Fader/Moder Gud via Ann Dahlberg, September 1st, 2017

Fader/Moder Gud

Fredag 1 september 2017

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Fader/Moder Gud och jag är tacksam över att få komma till tals idag. Jag har låtit välsignelser falla ner på Jorden och mitt hjärta gläds över att så många av er är på väg tillbaka hem igen. Det har varit en lång resa men nu har Jorden äntligen börjat stiga upp till sin forna prakt och det finns inga ord för min glädje. Det är en ära att få välkomna er in i ljuset igen. Min längtan att få välkomna er tillbaka har alltid funnits där precis som jag alltid har funnits där hos er. Ni har bara valt att inte känna det utan har gått era egna vägar. Nu har ni gått så långt så att våra vägar möts igen och det är en oerhörd glädje för mig och alla era nära och kära som finns här och väntar på er.

Ljuset är starkt nu på Jorden och det påskyndar processen med att omvandla den lägre frekvensen till en högre frekvens. Det kan kännas lite upp och ner nu för alla er som är medvetna om processen. Ni stiger och faller med de olika frekvenserna som härbärgerar era kroppar. Var lugna, var tålmodiga allt är övergående och ni stiger i er medvetenhet och kärlek. Det har kommit en tsunami av kärlek till Jorden idag och den påverkar allt och alla som kommer i dess väg. Släpp in den och motståndet blir mindre och livet kommer snart att kännas mycket lättare. Ni har många till hjälp nu kära barn på Jorden och ännu fler står beredda att hjälpa till när så behövs. Jag er Fader/Moder Gud finns med Er och besvarar era böner så att ni lättare ska kunna ta de steg ni behöver för att stiga in i ljuset igen. Jag älskar Er så mycket och min famn står öppen för er och bara väntar på att ni ska välja kärleken i ert liv. En liten viskning om hjälp och hjälpen finns vid er sida på det sätt som hjälper Er bäst. Ert val är prioriterat mitt men jag finns alltid här närhelst ni väljer att komma tillbaka. Det är min högsta önskan att se Er alla återvända hem igen. Ni får all hjälp ni behöver för att ta de stegen närhelst ert hjärta väljer att göra det.

Det finns igen slump allt är väl planerat. Ni har noga planerat er resa tillsammans med era guider och ledare. Det blev kanske inte exakt som ni hade planerat men era guider gör allt för att ni ska hålla er till den plan som ni har lagt upp. Den tunga densiteten och glömskan om vem ni verkligen är gör det svårt att navigera på Jorden. Trots det kära barn på Jorden så har ni lyckats med att vända det mörka till det ljusa och det är en enorm bragd som ni ska ha stor heder av. ”Miljontals” själar skickar i detta nu kärlek till era själar för att ge dem den styrka de behöver för att slutföra sin uppgift så att Jorden med alla dess väsen kan återvända hem igen till den högre kärlekens sfär.

Jag leder Er hem nu kära barn på Jorden. Jag leder Er hem nu och det kommer att bli ett underbart och kärleksfullt möte som inte går att beskrivas med ord och det kommer ni att förstå så fort detta ögonblick är inne. Det är inte långt kvar kära barn på Jorden. Vårt möte ligger inom en mycket snar tidsrymd. Det basuneras och sjungs i de högre sfärerna, för alla är lika hänförda och glada över allt som sker på vår Jord idag. Det är en stor händelse, en stor och vacker händelse som för alltid kommer att finnas i våra hjärtan.

Jag älskar Er alla så mycket. Min kärlek finns för alltid inskrivet i era hjärtan.

Fader/Moder Gud

Du gillar kanske också...