Yeshua – Vår Gemensamma Uppstigning (Atmic Kropp), 22 augusti, 2021

Yeshua, 22 augusti 2021
Vår Gemensamma Uppstigning (Atmic Kropp)
vår-gemensamma-uppstigning-atmic kropp. Hälsningar kära älskade själar!
Idag ska vi börja studera en atmic kropp och dess motsvarande sjunde chakra, som är en ingång till det heligaste av det heliga – till det Gudomliga rummet som förbinder er med Skaparen.
Det här är ganska svårt att förklara och därför måste jag använda några allegorier.
Föreställ er Universum som en enorm substans med massor av nivåer som expanderar i oändlighet, och Skaparen, som har skapat det hela, som bilden av en ljus strålande impuls som fyller det med livlig energi.
Han finns överallt samtidigt och projicerar sig själv på alla nivåer av sin skapelse. Det kan liknas vid en ljussnurrande projektor, vars ljus fyller varenda utrymme. Naturligtvis är det en mycket förenklad allegori, men det återspeglar essensen av detta fenomen.
Var och en av er förblir i Skaparens allomfattande strålar, och ju högre er vibration är, ju närmre dras ni till Honom och desto mer känner ni Hans Värme, Ljus och Kärlek.
Det är därför som rena, andliga människor känner Gud så tydligt – de smälter samman med Honom och upplöses i Hans strålar.
Och det händer genom ert kronchakra, som är en ljustunnel med förbindelse mellan människan och Skaparen. Er atmiska kropp är den slöja som separerar de täta och de subtila världarna åt.
Människor, vars atmiska kroppar är rena och harmoniska, skulle lätt kunna tränga igenom denna slöja och resa till andra världar, till andra planeter och till och med till olika galaxer.
Och det är så det händer.
Eftersom ert medvetande också är en substans av subtilt materia, kan det separeras från den fysiska kroppen och leva ett självständigt liv, men på ett villkor, att det är ”fäst” vid era subtila kroppar.  Om det inte händer, så finns det en möjlighet att ert medvetande, efter separationen från era subtila kroppar, kan gå vilse i Universums oändliga sfärer.
På det fysiska planet kan det verka som om en person har mist förståndet, och att andra människor betraktar honom/henne som psykiskt sjuk.
För att undvika det, så varje gång ni skulle vilja ge er ut på en sådan resa, be era Andliga guider och alla era Gudomliga assistenter att följa med er och se till att ert medvetande och era subtila kroppar stannar i en energisfär.
Jag vet, mina kära, att många av er redan har haft en sådan upplevelse och vet att en person, som har insett sin storhet och Gudomlighet, kan uppnå vad som helst.
I mitt nästa meddelande kommer jag att berätta hur det är möjligt att ha en medveten kontroll över era kroppar, medan ni reser i subtila världar.
Vi stannar här idag.
Yeshua, som älskar er av hela sitt hjärta, har talat med er.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...