipa och putsa den så att den ska skina lite extra. I ljuset från solen strålar och lyser era diamanter en bra bit utanför kroppen. Människor känner av strålglansen och börjar att putsa lite extra på sin egen diamant. Moder Jords egen diamant strålar nu vackert i solskenet och hon möts av sång och jubelrop. Det är många som har väntat på att ni ska upptäcka era diamanter kära barn på Jorden, den ljusa kärleksfulla energin som leder er hem. Jag hjälper er nu med att hitta och polera era diamanter älskade barn. Ni är så efterlängtade och älskade så ni har horder av väsen som gör allt de kan för att ni ska förstå att ni alltid har varit en del av ljuset och kärleken, den har alltid funnits inom er. Ni har bara stängt in den så att den inte har kunnat stråla ut sin visdom och kärlek. Min kärlek är evig och den har alltid funnits med er. Min dörr står alltid öppen och det är enbart kärlek som kan stråla ut genom den. Allt som är skapat är skapat ur kärlek och allt skapat återgår också till kärlek. Det finns ingenting annat. I grunden finns det bara kärlek och det här kommer ni också att förstå, när ni öppnar upp er för kärleken och låter er egen port stå helt vidöppen.

Det är kärlekens vindar som blåser på Jorden och de blåser bort allt som inte tillhör kärleken. Kärlekens kraft är stor, mycket större än vad ni någonsin i era lilla värld kan förstå och erfara. Kärlekens kraft håller ihop hela universum och det sjungs och spelas lovsånger för dess ljusa varma energi. När det skrivs att kärleken kan förflytta berg så är det så sant så, kära barn. Den kan förflytta berg och bryta sönder kedjor. Just nu håller ni och Jorden på att bryta er loss från de kedjor som har hållit er fångna i så många år. En epok har gått ur tiden och en ny har trätt in. Vi ska åter igen får se vår kära Moder Jord badande i ljus. Detsamma gäller för er kära mänsklighet och era medväsen på Jorden. Universum firar nu att ytterligare ett solsystem har valt att återvända till sitt eget ljus. Jag er Fader/Moder Gud kan inte med era ord tillräckligt uttrycka den kärlek och tacksamhet som jag känner för er ljusets barn, när ni nu återvänder hem efter att ha fått pröva era vingar.

Jag älskar Er, har alltid älskat Er och kommer alltid att älska Er. Så är det och så kommer det att förbli. Det finns ingenting i universum som kan förändra min kärlek till Er. Den var, är och förblir alltid densamma.

Kärleksfullt

Fader/Moder Gud

Du gillar kanske också...